ปิด – รับสมัครเจ้าหน้าที่

ปิด – รับสมัครเจ้าหน้าที่

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครแก่ผู้สนใจร่วมงานรักษาป่าใหญ่ จำนวน 2 ตำแหน่ง ในตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและเจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน โดยกำหนดคุณสมบติผู้สมัครไว้ดังนี้

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

  • เพศชายหรือหญิง อายุ 30 ปี ขึ้นไป
  • มีประสบการณ์ทำงานอย่างน้อย 2 ปี
  • มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายระดมทุน

  • เพศชายหรือหญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
  • จบการศึกษาในระดับชั้นปริญญาตรี
  • มีทักษะการสื่อสาร อ่าน เขียน ภาษาอังกฤษ ได้เป็นอย่างดี
  • มีทักษะการเจรจาต่อรอง สื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดสร้างสรรค์ และมีความรับผิดชอบสูง
  • สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี
  • สามารถขับรถยนต์ได้

 

ผู้สนใจสามารถเขียนเอกสารแนะนำตัวมาที่อีเมล์ [email protected] ภายในวันที่ 31 มกราคม 2561 มูลนิธิสืบฯ จะติดต่อกลับผู้สมัครในต้นเดือนกุมภาพันธ์ศกนี้ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-2580-4381

ขอขอบคุณที่ร่วมรักษาป่าใหญ่กับมูลนิธิสืบนาคะเสถียร