Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้

Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้

คนรุ่นใหม่ที่เรียกตัวเองว่า “กลุ่มใบไม้” แรงผลักที่อยากเข้ามามีส่วนร่วมในการดูแลรักษาทรัพยากรธรรมชาต …

Read more Baimai Craft Camp เส้นทางการทำงาน 10 ปี ของกลุ่มใบไม้