เสริมศักยภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันรักษาป่า

เสริมศักยภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันรักษาป่า

16 – 17 มกราคม มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจัดกิจกรรมฝึกอบรมหลักสูตรการใช้งานระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์ กั …

Read more เสริมศักยภาพระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์เพื่อป้องกันรักษาป่า

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า

ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า

ก่อนสัปดาห์สุดท้ายของเดือนธันวาคม (21-22 ธันวาคม) ฝ่ายวิชาการ มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดกิจกรรมอบรม …

Read more ระบบสารสนเทศภูมิศาสตร์กับงานป้องกันรักษาป่า