สรุปเนื้อหา COP27

ความคืบหน้า (และไม่คืบหน้า) ก่อนการประชุม COP27 จะสิ้นสุดลง ภายใต้ความหวังว่าการประชุม COP27 จะเกิดข … อ่านเพิ่มเติม สรุปเนื้อหา COP27