นกฟลามิงโกตายนับพัน เหตุภัยแล้งรุนแรงในตุรกี

นกฟลามิงโกตายนับพัน เหตุภัยแล้งรุนแรงในตุรกี

ทุกๆ ปี นกฟลามิงโกจะบินมาพักและอาศัยแหล่งน้ำของทะเลสาบทูซ ประเทศตุรกี เป็นที่วางไข่ เลี้ยงลูก ก่อนบิ …

Read more นกฟลามิงโกตายนับพัน เหตุภัยแล้งรุนแรงในตุรกี