ความคืบหน้าโครงการสร้างปราการทางน้ำกรึงไกร

ความคืบหน้าโครงการสร้างปราการทางน้ำกรึงไกร

ความคืบหน้าโครงการสร้างปราการทางน้ำกรึงไกร

เมื่อวันที่ 10 มีนาคมที่ผ่านมา ตัวแทนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียรและเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง นำคณะผู้บริหารจากโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ลงพื้นที่ดูความคืบหน้าการสร้างปราการทางน้ำกรึงไกร ซึ่งจะถูกนำไปปฏิบัติหน้าที่บริเวณตอนปลายสุดของลำขาแข้ง ณ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง

ช่วงปี 2561 ที่ผ่านมา จนถึงปัจจุบันนับเป็นระยะเวลาหนึ่งปีกว่าของการดำเนินโครงการสร้างปราการทาน้ำกรึงไกร โดยเป้าหมายการทำงานในช่วงปีแรกเป็นการระดมทุนจากการจัดกิจกรรมพิเศษ ซึ่งดำเนินกิจกรรมโดยโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ ได้แก่
กิจกรรมปั่นจักรยาน Bike for Jungle 2018
กิจกรรมกอร์ฟ Golf for Jungle 2018
กิจกรรมวิ่ง Run for Jungle 2018

ซึ่งบัดนี้ทั้ง 3 กิจกรรม เสร็จสิ้นลงแล้วด้วยความเรียบร้อย การระดมทุนลุล่วงตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ทางมูลนิธิฯ ต้องขอขอบพระคุณโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท และกล้วยน้ำไทมูลนิธิ และผู้ร่วมกิจกรรมทุกท่านที่เป็นส่วนหนึ่งในการร่วมระดมทุนในการสร้างปราการทางน้ำกรึงไกร เพื่อให้สามารถกลับมาใช้ประโยชน์ในการปกป้องผืนป่ามรดกโลกทุ่งใหญ่-ห้วยขาแข้งได้อีกครั้ง

 

หน่วยพิทักษ์ป่าเขากระชาย เส้นทางเข้าสู่พื้นที่สร้างปราการทางน้ำกรึงไกร

 

10/03/19 ขึ้นโครงสร้างอาคาร เเละหลังคา

 

ชาวบ้านบริเวณใกล้เคียงร่วมลงเเรงสร้างปราการทางน้ำ

 

ด้านล่างของตัวอาคารเป็นทุ่นลอยน้ำ (จำนวน 3 ลูก)

 

คุณศรัณยู ชเนศร์ รองประธานกรรมการบริหารกลุ่มบริษัทในเครือโรงพยาบาลกล้วยน้ำไท ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าของโครงการ

 

ฝั่งหนึ่งของลำขาเเข้ง เป็นที่ตั้งของชุมชน

 

อีกฝั่งของลำขาเเข้งเป็นพื้นที่ป่า สามารถพบเห็นสัตว์ป่าออกมาใช้พื้นที่บริเวณริมน้ำ

 

การเลี้ยงสัตว์ของชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียงยังคงเลี้ยงเเบบปล่อย

 

จากริมฝั่งบ้านน้ำเอ่อ มายังบริเวณพื้นที่ที่ตั้งเดิมของปราการทางน้ำกรึงไกร

 

ชาวบ้านยังคงใช้ประโยชน์ในพื้นที่ด้านนอกของเขตอนุรักษ์ได้

 

บ้านเรือน เเละเเพสำหรับท่องเที่ยว

 

จุดสกัดห้วยคือ อีกหนึ่งหน่วยพิทักษ์ป่าทางน้ำ ซึ่งทำหน้าที่เดียวกันกับปราการทางน้ำกรึงไกร หากเเต่อยู่คนละลำน้ำกัน

 

ปัจจุบันจุดสกัดห้วยคือถูกนำมาซ่อมเเซมบริเวณเหนือเขื่อนศรีนครินทร์ เพื่อง่ายต่อการขนส่งวัสดุในการซ่อมเเซม

 

ตัวแทนจากมูลนิธิสืบนาคะเสถียร , เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง , โรงพยาบาลกล้วยน้ำไท เเละชาวบ้านในพื้นที่ที่มาร่วมลงเเรงสร้างปราการทางน้ำกรึงไกร

 

บทความที่เกี่ยวข้อง 

ปราการทางน้ำกรึงไกร : โล่ป้องกันภัยคุกคามทางน้ำแห่งลำห้วยขาแข้ง
ปลายสุดของลำห้วยขาแข้ง… ที่หน่วยพิทักษ์ป่ากรึงไกร

โครงการที่กำลังเปิดรับการสนับสนุน

โครงการติดตามกวางผา เจตนาที่สืบต่อ – สู่งานรำลึก 30 ปี สืบ นาคะเสถียร