วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม

วันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม

วันแต่ละวันล้วนมีความหมายและความสำคัญ

เราต่างคุ้นเคยกันดีกับวันสำคัญต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นวันสำคัญทางศาสนา หรือวันสำคัญที่เกี่ยวกับชาติ วัฒนธรรม ประเพณี (โดยเฉพาะที่เป็นวันหยุด)

ซึ่งในแต่ละวันสำคัญต่างถูกกำหนดขึ้นด้วยเป้าหมายที่คล้ายๆ กัน นั่นคือเพื่อให้เราได้เกิดการระลึกถึง ตระหนักถึง เรื่องราว เหตุการณ์ต่างๆ ที่เคยเกิดขึ้นอย่างเข้าใจ

แน่นอนว่าในด้านของสิ่งแวดล้อมก็มีวันสำคัญที่ได้กำหนดขึ้นไว้มากมายเพื่อให้เราทุกคนได้ตระหนักถึงความสำคัญของเรื่องราวทรัพยากรและสิ่งแวดล้อมในด้านต่างๆ ซึ่งในหลายๆ เรื่องนับว่ามีความน่าเป็นห่วงอย่างยิ่งในปัจจุบัน เช่นกับสถานภาพสัตว์ป่าบางชนิด สภาพภูมิอากาศ มลพิษในพื้นที่ต่างๆ หรือแม้แต่การบุกรุกพื้นที่ป่าอย่างผิดกฎหมายก็ล้วนแต่เป็นเรื่องที่ไม่อาจมองข้ามได้

สิ่งเหล่านี้เราทุกคนต่างมีส่วนร่วมในการช่วยฟื้นฟูธรรมชาติได้ โดยอาศัยวันสำคัญต่างๆ นี้เป็นจุดเริ่มต้นของการทำความเข้าใจในเรื่องราวเหล่านั้น ทั้งในด้านความรู้ หรือการเข้าร่วมกิจกรรมกับองค์กรที่จัดกิจกรรมเนื่องในวันสำคัญทางสิ่งแวดล้อม

แต่เหนือสิ่งอื่นใด วันสำคัญเหล่านี้จะไม่มีความหมายเลย หากว่าเราปล่อยผ่านไปหรือให้ความสำคัญกับวันที่กำหนดเอาไว้เพียงแค่วันนั้นเดียว

มาร่วมกันทำทุกๆ วันให้เป็นวันที่ดีเพื่อสิ่งแวดล้อม

มกราคม 14 วันอนุรักษ์ทรัพยากรป่าไม้ของชาติ
กุมภาพันธ์ 2 วันพื้นที่ชุ่มน้ำโลก
13 วันรักษ์นกเงือก
มีนาคม 2 วันสัตว์ป่าและพืชป่าโลก
13 วันช้างไทย
14 วันหยุดเขื่อนโลก
21 วันป่าไม้โลก
22 วันน้ำโลก
เมษายน 12 วันป่าชุมชนชายเลนไทย
22 วันคุ้มครองโลก
27 วันสมเสร็จโลก
พฤษภาคม 10 วันต้นไม้ประจำปีของชาติ
22 วันสากลแห่งความหลากหลายทางชีวภาพ
23 วันเต่าโลก
มิถุนายน 5 วันสิ่งแวดล้อมโลก
8 วันทะเลโลก
16 วันเต่าทะเลโลก
17 วันต่อต้านปัญหาภัยแล้งและฝนแล้งของโลก
กรกฎาคม 29 วันอนุรักษ์เสือโคร่ง
31 วันพิทักษ์ป่าโลก
สิงหาคม 12 วันช้างโลก
กันยายน 1 วันสืบ นาคะเสถียร
16 วันโอโซนโลก
20 วันอนุรักษ์รักษา-คูคลองแห่งชาติ
22 วันอนุรักษ์แรดโลก
ตุลาคม 21 วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
พฤศจิกายน 16 วันพิทักษ์มรดกทางวัฒนธรรมและธรรมชาติของโลก
ธันวาคม 4 วันสิ่งแวดล้อมไทย
5 วันดินโลก
9-13 สัปดาห์มรดกโลก
26 วันคุ้มครองสัตว์ป่าแห่งชาติ