ฟื้นชีวิตใหม่ให้ฉลามกบแห่งอ่าวไทย

ฟื้นชีวิตใหม่ให้ฉลามกบแห่งอ่าวไทย

นักอนุรักษ์จากศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงอ่าวไทยฝั่งตะวันออกของประเทศไทยสัมผัสฉลามกบวัยอ่อนที่ยังมีลวดลา …

Read more ฟื้นชีวิตใหม่ให้ฉลามกบแห่งอ่าวไทย