จะเกิดอะไรหากแม่โขงไร้ตะกอน

จะเกิดอะไรหากแม่โขงไร้ตะกอน

ดินดอนสามเหลี่ยมปากแม่น้ำโขงเป็นบ้านของชาวเวียดนามกว่า 18 ล้านชีวิต รวมถึงเป็นพื้นที่ปลูกข้าวและการท …

Read more จะเกิดอะไรหากแม่โขงไร้ตะกอน