สิบปีเดิน STOP EHIA MAEWONG

การทำงานคัดค้านการสร้างเขื่อนแม่วงก์ของเรา จริงๆ เริ่มตั้งแต่ปี 2549 ตอนนั้น มีเหตุการณ์น้ำท่วมลาดยาว มีการออกข่าวว่าต้องสร้างเขื่อนแม่วงก์ และรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรขณะนั้น คือ คุณธีระ สูตบุตร ก็ปัดฝุ่นโครงการนี้ขึ้นมาหลังจากเคยโดนมติกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ให้หยุดไปตั้งแต่ปี 2546

อ่านเพิ่มเติม

– เพราะการเดินทางที่ผ่านมาช่างมหัศจรรย์ และเป็นการเดินทางกับมิตรที่งดงามยิ่ง พรุ่งนี้… เราก็เดินร่วมกันอยู่ ไม่ใช่ด้วยสองเท้า แต่เป็นหัวใจที่ขนาดใกล้ๆ กัน –

ศศิน เฉลิมลาภ

“ผมบอกสื่อไปว่า มาคราวนี้ ผมไม่ได้มาชี้แจงชาวบ้านเรื่องเขื่อนนะครับ ผมเดินให้เขาสงสัยว่ามีคนบ้า เดินไปกรุงเทพทำไม”

บันทึกการเดินทางตลอดทั้ง 13 วัน และเรื่องราวเกี่ยวเนื่อง

“ไม่เอาเขื่อนในป่าอนุรักษ์อยู่แล้ว ไม่เอาเขื่อนที่มีผลกระทบในสิ่งแวดล้อมรุนแรง อย่างเช่น เขื่อนปากมูล หรือเขื่อนแม่น้ำโขง เขื่อนสาละวิน ก็ไม่ได้อยู่ในป่า แต่มีผลกระทบต่อระบบนิเวศขนาดใหญ่ ก็คิดว่ามันต้องศึกษาให้ดี ถ้าไม่สร้างได้มันก็ดีกว่า”

บันทึกความเห็นระหว่างทางและงานอนุรักษ์

GALLERY

อ่านเพิ่มเติม

DOCUMENTARY

อ่านเพิ่มเติม

MAEWONG

อ่านเพิ่มเติม

– หลายปีที่ผ่านมา การต่อสู้เรื่องเขื่อนแม่วงก์คืบหน้าไปมาก แม้ว่าการต่อสู้ยังไม่สิ้นสุดเสียทีก็ตาม –

ศศิน เฉลิมลาภ