สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?

เคยสงสัยกันไหมว่า สิ่งมีชีวิตที่อยู่ในนา พวกเขาหายไปไหนในช่วงที่น้ำในนาแห้ง ? การทำนาปลูกข้าวของเกษต …

Read more สิ่งมีชีวิตในนา หายไปไหนในช่วงน้ำในนาแห้ง ?