Jadav Payeng ชายผู้พลิกฟื้นผืนทรายให้กลายเป็นผืนป่า

Jadav Payeng ชายผู้พลิกฟื้นผืนทรายให้กลายเป็นผืนป่า

ที่เมืองจอร์ฮัท สาธารณะรัฐอินเดีย มีชายคนหนึ่งทำงานเป็นนักปลูกป่า ชายคนนั้นมีชื่อว่า ‘จาดาฟ พาเยง’ ( …

Read more Jadav Payeng ชายผู้พลิกฟื้นผืนทรายให้กลายเป็นผืนป่า