งูหลายสายพันธุ์กำลังลดลง เพราะการสูญพันธุ์ของกบ

งูหลายสายพันธุ์กำลังลดลง เพราะการสูญพันธุ์ของกบ

ภายหลังการระบาดของเชื้อราไคทริดทำให้สัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำลดจำนวนลงอย่างรวดเร็ว นักวิทยาศาสตร์พบว่ามัน …

Read more งูหลายสายพันธุ์กำลังลดลง เพราะการสูญพันธุ์ของกบ