มลภาวะพลาสติก มีต้นทุน 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

มลภาวะพลาสติก มีต้นทุน 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี

งานวิจัยชิ้นล่าสุดเผย ต้นทุนทางสังคมของ มลภาวะพลาสติก ในมหาสมุทรโลกสูงถึงหลักหลายพันล้านดอลลาร์สหรัฐ …

Read more มลภาวะพลาสติก มีต้นทุน 2.5 ล้านล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปี