เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ

รัฐบาล เอธิโอเปีย ระบุว่ามีการปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวัน การปลูกต้นไม้ดังกล่าวเป็นส่วนหนึ่งของ …

Read more เอธิโอเปีย ปลูกต้นไม้ 350 ล้านต้นในหนึ่งวันเพื่อรับมือวิกฤติภูมิอากาศ