ปิด – เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

ปิด – เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารงานอนุรักษ์ และเจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ (ระดมทุน) โดยกำหนดคุณสมบัติผู้สมัครไว้ดังนี้

 

ปิดรับ เจ้าหน้าที่ฝ่ายสื่อสารองค์กร จำนวน 3 ตำแหน่ง


เจ้าหน้าที่ดูแลงานด้านโซเชียลมีเดีย

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
 • มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน มีไหวพริบการจับประเด็น
 • สามารถใช้เครื่องมือโซเชียลมีเดีย เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • สามารถออกแบบและกำหนดเนื้อหา เพื่อการสื่อสารได้อย่างมีประสิทธิภาพ
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • หากมีประสบการณ์จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ด้านงานสื่อข่าวและการสื่อสารองค์กร

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
 • มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน มีไหวพริบการจับประเด็น
 • สามารถถ่ายภาพได้
 • มีความคิดสร้างสรรค์
 • มีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถขับรถยนต์ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

เจ้าหน้าที่ด้านงานออกแบบเพื่อการสื่อสาร

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
 • มีทักษะการออกแบบ และความคิดสร้างสรรค์
 • สามารถใช้โปรแกรมการออกแบบ Photoshop Illustrator Indesign ได้เป็นอย่างดี
 • มีความรับผิดชอบสูง

 

เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบรายได้ (ระดมทุน) จำนวน 1 ตำแหน่ง

 • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
 • จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
 • มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
 • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง
 • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
 • สามารถขับรถยนต์ได้

 

ผู้สนใจสามารถเขียนเอกสารแนะนำตัว และผลงาน มาที่อีเมล์ [email protected] สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2580-4381

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ก่อตั้งขึ้นเพื่อสืบสานเจตนารมณ์ในการรักษาผืนป่าและสัตว์ป่า ของ สืบ นาคะเสถียร ผ่านกิจกรรมและ โครงการต่างๆ ทั้งการเฝ้าระวังภัยคุกคามผืนป่าจาก โครงการพัฒนาขนาดใหญ่ ร่วมผลักดันงานรักษาป่าใน ระดับนโยบาย การช่วยเหลือและสนับสนุนการทำงานของ เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ตลอดจนการถ่ายทอดแนวคิดและปลูก จิตสำนึกการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ผ่านทางสื่อต่างๆ เพื่อให้เจตนาของ สืบ นาคะเสถียร ยังคงอยู่สืบต่อไป

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร