ความหลากหลายทางชีวภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเราเข้าร่วม CPTPP

ความหลากหลายทางชีวภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเราเข้าร่วม CPTPP

การตีแผ่ข้อมูลการประชุมลับของคณะรัฐมนตรี (ครม.) ในวันที่ 6 พฤษภาคม ที่ผ่านมา ว่าด้วยมติครม.เห็นชอบดำ …

Read more ความหลากหลายทางชีวภาพจะเปลี่ยนไปอย่างไร เมื่อเราเข้าร่วม CPTPP