การ์ตูนมหิงสา ตอนที่5 : รักต้องห้ามข้ามสายพันธุ์

การ์ตูนมหิงสา ตอนที่5 : รักต้องห้ามข้ามสายพันธุ์

มหิงสา : ทำไมข้าจะรักกับมะลิไม่ได้?

ผู้เฒ่านกเอี้ยง : พวกเจ้าจะรักกันไม่ได้เพราะความรักของพวกเจ้าอาจนำมาสู่การเกิดมหันตภัยร้ายตามคำทำนายของบรรพบุรุษว่า เมื่อใดที่ควายป่ากับควายบ้านครองเรือน แล้วให้กำเนินลูกน้อย เมื่อนั้นคือสัญญาณไว้อีกไม่นานสายพันธุ์ของควายป่า กำลังใกล้สูญพันธุ์

 

การผสมพันธุ์ระหว่างควายป่ากับควายบ้าน ถือเป็นภัยคุกคามอย่างหนึ่งที่นำไปสู่สภาวะสูญพันธุ์ของควายป่า ยิ่งในปัจจุบันมีจำนวนควายป่าที่อาศัยอยู่ในห้วยขาเเข้งเพียงแค่69ตัวเท่านั้น

ซึ่งสาเหตุว่าทำไมควายป่ากับควายบ้านรักกันไม่ได้เป็นเพราะ หากควายป่ากับควายบ้านผสมพันธุ์กัน ลูกที่กำเนิดมาจากควายทั้งสองชนิด จะกลายเป็นควายสายพันธุ์ผสม เกิดการสูญเสียเชื้อพันธุ์ จำนวนควายป่าที่มีสายพันธุ์แท้ๆจะลดลง ต่อไปในอนาคตก็จะไม่มีควายป่าพันธุ์แท้สืบทอดสายพันธุ์อีกต่อไป

เหตุผลประการที่สองของความรักต้องห้ามคือ บางครั้งควายป่าอาจเกิดการติดโรคต่างๆจากควายบ้าน และโรคที่ติดต่อมาอาจเเพร่เชื้อไปสู่พี่น้องควายป่าตัวอื่นๆ ทำให้จำนวนควายป่าลดลงมากยิ่งขึ้น และสูญพันธุ์ไป

 

คลิกรูปเพื่ออ่านตอนต่อไป