ที่ปรึกษา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

ที่ปรึกษา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

รายนามที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร อาจารย์รตยา จันทรเทียร – ประธานที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถี …

Read more ที่ปรึกษา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม

โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม

ปกติแล้วความขัดแย้งอย่างรุนแรงระหว่างเจ้าหน้าที่พื้นที่อนุรักษ์ในผืนป่าตะวันตกและชาวบ้านในป่า ปรากฏข …

Read more โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม

3 ช่วงเวลา สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร

3 ช่วงเวลา สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร

พ.ศ. 2533 – 2540 ผลงานที่ชัดเจนของมูลนิธิในช่วงแรกของการก่อตั้งมูลนิธิหลังการจากไปของคุณสืบ นา …

Read more 3 ช่วงเวลา สืบทอดเจตนา สืบ นาคะเสถียร