ชะตากรรมกอริลลาภูเขาในแอฟริกา ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

ชะตากรรมกอริลลาภูเขาในแอฟริกา ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19

นักอนุรักษ์เตือนโคโรน่าไวรัสมีความเสี่ยงระบาดสู่กอริลลาภูเขาในแอฟริกา และรายได้จากการท่องเที่ยวที่ลด …

Read more ชะตากรรมกอริลลาภูเขาในแอฟริกา ท่ามกลางการระบาดของโควิด-19