สาส์นสืบ – ผู้พิทักษ์ป่าไทย

สาส์นสืบ – ผู้พิทักษ์ป่าไทย

“ข้าพเจ้า จะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้่และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอด แก่ลูกหลาน สืบต่อไป”

คำกล่าวปฏิญาณที่พนักงานพิทักษ์ป่าต่างเคยกล่าวกันทุกคน คือ สิ่งย้ำเตือนถึงหน้าที่และความรับผิดชอบของคนที่ถูกเรียกว่า ‘เจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า’

หากจะนิยามความหมายและความสำคัญของเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า ก็คงไม่ใช่คำกล่าวเกินเลยอะไร หากจะบอกว่า พวกเขาคือผู้อยู่เบื้องหลังความเขียวสดของต้นไม้ทุกต้น ความเคลื่อนไหวของสายน้ำทุกสาย และลมหายใจของสัตว์ป่าทุกตัว

จนถึงลมหายใจของพวกเราทุกคน