กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

สิ่งสำคัญของการจัดตั้งกองทุนนี้ขึ้นมาก็คือ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรจะต้องไม่ทำหน้าที่แทน และจะไม่ทำงานขอ … อ่านเพิ่มเติม กองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร