งานลาดตระเวน ความเสี่ยงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต

งานลาดตระเวน ความเสี่ยงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต

23 ตุลาคม 2561 มีข่าวของทีมค้นหาเจ้าหน้าที่พิทักษ์ป่าของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้งที่ถูกน้ำป่า …

Read more งานลาดตระเวน ความเสี่ยงที่ต้องแลกมาด้วยชีวิต

การพัฒนาที่ยั่งยืน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

การพัฒนาที่ยั่งยืน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง

ในบทบาทการทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรคนทั่วไปอาจมองแค่บริบทการทำงานในผืนป่าตะวันตกเพียงอย่างเดียว ซ …

Read more การพัฒนาที่ยั่งยืน บนแนวทางเศรษฐกิจพอเพียง