รายการสินค้า

ผู้ผลิต

ไม่พบรายชื่อผู้ผลิต

ผู้จัดหาสินค้า

สมัครรับจดหมายข่าว

กาแฟ Teelorsu (เมล็ด 250 กรัม) ทำให้ใหญ่สุด

กาแฟ Teelorsu (เมล็ด 250 กรัม)

ระยะที่ผ่านมา มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้เข้าไปทำงานการมีส่วนร่วม อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก ร่วมกับชุมชนบนพื้นที่ต้นน้ำ อำเภออุ้มผาง จังหวัดตาก มีการส่งเสริมอาชีพที่เป็นมิตรกับผืนป่าขึ้นกลุ่มผู้ปลูกกาแฟอินทรีย์จึงเกิดขึ้นใน 3 ชุมชนที่อาศัยบริเวณพื้นที่ต้นแม่น้ำแม่กลอง ได้แก่บ้านแม่กลองน้อย บ้านแม่กลองใหญ่ บ้านอุ้มเปี้ยม ชุนชนปลูกกาแฟในระบบอินทรีย์แล้วรวมกันเป็นวิสาหกิจกาแฟทดแทนการปลูกกระหล่ำปลี  

2 จำนวนสินค้าในสต็อค

คำเตือน: สินค้าชิ้นสุดท้ายในร้าน!

250 ฿