สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ข้าพเจ้า จะรักษาไว้ซึ่ง ทรัพยากรป่าไม้และสัตว์ป่า ไว้เป็นมรดกตกทอด แก่ลูกหลาน สืบต่อไป   คำปฏิญ …

Read more สารคดี กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

กองทุน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

กองทุน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า

สืบ นาคะเสถียร กับเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่า : สืบ นาคะเสถียรเป็นผู้ที่ให้ความสำคัญกับเรื่องสวัสดิภาพสวัส …

Read more กองทุน เพื่อผู้พิทักษ์ป่า