ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์

ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์

ปัญหาเรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ หรือเรื่องโลกร้อนนั้น พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 …

Read more ในหลวงรัชกาลที่ 9 กับการอนุรักษ์

การพัฒนาที่ยั่งยืน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาที่ยั่งยืน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในบทบาทการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรคนทั่วไปอาจมองแค่บริบทการทำงานในผืนป่าตะวันตกเพียงอย่างเดียว ซ …

Read more การพัฒนาที่ยั่งยืน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง