ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทย เลิกขี่ช้าง-ดูโชว์ช้าง

ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทย เลิกขี่ช้าง-ดูโชว์ช้าง

แม้ที่ผ่านมาจะมีความพยายามจากหลายภาคส่วนในการแก้ปัญหาสวัสดิภาพช้างไทยอย่างต่อเนื่องแต่ปัญหาการทารุณก …

Read more ถึงเวลาแล้วหรือยังที่คนไทย เลิกขี่ช้าง-ดูโชว์ช้าง