เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

เปิดรับสมัครงาน ร่วมรักษาป่าใหญ่กับ “มูลนิธิสืบนาคะเสถียร”

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร เปิดรับสมัครผู้สนใจเข้ามาร่วมงานรักษาป่าผืนใหญ่ 4 ตำเเหน่ง

1. ตำแหน่ง Video Poduction/Editor

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขานิเทศศาสตร์, วารสารศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง(ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่)
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– เพศชาย/ หญิง
– มีใจรักในการคิด / ตัดต่อ สร้างสรรค์วีดีโอในรูปแบบต่าง ๆ
– มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถลำดับภาพ มองภาพ เล่าเรื่องด้วยภาพได้ดี
– บุคลิกร่าเริงแจ่มใส ไม่เงียบขรึม เข้ากับผู้อื่นได้ดี
– มีความรับผิดชอบ ซื่อสัตย์ ขยัน อดทนและสามารถทำงานภายใต้สภาวะกดดันให้งานเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนดได้
– มีความสามารถในการใช้โปรแกรมตัดต่อวีดิโออย่างคล่องแคล่ว ว่องไวต้องสามารถใช้ได้ทั้ง Adobe Premiere ,Adobe After Effect / หากใช้โปรแกรมทำกราฟิกได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สามารถใช้กล้อง Dslr ถ่ายงานวีดีโอ ได้
– มีประสบการณ์ด้าน TV. Broadcasting จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดงาน
– ตัดต่อวีดีโอเพื่อนำเสนอเนื้อหาให้เป็นที่น่าสนใจ
– ถ่ายภาพ วีดีโอทั้งในสตูดิโอและนอกสถานที่
– มีความรู้ในเรื่องของการจัดไฟ และ มุมกล้อง
– ควบคุมการออกอากาศ ถ่ายทอดสด Facebook Live

สวัสดิการ
– ทดลองงาน 3 เดือน
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต

 

 

2. ตำแหน่ง Online Marketing & Content

คุณสมบัติ
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– การศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป
– ประสบการณ์อย่างน้อย 1 ปี
– สามารถใช้โปรแกรม MS Office และProgram อื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี
– มีทักษะภาษาอังกฤษ การเขียน/อ่าน/พูด
– มีทักษะในการเขียนข้อความโฆษณา บทความ ข่าวประชาสัมพันธ์ หรือสคริปต่างๆที่เกี่ยวกับสินค้า
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี มีความประนีประนอมสูง
– มีความละเอียดรอบคอบ และมีวินัยในการทำงาน
– สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน และกำหนดเวลาที่เร่งด่วนได้ดี
– สามรถดูแล ติดตาม และประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

รายละเอียดงาน
– นำเสนอจัดทำแผนปฏิบัติงานและกิจกรรมต่างๆที่จะช่วยให้เกิดการเติบโตในช่องทาง E-commerce ทำงานร่วมกับฝ่ายขาย
– วางแผนและกำหนดแผนปฏิบัติด้าน E-commerce / Website / Social network
– ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย เพื่อ ควบคุม Monitor Positioning / Image และเข้าถึงกลุ่มเป้าหมายที่ตั้งไว้
– การจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ ส่งเสริม Relation / Connection กับสื่อในทุกช่องทาง ทั้ง Online / Offline
– วิเคราะห์และติดตามความเคลื่อนไหว ของคู่แข่งเพื่อการปรับปรุงแก้ไขได้รวมเร็วและทันเวลา
– วิเคราะห์ ควบคุม ติดตาม สรุป และรายงานผมแผนกลยุทธ์ทีม และรายงานผมการปฏิบัติงานของทีมต่อเป้าหมายอย่างต่อเนื่อง
– ดูแลและให้คำแนะนำในการปฏิบัติงาน เพื่อให้เกิดความมั่นใจว่าสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและเกิดข้อผิดพลาดน้อยที่สุด
– วางแผนการช่องทางการสื่อสารเพื่อกระตุ้นยอดขาย
– เขียนข้อความ โฆษณา บทความ และข่าวประชาสัมพันธ์ และอื่นๆเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการขาย
– นำเสนอไอเดียใหม่ๆคิดและสร้างสรรค์ Content ได้ด้วยตนเอง

สวัสดิการ
– เงินเดือน 15,000 – 18,000 บาท โดยทดลองงาน 3 เดือน (ระหว่างทดลองงานรับเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน)
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต

 

3. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การเงิน

คุณสมบัติ
– อายุไม่เกิน 30 ปี
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี,การเงิน หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office ได้ดี
– เรียนรู้เร็ว ทำงานภายใต้ความกดดันได้ มีความซื่อสัตย์ และมีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้
– สามารถขับรถยนต์ พร้อมมีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ปฏิบัติงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-17.00 น. และสามารถทำงานล่วงเวลาหรือวันหยุดได้

รายละเอียด
– จัดทำเอกสารการรายรับ-รายจ่าย
– สรุปรายรับ-รายจ่าย
– งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ
– เงินเดือน 15,000 บาท โดยทดลองงาน 3 เดือน (ระหว่างทดลองงานรับเงิน 12,000 บาท ต่อเดือน)
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต

 

4. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ประสานงานเครือข่าย

คุณสมบัติ
– จบการศึกษาระดับปริญญตรีหรือโทในสาขาที่เกี่ยวข้อง
– เพศชาย/หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีทักษะในการสื่อสารและประสานงานทั้งบุคคลภายในและภายนอกองค์กรได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
– สามารถรับแรงกดดันจากภายในและภายนอกองค์กรได้
– มีประสบการณ์การทำงานประสานงานและจัดกิจกรรมจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทักษะด้านภาษาอังกฤษ อ่าน ฟัง พูด และเขียนอยู่ในระดับดี
– สามารถเดินทางต่างจังหวัดได้
– สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน
– ประสานงานร่วมกับเครือข่ายงานองค์กรอนุรักษ์ในพื้นที่และในเมือง รวมถึงองค์กรต่างประเทศ
– พัฒนากิจกรรมการทำงานร่วมกับนักศึกษา จัดกิจกรรมอบรม
– สร้างความร่วมมือกับองค์กรอื่นๆ ผลิตชิ้นงาน เช่น Application ในงานอนุรักษ์ ฯลฯ
– ศึกษา ค้นคว้า วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องในมิติด้านสิ่งแวดล้อม สังคม และเศรษฐกิจที่ได้จากหลากหลายช่องทาง
– นำเสนอ บอกเล่า ประสบการณ์ในสิ่งที่ได้พบเจอให้ผู้ได้รับสารสามารถเข้าใจได้

สวัสดิการ
– ทดลองงาน 3 เดือน
– ประกันสังคม
– ประกันชีวิต

 

ส่งจดหมายแนะนำตัว พร้อมภาพถ่าย ตัวอย่างผลงาน เงินเดือนที่ต้องการหรืออื่นๆ ที่คิดว่าเป็นประโยชน์ในการพิจารณามาที่ [email protected] หรือ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ 0-2580-4381 คุณหยก