จากใจคนทำงานเพื่อรักษาป่า ในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก

จากใจคนทำงานเพื่อรักษาป่า ในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก

วันที่ 31 กรกฎาคมที่ผ่านมา เป็นวัน World Ranger Day หรือวันเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าโลก กำหนดขึ้นเพื่อรำ …

Read more จากใจคนทำงานเพื่อรักษาป่า ในวันผู้พิทักษ์ป่าโลก