ทริปปฐมนิเทศสำหรับอาสาสมัครมูลนิธิสืบนาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
a day magazine
 

Green Economy ในมุมมองของ ศศิน เฉลิมลาภ

อีเมล พิมพ์ PDF
Green Economy มันมีหลายระดับ ต้องมองตั้งแต่ระดับโลกมาถึงระดับชุมชน แต่ภาพใหญ่ๆ ก็คือ เราจะรักษาสภาพธรรมชาติที่เหลืออยู่วันนี้อย่างไร ไม่ใช่แค่การมุ่งมั่นจะไปปลูกป่า แต่เราต้องรักษาสภาพป่าดีๆ ที่เหลืออยู่ตรงนี้ไว้ ต้องรักษาสภาพอากาศที่ยังอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อน
ดังนั้น Green Economy คือ ทำยังไงคุณจะรักษาสภาพแหล่งที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศปัจจุบันนี้ให้ได้ ส่วนการพัฒนาก็พัฒนาไปตามกรอบที่ไม่มากระทบตัวนี้ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมที่พัฒนาไปแล้ว ที่ตัดต้นไม้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว วันนี้คุณต้องใช้มันให้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าตรงนี้เสื่อมสภาพแล้วคุณไปขยายพื้นที่ใหม่ ธุรกิจท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วในวันนี้ ก็พัฒนาให้ดีขึ้น หรือรักษาสิ่งที่ยังดีอยู่ ไม่ใช่ว่าทำให้มันพังแล้วไปาที่ใหม่
หรือแม้แต่ถนนก็ดี การขนส่งสาธารณะก็ดี ที่มันพัฒนาไปแล้ว ทำยังไงที่เราจะใช้ให้มันเต็มประสิทธิภาพ เขื่อนก็ดี หรือคลองส่งน้ำก็ดี ที่ทำไปแล้ว อาจจะยังไม่เต็มประสิทธิภาพ ก็กลับไปทำตรงนั้นก่อน ไม่ใช่ไปเปิดโปร์เจ็คท์ใหม่ จนมันไปกระทบพื้นที่ ที่มันเป็นความหลากหลายทางชีวภาพ
เราใช้ประโยชน์จากธรรมชาติแค่นี้เถอะ ใช้ประโยชน์จากพื้นที่ที่ใช้ไปแล้ว ในการเปิดพื้นที่ใหม่ๆ ถ้าเกิดไม่จำเป็นอย่าไปทำมัน เพราะว่าปัจจุบันนี้ก็เหลือพื้นที่ที่คงความเป็นธรรมชาติน้อยเต็มทีแล้ว
ในเรื่องของ Green Economy เราทำได้เฉพาะในระดับของชุมชน เราจะทำอย่างไรให้ตัวชุมชนที่เขาอยู่ในหรือนอกผืนป่ามีทรัพยากรพออยู่พอกิน มากพอที่จะไม่ไปทำลายป่าโดยรอบ แต่ว่าในระดับของประเทศเราก็ไม่ได้ไปทำอะไร
วันนี้ถ้าเอาเฉพาะป่าตะวันตก ก็แทบจะครึ่งหนึ่งของคนกรุงเทพฯ ในย่านฝั่งธนฯ ค่อนลงมาทางใต้ก็กินน้ำจากป่าตะวันตก เราก็ใช้น้ำจากป่าตะวันตกกันอยู่แล้ว ก็เป็นพื้นที่ใหญ่ๆ ที่รักษาต้นน้ำลำธารเอาไว้ เขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนเขาแหลมที่สร้างอยู่ในผืนป่าตะวันตก ปัจจุบันไม่เคยขาดน้ำ ไม่เคยมีข่าวเลยว่า เขื่อน 2 เขื่อนนี้ไม่มีน้ำ เพราะว่าต้นน้ำของเขื่อนศรีนครินทร์กับเขื่อนเขาแหลมคือมรดกโลกทุ่งใหญ่ - ห้วยขาแข้ง ไฟฟ้าที่คนทั้งประเทศได้ใช้ในช่วงพีคโหลดก็มาจากพื้นที่นี้ แล้วพื้นที่นี้ก็ไม่เคยมีอุทกภัย แลนด์สไลด์ก็ไม่มี ไม่เหมือนพื้นที่อื่น
ผืนป่าตะตัวตกเป็นเหมือนตัวอย่างที่ได้เห็น ถ้าเกิดมีการเผยแพร่ออกไป นี่คือพื้นที่ที่แทบจะไม่มีปัญหาอะไรเลย เพราะเรารักษาสมดุลไว้ มีป่า มีน้ำอยู่
green economyGreen Economy มันมีหลายระดับ ต้องมองตั้งแต่ระดับโลกมาถึงระดับชุมชน แต่ภาพใหญ่ๆ ก็คือ เราจะรักษาสภาพธรรมชาติที่เหลืออยู่วันนี้อย่างไร ไม่ใช่แค่การมุ่งมั่นจะไปปลูกป่า แต่เราต้องรักษาสภาพป่าดีๆ ที่เหลืออยู่ตรงนี้ไว้ ต้องรักษาสภาพอากาศที่ยังอยู่ตรงนี้ให้ได้ก่อน

ดังนั้น Green Economy คือ ทำยังไงคุณจะรักษาสภาพแหล่งที่เป็นความหลากหลายทางชีวภาพหรือระบบนิเวศปัจจุบันนี้ให้ได้ ส่วนการพัฒนาก็พัฒนาไปตามกรอบที่ไม่มากระทบตัวนี้ เช่น พื้นที่เกษตรกรรมที่พัฒนาไปแล้ว ที่ตัดต้นไม้เมื่อ 20 ปีที่แล้ว วันนี้คุณต้องใช้มันให้เต็มประสิทธิภาพ ไม่ว่าตรงนี้เสื่อมสภาพแล้วคุณไปขยายพื้นที่ใหม่ ธุรกิจท่องเที่ยวที่ดีอยู่แล้วในวันนี้ ก็พัฒนาให้ดีขึ้น หรือรักษาสิ่งที่ยังดีอยู่ ไม่ใช่ว่าทำให้มันพังแล้วไปหาที่ใหม่
 

สุรพล สุดารา

อีเมล พิมพ์ PDF
สุรพล สุดารา
 

36 รายชื่อ นักต่อสู้ที่ถูกบังคับให้สูญหาย การอุ้มฆ่า การลอบสังหาร ในรอบ 19 ปี

อีเมล พิมพ์ PDF
ฆ่า
 

ร่วมลงชื่อ หยุดขายปลานกแก้ว

อีเมล พิมพ์ PDF

ปลานกแก้วปัจจุบัน แนวปะการังอันเป็นระบบนิเวศทางทะเลที่สำคัญที่สุดประเภทหนึ่งทั้งในแง่ของ การท่องเที่ยวและการทำหน้าที่เป็นแหล่งเพาะพันธุ์สัตว์น้ำ กำลังอยู่ในสภาพเสื่อมโทรมอันมีสาเหตุสำคัญมาจากหลายปัจจัยทั้งการพัฒนา ชายฝั่งที่ทำให้เกิดตะกอน การทำประมงเกินขนาด การท่องเที่ยวอย่างขาดความรับผิดชอบ และที่สำคัญคือปรากฎการณ์ปะการังฟอกขาวเนื่องจากอุณหภูมิน้ำทะเลสูงขึ้นเกิน ระดับปกติ

แนวปะการังของประเทศไทยในเวลานี้จึงอยู่ในสภาวะที่อ่อนแอ เปราะบางและต้องการการอนุรักษ์อย่างยิ่ง