ความไม่คุ้มค่าของโครงการผันน้ำยวม : ตำน้ำพริกละลายข้ามแม่น้ำ

ผมได้รับคำชวนให้เข้าร่วมพูดคุยเกี่ยวกับ “โครงการผันน้ำยวม” หรือชื่อเต็มโครงการ คือ โครงการเพิ่มปริมา … อ่านเพิ่มเติม ความไม่คุ้มค่าของโครงการผันน้ำยวม : ตำน้ำพริกละลายข้ามแม่น้ำ