สหประชาชาติเตือน แผนในปัจจุบันยังไม่อาจบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีส

สหประชาชาติเตือน แผนในปัจจุบันยังไม่อาจบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีส

António Guterres เลขาธิการสหประชาชาติแถลงว่า โลกของเรากำลังอยู่ในภาวะอันตราย เนื่องจากรัฐบาลทั่วโลกต …

Read more สหประชาชาติเตือน แผนในปัจจุบันยังไม่อาจบรรลุเป้าหมายการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศตามข้อตกลงปารีส

4 พฤศจิกายนนี้ สหรัฐฯเริ่มขั้นตอนถอนตัวออกจาก ข้อตกลงปารีส

4 พฤศจิกายนนี้ สหรัฐฯเริ่มขั้นตอนถอนตัวออกจาก ข้อตกลงปารีส

ทรัมป์ยืนยันว่าสหรัฐจะถอนตัวลาออกจาก Paris Agreement หรือ ข้อตกลงปารีส อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยการ …

Read more 4 พฤศจิกายนนี้ สหรัฐฯเริ่มขั้นตอนถอนตัวออกจาก ข้อตกลงปารีส

กฎหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลพวงจากข้อตกลงปารีส

กฎหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลพวงจากข้อตกลงปารีส

London School of Economics พบว่า 197 ประเทศที่ลงนามในข้อตกลงปารีสมีกฎหมายอย่างน้อย 1 ข้อที่มีเป้าหมา …

Read more กฎหมายรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ผลพวงจากข้อตกลงปารีส