‘กิ้งกือกระสุนพระอินทร์’ นักทำความสะอาดผืนป่าตัวยง

‘กิ้งกือกระสุนพระอินทร์’ นักทำความสะอาดผืนป่าตัวยง

กิ้งกือกระสุนพระอินทร์’ ถือเป็นตัวชี้วัดความอุดมสมบูรณ์ของผืนป่า เนื่องจากเป็นผู้ย่อยสลายที่สำคัญ คอยย่อยซากใบไม้ที่ทับถมกัน

Read more ‘กิ้งกือกระสุนพระอินทร์’ นักทำความสะอาดผืนป่าตัวยง