ลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนหลวงพระบางท่ามกลางความกังวล

ลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนหลวงพระบางท่ามกลางความกังวล

รัฐบาลลาวได้ประกาศอย่างเป็นทางการต่อคณะกรรมการลุ่มน้ำโขง (Mekong River Commission: MRC) ถึงแผนการก่อ …

Read more ลาวเดินหน้าสร้างเขื่อนหลวงพระบางท่ามกลางความกังวล