น้ำเค็มรุก กรุงเทพฯ ‘ความจริง’ ใหม่ในวันที่น้ำทะเลสูงขึ้น

น้ำเค็มรุก กรุงเทพฯ ‘ความจริง’ ใหม่ในวันที่น้ำทะเลสูงขึ้น

ภาครัฐไทยจำเป็นต้องขนส่งน้ำดื่มเข้าไปยังบางพื้นที่ของกรุงเทพฯ และเรียกร้องให้ประชาชนอาบน้ำน้อยลงภายใ …

Read more น้ำเค็มรุก กรุงเทพฯ ‘ความจริง’ ใหม่ในวันที่น้ำทะเลสูงขึ้น