สนับสนุนอาวุธปืน 5 กระบอก แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อใช้ป้องกันภัยในงานลาดตระเวน

สนับสนุนอาวุธปืน 5 กระบอก แก่เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเพื่อใช้ป้องกันภัยในงานลาดตระเวน

13 มีนาคม 2563 นายศุภกิจ กิจรุ่งเรืองกูล ได้มอบปืนจำนวน 5 กระบอก เพื่อส่งมอบให้เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าใช้ในงานลาดตระเวนป้องกันดูแลรักษาทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ประกอบด้วย

1. ปืนยาว ชนิดเดี่ยวลูกซอง ขนาด 12 จำนวน 2 กระบอก
2. ปืนยาว ชนิดเดี่ยวลูกกรด ขนาด .22 จำนวน 1 กระบอก
3. ปืนพกสั้นรีวอลเวอร์ ขนาด .357 จำนวน 1 กระบอก
4. ปืนสั้นชนิดลูกโม่ ขนาด .38 จำนวน 1 กระบอก

โดยมีนายศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร และนายสมปอง ทองสีเข้ม ผู้อำนวยการสำนักอนุรักษ์สัตว์ป่า กรมอุทยานแห่งชาติสัตว์ป่าและพันธุ์พืช เป็นตัวแทนในการรับมอบ

และภายหลังจากนี้จะดำเนินการคัดเลือกเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าเป็นผู้ดูแลปืนทั้ง 5 กระบอก เพื่อใช้ประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ของผู้สนับสนุนต่อไป

ติดตามทุกข่าวสารงานพิทักษ์ป่าได้ทาง www.seub.or.th/forestranger