น้ำโขงผันผวน และผลกระทบต่อนกริมฝั่ง

น้ำโขงผันผวน และผลกระทบต่อนกริมฝั่ง

ระยะทางเพียง 50 เมตรจากแม่โขง บริเวณร่มเงาใต้เศษพลาสติกมีเจ้านกตัวน้อยพรางตัวอยู่กับผืนทรายเพียงลำพั …

Read more น้ำโขงผันผวน และผลกระทบต่อนกริมฝั่ง