ทุนไทยไปทวาย จะทำร้าย หรือ พัฒนา ?

ทุนไทยไปทวาย จะทำร้าย หรือ พัฒนา ?

“งานวันนี้อย่างน้อยควรปลุกมโนธรรมสำนึกให้รู้สึกว่าคนทวายจะถูกเอาเปรียบ เมื่อการพัฒนาที่ทวาย จะเลวร้า …

Read more ทุนไทยไปทวาย จะทำร้าย หรือ พัฒนา ?