หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ 293 แห่งทั่วประเทศ รับมอบเครื่องมือจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ฯ เพื่อป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้

หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ 293 แห่งทั่วประเทศ รับมอบเครื่องมือจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ฯ เพื่อป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้

วันจันทร์ ที่11 ก.พ.2562 กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช จัดการประชุมเพื่อมอบหมายการปฏิบัติง …

Read more หัวหน้าพื้นที่อนุรักษ์ 293 แห่งทั่วประเทศ รับมอบเครื่องมือจัดการพื้นที่อนุรักษ์ ฯ เพื่อป่าอยู่ได้ คนอยู่ได้ สัตว์ป่าอยู่ได้

11 กุมภาฯ นี้ กรมอุทยานฯ เตรียมทำ MOU ส่งต่อเครื่องมือจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ทั่วประเทศ

11 กุมภาฯ นี้ กรมอุทยานฯ เตรียมทำ MOU ส่งต่อเครื่องมือจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ทั่วประเทศ

กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ได้ดำเนินโครงการการจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป …

Read more 11 กุมภาฯ นี้ กรมอุทยานฯ เตรียมทำ MOU ส่งต่อเครื่องมือจัดการพื้นที่ป่าอนุรักษ์และฟื้นฟูพื้นที่ป่าต้นน้ำเสื่อมสภาพ ทั่วประเทศ

โมเดลการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม อนาคตของผืนป่าที่เหลืออยู่ในประเทศไทย

โมเดลการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม อนาคตของผืนป่าที่เหลืออยู่ในประเทศไทย

นับตั้งแต่กรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืช ดำเนินยุทธการทวงคืนผืนป่าเป็นต้นมา ในแต่ละปีเราจะเ …

Read more โมเดลการจัดการพื้นที่อนุรักษ์อย่างมีส่วนร่วม อนาคตของผืนป่าที่เหลืออยู่ในประเทศไทย