จีน เปิดแผน ลดพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

จีน เปิดแผน ลดพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง

ทางการ จีน เริ่มเคร่งครัดมาตรการในการผลิต จัดจำหน่าย และการใช้ผลิตภัณฑ์พลาสติกแบบใช้ครั้งเดียวทิ้ง ( …

Read more จีน เปิดแผน ลดพลาสติก ใช้ครั้งเดียวทิ้ง