ชาวบ้านเขาโจด รวมตัวคัดค้านเหมืองแร่ ห่วงกระทบวิถีชีวิตคนกับป่าอนุรักษ์ 

แม้สัมปทานป่าไม้ทั้งประเทศไทยจะถูกยกเลิกไปกว่า 30 ปี แล้วก็ตาม แต่ยังไม่อาจการันตีได้ว่า พื้นที่ป่าข … อ่านเพิ่มเติม ชาวบ้านเขาโจด รวมตัวคัดค้านเหมืองแร่ ห่วงกระทบวิถีชีวิตคนกับป่าอนุรักษ์