‘เอกรัตน์ ปัญญะธารา’ ผู้ใช้ภาพถ่ายเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวการอนุรักษ์  

‘เอกรัตน์ ปัญญะธารา’ ผู้ใช้ภาพถ่ายเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวการอนุรักษ์  

จากความทรงจำ นำไปสู่จุดเริ่มต้นในการถ่ายภาพของ เอกรัตน์ ปัญญะธารา ผู้ใช้ “ภาพถ่าย” เป็นเครื่องมือบัน …

Read more ‘เอกรัตน์ ปัญญะธารา’ ผู้ใช้ภาพถ่ายเป็นตัวเชื่อมโยงเรื่องราวการอนุรักษ์  

“ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และความยั่งยืนผ่านเลนส์” จากมุมมอง 3 ช่างภาพ 3 แนวคิด

“ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และความยั่งยืนผ่านเลนส์” จากมุมมอง 3 ช่างภาพ 3 แนวคิด

เมื่อภาพถ่ายไม่ใช่เพียงเครื่องสะท้อนช่วงเวลาและความทรงจำ ทว่ามันกลับแฝงไปด้วยแนวคิดที่ช่างภาพบรรจงใส …

Read more “ขับเคลื่อนการอนุรักษ์และความยั่งยืนผ่านเลนส์” จากมุมมอง 3 ช่างภาพ 3 แนวคิด