เกาะกลาง, กระบี่ วิกฤตน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่นา

เกาะกลาง, กระบี่ วิกฤตน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่นา

“ตอนนี้เนื้อที่พื้นนาประมาณ 300 ไร่ ถูกน้ำเค็มกลืนไปแล้ว” ประวัติ คลองรั้ว ชาวบ้านหมู่ที่ 1 ต.คลองปร …

Read more เกาะกลาง, กระบี่ วิกฤตน้ำเค็มรุกล้ำพื้นที่นา