ก่อกำเนิดโลกภายใน 24 ชั่วโมง 

ก่อกำเนิดโลกภายใน 24 ชั่วโมง 

นักธรณีวิทยาจะทำการศึกษาในเรื่องของ ธรณีกาล (Geological time scale) หรือกาลเวลาทางธรณีวิทยาซึ่งได้จำ …

Read more ก่อกำเนิดโลกภายใน 24 ชั่วโมง