ยกเลิก เสวนา ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ

ยกเลิก เสวนา ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ

ดูรายละเอียดกิจกรรมใหม่ที่ สรุป-วิเคราะห์ ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ

กำหนดการเวทีเสวนา ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ

วันจันทร์ที่ 26 มีนาคม 2561 ณ ห้องประชุมอิศรา อมันตกุล ชั้น 3 สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ถนนสามเสน (ตรงข้ามวชิรพยาบาล)

จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อม สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย

เวลา 13.00 – 13.30 น. ลงทะเบียน
เวลา 13.30 – 13.45 น. สรุปข้อมูลคดีล่าสัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันตก โดย อรยุพา สังขะมาน หัวหน้าฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เวลา 13.45 – 15.00 น. เสวนา ก่อนจะขึ้นศาลคดีเสือดำ
ดำเนินรายการโดย เจษฎา จี้สละ สถานีโทรทัศน์สปริงนิวส์
ปรเมศวร์ อินทรชุมนุม ผู้แทนสำนักงานอัยการสูงสุด
สมโภชน์ มณีรัตน์ ผู้แทนกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ดำรง มูลสาร นิติกรชำนาญการพิเศษ กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช
ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
เวลา 15.00 – 15.20 น. แลกเปลี่ยนซักถาม ปิดการเสวนา

 


 

แผนที่การเดินทาง
สมาคมนักข่าวนักหนังสือพิมพ์แห่งประเทศไทย ตรงข้ามโรงพยาบาลวชิระ ถนนสามเสน เขตดุสิต กรุงเทพฯ (กรุณาสังเกต ช่องทางเข้าค่อนข้างแคบ)

 

สอบถามเพิ่มเติม : อรยุพา สังขะมาน โทร 087-0846570
กิจกรรมนี้ถ่ายทอดสดผ่านทาง facebook live มูลนิธิสืบนาคะเสถียร และสำนักข่าวสิ่งแวดล้อม GreenNews