การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น ภัยคุกคาม ต่อการทำประมงทั่วโลก

การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น ภัยคุกคาม ต่อการทำประมงทั่วโลก

ขณะที่การทำประมงเกินขนาดทำให้ทรัพยาการใกล้ถึงขีดจำกัด ปัญหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเองก็ถือเป็นอี …

Read more การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเป็น ภัยคุกคาม ต่อการทำประมงทั่วโลก

ภัยคุกคามและความหวังของป่าชายเลนแห่งลุ่มน้ำโขง

ภัยคุกคามและความหวังของป่าชายเลนแห่งลุ่มน้ำโขง

  ภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เป็นภูมิภาคที่ขึ้นชื่อว่ามีเศรษฐกิจเติบโตรวดเร็วที่สุด และเป็นบ้ …

Read more ภัยคุกคามและความหวังของป่าชายเลนแห่งลุ่มน้ำโขง