โคโรนาไวรัสทำให้เราเห็นความไม่มั่นคงในระบบอาหารของเรา

โคโรนาไวรัสทำให้เราเห็นความไม่มั่นคงในระบบอาหารของเรา

ถึงเวลาแล้วที่จะสร้างความยืดหยุ่นในระบบอาหารให้มากกว่านี้ คนส่วนใหญ่พึ่งพาซุปเปอร์มาร์เก็ต และร้านค้ …

Read more โคโรนาไวรัสทำให้เราเห็นความไม่มั่นคงในระบบอาหารของเรา

อาหารที่ปลูกในท้องที่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่

อาหารที่ปลูกในท้องที่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่

เมื่อแต่ก่อนมนุษย์กินแต่อาหารที่ผลิตในพื้นที่ มนุษย์ล่าสัตว์ ปลูกพืช ทำฟาร์ม และสะสมอาหารไว้ในที่ที่ …

Read more อาหารที่ปลูกในท้องที่เพียงพอต่อความต้องการหรือไม่

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ = ภัยคุกคาม ความมั่นคงทางอาหาร

การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ = ภัยคุกคาม ความมั่นคงทางอาหาร

การผลิตอาหารของโลกกำลังเผชิญ ภัยคุกคาม จากความล้มเหลวของมนุษย์ในการปกป้องความหลากหลายทางชีวภาพ จากรา …

Read more การสูญเสียความหลากหลายทางชีวภาพ = ภัยคุกคาม ความมั่นคงทางอาหาร