มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปิดรับสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน และธุรการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติ
1. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่า ปวช.
2. อายุไม่เกิน 30 ปี
3. สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง
4. มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา มีความอดทน
ซื่อสัตย์ และมีมนุษยสัมพันธ์ดี
5. สามารถทำงานนอกเวลางานได้
6. มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นการพิเศษ
รายละเอียดงาน
1. ดูแลความเรียบร้อยของสักนักงาน
2. ดูแลควบคุมวัสดุอุปกรณ์ และเครื่องใช้สำนักงาน
3. ดูแลงานด้านเอกสาร เช่น การจัดระบบเอกสารเข้าออก
การจัดทำรายงานการประชุม
4.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร
5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย
อัตราค่าจ้าง 10,000 บาท/ต่อเดือน
ส่งประวัติการสมัครงานได้ที่ อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม 0-2580-4381-2
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรมูลนิธิสืบนาคะเสถียรเปิดรับสมัครงาน 2 ตำแหน่ง
- เจ้าหน้าที่สำนักงาน และธุรการ จำนวน 1 อัตรา 
- เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาระบบรายได้ (ของที่ระลึกองค์กร)
 

พระราชดำรัสเรื่องโลกร้อน

อีเมล พิมพ์ PDF
พระราชดำรัสเรื่องโลกร้อน
เมื่อเร็วๆ นี้ เกิดคิดขึ้น หรือควรพูดว่าได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขาเดือดร้อนกันทั่วโลก คือ ความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบแต่ไม่ใช่ทกคนจะได้รู้ แล้วคนที่รู้ บางทีก็โวยวาย ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาก ปัญหานี้ เคยได้พูดถึงที่อื่นมาแล้ว เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งกําลังวุ่นวายกันมากทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อย ทั้งผู้ที่อยู่ในทวีปยุโรป อเมริกา เอเซีย ก็พูดกันทั้งนั้น คือปัญหาว่าสิ่งแวดล้อมจะทําให้โลกนี้เปลี่ยนแปลงไป
บางคนเขาบอกว่า ฝรั่งมาชี้หน้าและพูดว่า “นี่ บางกอกนี่ก็จะอยู่ใต้ทะเล ภายในไม่กี่ปีน้ำก็จะท่วม” ความจริงเราก็รู้อยู่แล้วว่า กรุงเทพฯ น้ำท่วม แต่เขาบอกว่า น้ำจะท่วมจากทะเล เพราะว่าสิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทำให้เหมือนเป็นตู้กระจกครอบ แล้วโลกนี้ก็จะร้อนขึ้น เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้นมีหวังว่าน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น เพราะสิ่งของที่ร้อนขึ้นย่อมมีการพองขึ้น ปริมาตรก็มากขึ้น เมื่อน้ำพองขึ้นก็จะทําให้ที่ที่ต่ำ เช่น กรุงเทพฯถูกน้ำทะเลท่วม อันนี้ก็เป็นเรื่องเขาว่า ก็เลยสนใจว่าเรื่องเป็นอย่างไร จึงได้ข้อมูลว่าสิ่งที่ทําให้คาร์บอน (ในรูปคาร์บอนไดอ๊อกไซด์) ในอากาศ เพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไม้ ซึ่งตามตัวเลขจํานวนคาร์บอนในอากาศนี้... ไม่ทราบว่าท่านจะจดจําไดหรือไม่ เพราะว่าพูดไปอย่างนี้อาจจดจําไม่ได้แต่บอกได้ว่าในอากาศนี้มีสารคาร์บอนมีคาร์บอนอยู่เดี๋ยวนี้จํานวน 700 พันลานตัน โดยประมาณ (700 พันล้านก็คือ เจ็ดแสนล้านนั่นเอง แต่เมื่อนับเป็นจํานวน พันล้าน ซึ่งฝรั่งเรียกว่า “บิลเลี่ยน” จึงพูดไป 700 พันล้าน)
คราวนี้การเผาเชื้อเพลิง เช่น ถ่าน ถ่านหิน น้ำมัน เชื้อเพลิงอะไรๆ ต่างๆ เหล่านี้ทั้งหมดทําให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศจํานวน 5 พันล้านตันต่อปีแล้วก็ยังมีการเผาทําลายป่าอีก 1.5 พันล้านตัน รวมแล้วเป็น 6.5 พันล้านตัน ถ้าขึ้น ๆ ไปอย่างนี้ก็เท่ากับเกือบสิบเปอร์เซ็นต์ของจํานวนที่มีอยู่แล้วในอากาศ ถ้าไม่มีอะไรที่จะทําให้จำนวนของสารนี้ในอากาศลดลง ก็จะทําให้สารนี้กลายเป็นเหมือนตู้กระจกครอบ ทําใหโลกนี้ร้อนขึ้น ก็เกิดเรื่องยุ่งตามที่ได้กล่าวแล้ว
พูดกันว่าต้นไม้ทําให้จํานวนคาร์บอนมีน้อยลงได้ ก็เป็นความจริง ต้นไม้ทั่วโลกในปัจจุบันนี้กินคาร์บอนได้ในอัตรา 110 พันล้านตัน (แสนหนึ่งหมื่นล้านตัน) ต่อปี ก็เป็นอันว่าถ้าเปนเช่นนั้น ก็สบายใจได้ แต่ว่าถ้าเราดูต่อไปอีก ต้นไม้นั้นเองมันคายคาร์บอนออกมาในอัตราปีละ 55 พันล้านตัน (ห้าหมื่นห้าพันล้านตัน) ก็เหลือกําไรเพียงครึ่งเดียว ในครึ่งนี้ยังมีดินหรือสิ่งที่กําลังสลายตัวต่างๆ ที่จะส่งคาร์บอนขึ้นไปในอากาศอีก 54.5 พันล้านตัน (ห้าหมื่นสี่พันห้าร้อยล้านตัน) ลงท้ายก็จะได้กําไรเหลือเพียงห้าร้อยล้านตัน ฉะนั้นถ้าดูแล้ว ยังขาดทุนอีก 6 พันล้านตัน มีอีกอย่างหนึ่งก็คือทะเล ทะเลนั้น เขาจะส่งคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ขึ้นไปบนฟ้า 90 พันล้านตัน (เก้าหมื่นล้านตัน) แต่ในเวลาเดียวกันเขาก็ดูดคาร์บอนจากอากาศมา 93 พันล้านตัน (เก้าหมื่นสามพันล้านตัน) ที่เขาส่งออกไปนั้นเก้าสิบ ที่เขาดูดลงมา เก้าสิบสาม หมายความว่าเขาทํากําไรให้ 3 พันล้าน ถ้าบวกทั้งหมด เป็นอันว่ายังมีการเพิ่มคาร์บอนในอากาศ 3 พันล้านตัน ทุกปีๆ อันนี้ทําให้นักวิชาการเขาเดือดร้อน วิธีแก้ไขก็คือต้องเผาน้อยลงและต้องปลูกต้นไม้มากขึ้น
นี้ก็เป็นตัวเลข ท่านทั้งหลายฟังแล้วก็คงปวดหัว แต่คงหาผู้ที่จะเขียนตัวเลขเหล่านี้ให้ได้ก็เป็นอันว่าปัญหามันมีจริง ว่าเราจะประสบความเดือดร้อน ความเดือดร้อนก็จะมีในรูปน้ำท่วมอย่างที่เขาว่า แต่ข้อนี้ก็ยังไม่แน่ใจนัก เพราะว่าถ้าอุณหภูมิสูงขึ้น ก็จะทำให้น้ำนั้นระเหยมากขึ้น เมื่อน้ำระเหยมากขึ้น ก็จะทําให้อุณหภูมิลดลงมา ถ้าหากอยากจะขู่ท่านทั้งหลายว่าสถานการณ์แย่มาก ก็พูดว่ากรุงเทพฯ น้ำท่วมแน่สภาพของคนจะแย่จะสูญพันธุ์ไปในไม่ช้าไม่นาน แต่ว่าถ้าหากอยากจะปลอบใจ หรืออยากจะหาทางแก้ไข ก็ปลอบใจได้ว่าอุณหภูมิสูงขึ้น ทําให้น้ำระเหย น้ำระเหยทําให้เย็นลง อากาศก็เย็นลง แล้วปัญหาอื่นๆ ก็ไม่ยุ่ง เพราะว่าถ้าระเหยไปมากน้ำก็ไม่ท่วม ก็เป็นอันว่ายังไม่หมดหวัง
ทั้งหมดนี้ ถ้าหากแต่ละคนที่เป็นผู้ชอบศึกษา และชอบออกความเห็น ชอบมาขู่ชาวบ้าน หรือผู้ปกครองประเทศ ก็ต้องเป็นคนมีความรู้ก่อน คือผู้ที่จะมาขู่ต้องมีความรู้ ผู้ที่รับฟังการขู่ ก็ต้องมีความรู้ เพื่อที่จะไม่ให้ความหนักใจในระดับโลก ความหนักใจในเรื่องจะเป็นหรือตายนี้ กลายมาเป็นความรู้สึกหวาดกลัว หรือเกิดความยุ่งยากยุ่งเหยิงถึงขั้นที่จะปะทะกันเลยอย่างเช่นที่จะบอกว่าถ้าไม่ฟังก็จะเดินขบวน จะมาขัดขวางการจราจร อะไรต่างๆ อย่างนี้มันอันตรายมาก เพราะว่าถ้าเราเอาอะไรแม้ที่มีความจรงิ น่าหนักใจจริง แต่ว่านำมาก่อสิ่งที่น่าหนักใจ และสิ้นเปลือง เราก็อยู่ไม่ได้ โลกก็อยู่ไม่ได้
อาจเป็นข้อนี้เองที่ทําให้เกิดนึกมาพูดเรื่องคาร์บอน เรื่องจะร้อนจะเย็น น้ำจะท่วมไม่ท่วม เพราะว่าถ้าหากว่าเรามาศึกษาอย่างใจเย็นอย่างมีเหตุผลแล้ว ก็จะหาทางแก้ไขได้ หรืออย่างน้อยก็ให้พยายามแก้ไขมันจะดีกว่าที่จะมาขัดแย้งกัน แล้วเมื่อขัดแย้งกัน ก็มักก่อเกิดปัญหาใหม่ คือปัญหาการเดินขบวนที การประท้วงที การจราจรวุ่นวาย เป็นต้น แล้วก็ทําให้ผู้ที่รับผิดชอบปวดหัว เลยไม่ต้องคิดแก้ไขอะไรต้องมาคิดแก้ไขแต่สิ่งวุ่นวายที่มีขึ้นมาใหม่โดยใช้เหตุ เรียกว่าเสียแรงเปล่าๆ แล้วเมื่อเสียแรงเปล่าๆ นี้มันก็เรียกว่าสิ้นพลังงาน เมื่อสิ้นพลังงานแล้ว คนเราก็หายใจเอาคาร์บอนไดอ๊อกไซด์ออกไปมากขึ้น มากกว่าคนที่ใจเย็นๆ ก็ทําให้ปัญหาที่เราเป็นห่วงแต่เดิมเพิ่มขึ้น ฉะนั้นที่พูดอย่างนี้ก็เพราะเห็นว่าในที่นี้มีผู้ที่รับผิดชอบงานต่างๆ ซึ่งปัญหาที่พูดนี้ก็เกี่ยวข้องกับทุกสาขา เพราะว่ามันเกี่ยวข้องกับความเป็นอยู่ของโลกมนุษย์ ข้อต่างๆ เหล่านี้ก็เกี่ยวพันกันพาดพิงไปถึงปัญหาอื่นๆ ที่มีอยู่แล้ว
วันก่อนนี้เราพูดถึงปัญหาว่าเมืองไทยนี้อีกหน่อยจะแห้งไม่มีน้ำเหลือ จะต้องไปซื้อน้ำจากต่างประเทศ ซึ่งก็อาจเป็นได้ แต่เชื่อว่าจะไม่เป็นอย่างนั้น เพราะว่าถ้าคํานวณดู น้ำในประเทศไทยที่ไหลเวียนนั้นยังมีอยู่ เพียงแต่ต้องบริหารให้ดีถ้าบริหารให้ดีแล้ว มีเหลือเฟือ มีตัวเลขแล้ว แต่ว่ายังไม่ได้ไปแยกแยะตัวเลขเหมือนที่ได้แยกแยะตัวเลขของคาร์บอน น้ำนั้นน่ะ ในโลกมีมากแล้วที่ใชจริงๆ มันเป็นเศษหนึ่งส่วนหมื่นของน้ำที่มีอยู่อาจไม่ถึง ก็ต้องบริหารให้ดีเท่านั้นเอง เดี๋ยวนี้ ก็มีปัญหาเกี่ยวกับน้ำน้ำนี้จะต้องใช้ให้ดีคือน้ำนั้นมีคุณ อย่างที่เราใช้น้ำสําหรับบริโภค น้ำสําหรับการเกษตร น้ำสําหรับอุตสาหกรรม ทั้งหมดนี้ต้องใช้น้ำที่ดี หมายความว่าน้ำที่สะอาด
น้ำมีมากในโลก เป็นน้ำทะเลเป็นส่วนใหญ่ ซึ่งจะใช้อย่างนี้ไม่ได้แล้ว นอกจากนั้นเดี๋ยวนี้ที่กําลังมีมากขึ้น ก็คือน้ำเน่า จะต้องป้องกันไม่ให้มีน้ำเน่า น้ำเน่าจะมีอยู่เสมอ แต่อย่าให้น้ำเน่านั้นเป็นโทษมากเกินไป ฉะนั้นนี่เป็นอีกโครงการหนึ่ง ที่เราจะต้องปฏิบัติแล้วก็ถ้าไม่จัดการโดยเร็วเราก็จะนอนอยู่ในน้ำเน่า น้ำดีจะไม่มีใช้ แม้จะไปซื้อน้ำจากต่างประเทศมาก็กลายเป็นน้ำเน่าหมดเพราะว่าเอามาใช้โดยไม่ได้ระมัดระวัง
ถ้าเรามีน้ำแล้วมาใช้อย่างระมัดระวังข้อหนึ่ง และควบคุมน้ำที่เสียอย่างดีอีกข้อหนึ่ง ก็อยู่ได้เพราะว่าภูมิประเทศของประเทศไทย “ยังให้” ใช้คําว่า “ยังให้” ก็หมายความว่ายังเหมาะแก่การอยู่กินในประเทศนี้ไม่ใช้ไม่เหมาะ ประเทศไทยนี้เป็นที่เหมาะสมมากในการตั้งถิ่นฐาน แต่ว่าต้องรักษาเอาไว้ไม่ทําให้ประเทศไทย ซึ่งเป็นสวนเป็นนากลายเป็นทะเลทราย ก็ป้องกันได้ทําได้ พูดกันว่า ถ้าหากไปทําโครงการไฟฟ้าพลงน้ำก็จะไปทําลายป่า ทําใหเสียหายกับเรื่องของสิ่งแวดล้อมต่างๆ ผู้ที่อนุรักษ์สิ่งแวดล้อมก็พูดอย่างนั้น อันนี้เป็นความจริง ถ้าไปทําลายป่าแล้ว สิ่งที่ตามมาก็คือสนามกอล์ฟ หรือการท่องเที่ยว หรือการลักลอบตัดป่า เป็นต้น ดังนี้ข้อเสียมันเพิ่มขึ้นได้จริง แต่ว่าถ้าหากไปทําในที่ที่เหมาะสม คำนวณได้ว่าผลเสียในการตัดไม้ส่วนหนึ่งจะคุมกับผลได้ คือเช่นที่บอกว่าตัดต้นไม้นั้น ทําให้คาร์บอนขึ้นไปในอากาศเป็นจำนวนเท่านั้นๆ ทําให้เกิดความระเหยของน้ำเท่านั้นๆ เราก็จะต้องมาเลือกดูว่าจะรักษาป่าไว้หรือจะต้องการใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น
เมื่อใช้พลังงานไฟฟ้าเพิ่มขึ้น เราจะต้องใช้อย่างหนึ่งอย่างใด อย่างมีผู้เสนอให้ไปซื้อถ่านหินจากออสเตรเลีย มาสร้างโรงไฟฟ้าใช้ไอน้ำ คือ ใช้ถ่านหินมาเผาเพื่อที่จะทําความร้อนและขับเทอร์ไบน์ให้เป็นไฟฟ้า คํานวณดูที่เราจะต้องซื้อถ่านหินจากประเทศออสเตรเลียมา ก็เสียเงินทองเท่าไหร่ มาเผาแล้วจะออกมาเป็นคาร์บอน เวลามาเผาสําหรับหมุนกังหันจะต้องเกิดคาร์บอนขึ้นไปเท่าไหร่ เปรียบเทียบกับที่จะเสียพลังการกําจัดคาร์บอนจากต้นไม้สัก 3-4 ต้น นั้นน่ะ มันคุ้มหรือเปล่าถ้าทําไฟฟ้าด้วยพลังน้ำที่ไม่ต้องตัดตนไม้ เพียงแต่ตัดต้นหญ้าก็คงไม่เสียหาย
พูดอย่างนี้ก็อาจฉงนว่าจะทําที่ไหน ไปคิดเอาเอง ว่าที่ไหนทําได้มันมีที่ที่จะทําได้รวมทั้งน้ำที่จะกักเอาไว้ปล่อยออกมาทําไฟฟ้าและปล่อยออกมาทําการเพาะปลูกในที่ที่อย่างน้อย 200,000 ไร่ ซึ่งปัจจุบันนี้รกร้างว่างเปล่า เพราะว่าไม่มีน้ำ เมื่อรกร้างว่างเปล่าอย่างนั้น ก็ทําใหเสียเศรษฐกิจไปแยะ จะต้องสงเคราะห์ชาวนา ชาวสวน ที่เป็นเจ้าของที่เหล่านั้น ลงท้ายพวกนั้นก็จะต้องขายที่ กลายเป็นทําให้ราคาของที่ดินแพงขึ้น ก็เป็นปัญหาอีกต่อไ
แล้วผู้ซื้อที่ดินนั้นก็จะอยากไปประกอบอุตสาหกรรมที่นั่น เมื่อมีอุตสาหกรรมที่นั่นก็จะต้องมีน้ำ ก็จะต้องขุดน้ำบาดาล หรือต้องทําโครงการนําน้ำมา เสียเงินเป็นหลายร้อยล้าน เป็นหมื่นเป็นแสนล้าน ฉะนั้นถ้าหากวาที่ดินเหล่านั้น จะมาใช้สําหรับการเกษตรได้โดยเหมือนว่าได้เปล่า รู้สึกว่าควรจะทํา แต่ถ้าไปทํา ก็จะมีผู้ที่คัดค้านว่าในการทําต้องไปตัดต้นไม้ ในข้อนี้ถ้าพิจารณาแล้ว ที่เขาคัดค้านไม่ให้ตัดต้นไม้เพราะเหตใดุ เขาก็ต้องคิดดูเหมือนกันว่าเราต้องการไฟฟ้า แล้วเราเผาถ่านหิน ก็จะเสียหายไปเท่าใด เปรียบเทียบกับการต้ดต้นไม้ไม่กี่ต้น
พูดอย่างนี้ท่านทั้งหลายก็งง วันนี้มีแต่งง เพราะวันนี้ไปถึงสิ่งแวดล้อมขั้นโลก แต่ก่อนนี้เคยพูดถึงสิ่งแวดล้อมขั้นประเทศ เดี๋ยวนี้ถึงขั้นโลก ก็เป็นความรับผิดชอบที่เรามี ความจริงต้องพูดถึงขั้นโลกเพราะประเทศไทยนี้ก็เติบโตขึ้นมาจะมีหน้ามีตาในโลกว่าเปนประเทศที่มั่นคง เป็นประเทศที่ดีอย่างนั้นอย่างนี้เราจึงต้องมีความรับผิดชอบในโลกมากขึ้น ทั้งนี้ก็เชื่อว่า เป็นความดีของประเทศไทยถ้ามีความดีแล้วต้องรักษาความดี ที่ไหนที่ไมมีความดีก็จะต้องสร้างความดี ที่ไหนที่มีความเลวก็จะต้องระงับความเลว ที่ไหนที่มีความดีแล้ว ก็ต้องรักษาความดีอันนี้เป็นหลัก แต่ว่าถ้าเรามีความดีอยู่แล้ว แล้วก็ทำลายความดีนั้น มันเป็นสิ่งที่นาเสียดาย ไม่ได้บอกว่าเป็นสิ่งที่เลว – มันก็เลวอยู่ในตัว – แต่น่าเสียดาย ถ้าเรามีของดีแล้ว เราต้องรักษา และส่งเสริมความดีในของดีนั้นให้ยิ่งๆ ขึ้นไป
คัดลอกมาจาก พระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคลในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา วันที่ 4 ธันวาคม 2532
ที่มา http://www1a.biotec.or.th/brt/dmdocuments/Sheech_of_king.pdf?phpMyAdmin=dc109ce0f4374de03bd82620757db7f3 เข้าถึงเมื่อ ตุลาคม 2559
พระราชดำรัสเรื่องโลกร้อนเมื่อเร็วๆ นี้ เกิดคิดขึ้น หรือควรพูดว่าได้ข้อมูลมาเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่ง ซึ่งเขาเดือดร้อนกันทั่วโลก คือ ความเดือดร้อนที่ทุกคนจะต้องประสบแต่ไม่ใช่ทกคนจะได้รู้ แล้วคนที่รู้ บางทีก็โวยวาย ทําให้เกิดความวุ่นวายขึ้นมาก ปัญหานี้ เคยได้พูดถึงที่อื่นมาแล้ว เกี่ยวข้องกับสภาพสิ่งแวดล้อมของโลก ซึ่งกําลังวุ่นวายกันมากทั้งผู้ใหญ่ทั้งผู้น้อย
 

ความทรงจำเรื่องการอนุรักษ์ของรัชกาลที่ 9

อีเมล พิมพ์ PDF
ความทรงจำเรื่องการอนุรักษ์ของรัชกาลที่ 9
อีกหนึ่งเรื่องราวของกษัตริย์นักพัฒนา รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงจักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร  ที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรทั่วประเทศ แต่การพัฒนาของพระองค์นั้นมิได้ทรงละเลยเรื่องของทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพราะพระองค์ทรงได้รับการปลูกฝังมาตั้งแต่ทรงพระเยาว์  ดังความตอนหนึ่งในพระบรมราโชวาทว่า
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“…อาจมีบางคนเข้าใจว่า ทำไมจึงสนใจเรื่องชลประทาน หรือเรื่องป่าไม้ จำได้ว่าเมื่ออายุ 10 ขวบ ที่โรงเรียนมีครูคนหนึ่งซึ่งเดี๋ยวนี้ตายไปแล้ว สอนเรื่องวิทยาศาสตร์ เรื่องการอนุรักษ์ดิน แล้วให้เขียนว่า ภูเขาต้องมีป่าไม้อย่างนั้นเม็ดฝนลงมาแล้วจะชะดินลงมาเร็วทำให้ไหลตามน้ำไป ไปทำให้เสียหาย ดินหมดจากภูเขา เพราะไหลตามสายน้ำไป ก็เป็นหลักของป่าไม้เรื่องการอนุรักษ์ดิน และเป็นหลักของชลประทานที่ว่า ถ้าเราไม่รักษาป่าไม้ข้างบน จะทำให้เดือดร้อนตลอด ตั้งแต่ภูเขาจะหมดไปกระทั่งการมีตะกอนลงมาในเขื่อน มีตะกอนลงมาในแม่น้ำทำให้เกิดน้ำท่วม นี่น่ะ เรียนมาตั้งแต่อายุ 10 ขวบ...”  พระบรมราโชวาทของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 9 พระราชทานแก่คณะกรรมการสโมสรไลออนส์สากล ภาค 310 (ประเทศไทยและประเทศลาว) ณ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน วันที่ 25 กันยายน 2512
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พระองค์ได้ฟังเรื่องอนุรักษ์ป่าไม้ที่ครูสอนตั้งแต่ 10 พรรษา ซึ่งในขณะนั้นถ้าเป็นบุคคลทั่วไปคงเป็นเรื่องที่อยากจะเข้าใจได้ และอาจจะลืมเลือนไปแล้ว แต่พระองค์กลับทรงจำเรื่องนี้ได้อย่างแม่นยำแม้เวลาจะผ่านไปนานเพียงใดก็ตาม
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พระองค์ทรงศึกษา เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง
พระองค์ทรงศึกษาปัญหาต่างๆ อย่างละเอียด ถี่ถ้วน เพื่อให้รู้ถึงสาเหตุที่แท้จริง จึงจะเป็นการแก้ปัญหาที่ถูกวิธี ดังพระราชดำรัสที่เคยทรงกล่าวเกี่ยวกับเรื่องโลกร้อนความตอนหนึ่งว่า
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
“…สิ่งแวดล้อมเปลี่ยนแปลง เขาบอกว่าเพราะมีสารคาร์บอนขึ้นไปในอากาศมาก จะทำให้เหมือนเป็นตู้กระจกครอบ แล้วโลกนี้ก็ร้อนขึ้น เมื่อโลกนี้ร้อนขึ้นมีหวังน้ำแข็งจะละลายลงทะเล และรวมทั้งน้ำในทะเลนั้นจะพองขึ้น เมื่อน้ำพองขึ้นก็จะทำให้ที่ที่ต่ำ เช่น กรุงเทพฯ ถูกน้ำทะเลท่วม จึงได้ข้อมูลว่าสิ่งที่ทำให้คาร์บอนในอากาศเพิ่มมากขึ้นนั้น มาจากการเผาเชื้อเพลิงซึ่งอยู่ในดินและจากการเผาไหม้...ทำให้จำนวนคาร์บอนมีน้อยลงได้ก็เป็นความจริง ต้นไม้ทั่วโลกในปัจจุบันนี้กินคาร์บอนได้ในอัตรา 110 พันล้านตันต่อปี แต่ว่าถ้าเราดูต่อไปอีกต้นไม้นั้นเองมันคายคาร์บอนออกมาในอัตราปีละ 55 พันล้านตัน ก็เหลือกำไรเพียงครึ่งเดียว วิธีแก้ไขคือ ต้องเผาน้อยลง และต้องปลูกต้นไม้มากขึ้น...” พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้า ถวายมงคลชัย ในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2532 ณ ศาลาดุสิดาลัย สวนจิตรลดา พระราชวังดุสิต
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พระองค์ทรงแก้ปัญหาโดยหลักวิชาการ
การแก้ไขปัญหาในทุกๆเรื่องของพระองค์จะคำนึงถึงหลักวิชาการ ความเหมาะสมกับสภาพพื้นที่จริง การแก้ไขปัญหาด้านป่าไม้ก็เช่นเดียวกัน ดังพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาทเพื่อแก้ไขปัญหาป่าไม้เรื่องต่างๆ ดังนี้
1. ปกป้องพื้นที่ป่า ฟื้นฟูป่าเสื่อมโทรม “…ให้ช่วยดูแลรักษาป่าอย่าไปรังแกป่าถ้าปล่อยทิ้งไว้ ไม่ให้ใครไปรบกวน ระยะ 30-40 ปี ป่าแห่งนี้จะฟื้นคืนสภาพจากป่าเต้งรังเป็นป่าเบญจพรรณ...”  พระราชดำริ วันที่ 15 กรกฎาคม 2539
2. ปลูกป่าทดแทนบริเวณป่าต้นน้ำ “…การปลูกป่าทดแทนจะต้องทำอย่างมีแผนโดยการดำเนินการพร้อมกับการพัฒนาชาวเขาในการนี้เจ้าหน้าที่ป่าไม้ ชลประทาน และฝ่ายเกษตรจะต้องร่วมมือกัน สำรวจต้นน้ำในบริเวณพื้นที่รับผิดชอบ เพื่อวางแผนปรับปรุงต้นน้ำและพัฒนาอาชีพได้อย่างถูกต้อง สำหรับต้นที่ปลูกทดแทนป่าไม้ที่ถูกทำลายนั้น ควรใช้ต้นไม้โตเร็ว ที่มีประโยชน์หลายๆทางคละกันไป และควรปลูกพืชคลุมแนวร่องน้ำต่างๆ เพื่อยึดผิวดินและเก็บรักษาความชุ่มชื้น นอกจากนั้น จะต้องสร้างฝายเล็กเพื่อหนุนน้ำส่งไปตามเหมืองไปใช้ในพื้นที่เพาะปลูก 2 ด้าน ซึ่งจะทำให้น้ำค่อยๆแผ่ขยายออกไปทำความชุ่มชื้นให้บริเวณนั้นด้วย ในการนี้จะต้องอธิบายให้ราษฎรรู้ว่า การที่ปริมาณน้ำตามแหล่งน้ำลดลงนั้น ก็เพราะมีการทำลายป่าต้นน้ำโดยรู้เท่าไม่ถึงการณ์...”  พระราชดำรัส เมื่อวันที่ 24 มกราคม 2520 ณ สถานีหลวงพัฒนาชาวเขา จังหวัดเชียงใหม่
3. สร้างฝายในพื้นที่ป่าเสื่อมโทรม “…ให้ดำเนินการสำรวจทำเลสร้างฝายต้นน้ำลำธารในระดับที่สูง ใกล้บริเวณยอดเขามากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ ลักษณะของฝาย ดังกล่าวจำเป็นต้องออกแบบใหม่ เพื่อให้สามารถกักเก็บน้ำ ไว้ได้ปริมาณน้ำหล่อเลี้ยงและประคับประคองกล้าไม้พันธุ์ที่ แข็งแรง และโตเร็วที่ใช้ปลูกแซมในป่าแห้งแล้ง อย่างสม่ำเสมอ โดยการจ่ายน้ำไปรอบๆ ตัวฝายจนสามารถตั้งตัวได้...”  พระราชดำรัส วันที่ 1 ธันวาคม พ.ศ.2521 อ.แม่ลาน้อย จ.แม่ฮ่องสอน
4. โครงการปลูกหญ้าแฝกเพื่อช่วยป้องกันการชะล้างพังทลายของหน้าดิน “…และหญ้าที่มีคุณค่าอย่างหญ้าแฝก ซึ่งเป็นประโยชน์อย่างยิ่งแก่การอนุรักษ์ดินและน้ำ เพราะมีรากที่หยั่งลึกแผ่กระจายลงไปตรงๆ ทำให้อุ้มน้ำและยึดเหนี่ยวดินได้มั่นคง รักษาหน้าดินได้ดี...” พระบรมราโชวาทในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ณ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ วันที่ 24 กรกฎาคม 2540
โดยแต่ละโครงการ ทรงแก้ไขธรรมชาติด้วยวิธีการที่เป็นธรรมชาติอย่างที่สุด
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
พระองค์ทรงเป็นกษัตริย์นักพัฒนาคู่การรักษาทรัพยากร
โครงการพัฒนาต่างๆ พระองค์ทรงมีเป้าหมายเพื่อการพัฒนาที่ยั่งยืนซึ่งหมายถึง การพัฒนาในรุ่นปัจจุบันโดยจะไม่ส่งผลกระทบกับการพัฒนาในอนาคต เช่นไม่เอาทรัพยากรมาพัฒนามากจนเกิดไป จนคนรุ่นลูกรุ่นหลาน ขาดแคลนทรัพยากรที่จะใช้พัฒนาในอนาคต ดังความตอนหนึ่งของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ที่พระราชทานสัมภาษณ์เกี่ยวกับหลักการทรงงานพัฒนาประเทศของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหนังสือ “พระมหากษัตริย์นักพัฒนา เพื่อประโยชน์สุขสู่ปวงประชา” ว่า “…เป้าหมายการพัฒนาของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คือ “การพัฒนาที่ยั่งยืน” เพื่อปรับปรุงชีวิตความเป็นอยู่ของคน โดยไม่ทำลายสิ่งแวดล้อมให้คนมีความสุข โดยต้องคำนึงถึงเรื่องสภาพภูมิศาสตร์ ความเชื่อทางศาสนา เชื้อชาติ และภูมิหลังทางเศรษฐกิจ สังคม แม้ว่าวิธีการพัฒนามีหลากหลาย แต่ที่สำคัญคือนักพัฒนาต้องมีความรัก ความห่วงใย ความรับผิดชอบ และการเคารพในเพื่อนมนุษย์...”
+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
จากพระบรมราโชวาทที่เคยกล่าวเกี่ยวกับความทรงจำเมื่อ 10 พรรษา พระองค์ได้ทรงยึดมั่นในแนวทางพระราชดำริการพัฒนาประเทศให้ก้าวหน้าคู่กับการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติให้ดำรงอยู่อย่างยั่งยืนทั้งนี้ก็เพื่อเก็บมรดกอันลำค่านี้ไว้ให้ลูกหลานในอนาคต ดังพระราชดำริ เมื่อวันที่ 5 ธันวาคม 2521  “...ธรรมชาติแวดล้อมของเรา ไม่ว่าจะเป็นแผ่นดิน ป่าไม้ แม่น้ำ ทะเล และอากาศ มิได้เป็นเพียงสิ่ง สวยๆ งามๆ เท่านั้น หากแต่เป็นสิ่งจำเป็นสำหรับการดำรงชีวิตของเรา และการคุ้มครองสิ่งแวดล้อมของเราไว้ให้ดีนี้ ก็เท่ากับเป็นการปกปักรักษาอนาคตไว้ให้ลูกหลานของเราด้วย...”
ความทรงจำเรื่องการอนุรักษ์ของรัชกาลที่ 9อีกหนึ่งเรื่องราวของกษัตริย์นักพัฒนา รัชกาลที่ 9 แห่งราชวงจักรี พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช มหิตลาธิเบศรรามาธิบดี จักรีนฤบดินทร สยามินทราธิรา บรมนาถบพิตร  ที่ทรงมุ่งมั่นในการพัฒนาและการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนให้ราษฎรทั่วประเทศ
 

สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่ง : โดย อาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง
ในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยประสบปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเลในระดับรุนแรงหลายพื้นที่และมีแนวโน้มความถี่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียตามมามากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ดูเหมือนที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินไปในทางที่ผิด
รู้จักแผ่นดินชายฝั่งของประเทศไทย และปัญหาที่เกิดขึ้น
ชายฝั่งทะเลของประเทศไทยมีความยาวประมาณ 2,600 กิโลเมตร มีจำนวนประชากรอาศัยอยู่มากกว่า 11 ล้านคน สามารถแบ่งได้เป็น 1.ชายฝั่งทะเลด้านอ่าวไทย มีความยาว 1,660 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม 17 จังหวัด อันได้แก่ กรุงเทพมหานคร สมุทรสาคร สมุทรสงคราม ตราด จันทบุรี ระยอง ชลบุรี ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ ชุมพร สุราษฎร์ธานี นครศรีธรรมราช สงขลา ปัตตานี และนราธิวาส ปัจจุบันมีอัตราการกัดเซาะรุนแรงเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี ถือเป็นพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน เกิดขึ้นในพื้นที่ชายฝั่งระยะทางรวม 180.9 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 10.9 ของแนวชายฝั่งอ่าวไทย
2.ชายฝั่งทะเลด้านอันดามัน มีความยาว 954 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่รวม 6 จังหวัด ได้แก่ ระนอง พังงา ภูเก็ต กระบี่ ตรัง และสตูล มีอัตราการกัดเซาะน้อยกว่าชายฝั่งด้านอ่าวไทย โดยมีการกัดเซาะรุนแรงในอัตราเฉลี่ยมากกว่า 5 เมตรต่อปี ถือพื้นที่วิกฤติหรือพื้นที่เร่งด่วน รวมระยะทาง 23.0 กิโลเมตร คิดเป็นร้อยละ 2.4 ของแนวชายฝั่งอันดามัน
สาเหตุของการเกิด การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบัน
เมื่อมีการกัดเซาะชายฝั่งเกิดขึ้น เรามักโทษว่าสาเหตุมาจากโลกร้อน แล้ววางมาตรการแก้ไขไปต่าง ๆ นานา โดยมาตรการป้องกันชายฝั่งที่นิยมใช้และได้ดำเนินการในการแก้ไขปัญหาการกัดเซาะชายฝั่งทะเลที่ผ่านมา ประกอบด้วย 2 วิธี คือ มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง (Hard Solution) และมาตรการโครงสร้างแบบอ่อน (Soft Solution)
มาตรการโครงสร้างแบบแข็ง 4 วิธี คือ 1.เขื่อนกันคลื่น (Breakwater) 2.กำแพงกันคลื่น (Seawall) 3.รอดักทราย (Groin) 4.ไส้กรอกทราย (Sand Sausage)
มาตรการโครงสร้างแบบอ่อน 4 วิธี คือ 1.การสร้างหาดทราย (Beach Nourishment) 2.การสร้างเนินทราย (Dune Nourishment) 3.การปลูกป่าชายเลน (Mangrove a forestation) 4.การกำหนดระยะร่นถอย (Setback)
ยกตัวอย่างการกระทำของมนุษย์ที่เห็นผลอย่างชัดเจนในการแก้ปัญหาแบบผิดวิธี ส่งผลให้เกิดผลกระทบตามมาด้วยการสูญเสียเงินจำนวนมหาศาลที่แก้ปัญหาไม่หมด คือ การสร้างรอดักทราย (Groin) สร้างขึ้น พ.ศ. 2527 ที่อำเภอปากพนัง อำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช วัตถุประสงค์เพื่อป้องกันทรายมาปิดปากร่องน้ำ เมื่อเกิดน้ำท่วมจะสามารถระบายออกสู่ทะเลผ่านปากร่องน้ำสะดวก แต่เมื่อสร้างแล้วกับส่งผลกระทบคือ คันดักทรายนำทรายมารวมไว้ที่ชายหาดฝั่งทิศใต้ ส่งผลให้ชายฝั่งทางทิศเหนือพังตลอดแนว เพราะไม่มีทรายไปเติม
จากการสำรวจ โดยอาจารย์ศักดิ์อนันต์ ปลาทอง นักวิชาการด้านระบบนิเวศปะการัง ระบบนิเวศทางทะเลของประเทศไทย และอาจารย์ศศิน เฉลิมลาภ ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ช่วงเดือนกันยายน ถึง ธันวาคม พ.ศ.2558 พบว่ามีการสร้างสิ่งป้องกันชายฝั่งรูปแบบใหม่ขึ้นมาชื่อว่า เขื่อนกันปากร่องน้ำคลองระบายน้ำ ซึ่งทำหน้าที่เหมือนกับรอดักทราย (Groin) แต่ผลลัพธ์ยังคงเหมือนเดิม คือดักทรายมารวมไว้ที่ชายหาดฝั่งทิศใต้ ส่วนชายฝั่งทางทิศเหนือพังตลอดแนวเพราะไม่มีทรายไปเติม ครั้งนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง แก้ปัญหาโดยการนำกองหินไปวางเรียงหน้ากระดาน โดยเว้นระยะห่างของแต่ละกองพอสมควร ตอนนี้บริเวณชายหาดระยะทางจาก อำเภอปากพนัง ถึงอำเภอหัวไทร จังหวัดนครศรีธรรมราช จะมีกองหินมากว่า 140 กอง ผลลัพธ์คือมันสามารถกันได้เฉพาะส่วนที่มีกองหิน ส่วนบริเวณช่องว่างยังคงเกิดการกันเซาะ ส่วนเลยจากบริเวณสุดท้ายการวางกองหิน พบว่ายังคงเกิดการกัดเซาะ เหตุผลคือเกิดการเลี้ยวเบนของคลื่น และการสะท้อนหักเห
เมื่อรู้ว่าปัญหาแท้จริงเกิดจากอะไร วิธีแก้จึงเสนอให้ควรนำรอดักทราย (Groin) กับเขื่อนกันปากร่องน้ำคลองระบายน้ำออก และควรขุดลอกให้บ่อยขึ้นปัญหาจึงจะจบ แต่ปรากฏว่าหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับนำกองหินไปถม ด้วยความหวังว่าสามารถป้องกันชายฝั่งไม่ให้พังทลายเอาไว้ได้ ทำให้หมดเงินหลายพันล้าน
หากพูดถึงผลกระทบจากสิ่งก่อสร้างสองสิ่งนี้ ส่งผลทำให้คลื่นแรงขึ้น เพราะเมื่อคลื่นมากระทบกับสิ่งกันคลื่นที่เป็นโครงสร้างรูปแบบแข็ง จะเกิดการสะท้อน เลี้ยวเบนมาอยู่อีกด้าน ทรายก็จะหายไปเร็วกว่าปกติ อีกทั้งยังทำให้เกิดสันดอนเชื่อมเกาะ (Tombolo) ซึ่งเชื่อมระหว่างกองหินกับแผ่นดิน ทำให้ตะกอนถูกกัก ตะกอนจากข้างล่างจึงไม่ไหลไปข้างบน แท้จริงปลายทางของตะกอนและทรายคือแหลมตะลุมพุก อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช โดยแหลมตะลุมพุก ตลอด 6 พันปีที่ผ่านมา จะมีตะกอนและทรายจากข้างล่างไหลมาทำให้ปลายแหลมงอกมาตลอด
ชายหายนั้นถูกหล่อเลี้ยงด้วยการเคลื่อนที่ของตะกอน เมื่อใดก็ตามที่เราสร้างสิ่งขัดขวางการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำอย่างเขื่อนหินกั้นปากร่องน้ำ จะส่งผลทำให้เกิดชายหาดงอกฝั่งใดฝั่งหนึ่ง และชายหาดอีกฝั่งถูกกัดเซาะ อะไรก็ตามที่ไปอยู่กลางทะเล มันจะทำให้เปลี่ยนพฤติกรรมของคลื่น เกิดการกัดเซาะ ตามหลักของฟิสิกส์เมื่อคลื่นกระทบกำแพงกันคลื่น จะสามารถยกตัวได้สูงถึง 7 เท่าของขนาดความสูงคลื่นปกติจากนอกชายฝั่ง มีผลทำให้คลื่นคุ้ยทรายด้านล่างกำแพงออกไป ทางที่ดีไม่ควรมีสิ่งขัดขวางการเคลื่อนที่ของกระแสน้ำ
ทางวิศวกรรม ระบุว่า หากเราเลือกการถมกองหิน จะต้องถมไปจนถึงแหลมตะลุมพุก อีกประมาณ 40 กิโลเมตร โดยค่าใช้จ่ายตกประมาณกิโลเมตรละ 200 ล้านบาท ถามว่าคุ้มหรือไม่ คำตอบคือ เงินจำนวน 8 พัน ถึง 1 หมื่นล้าน แต่แก้ปัญหาไม่จบ เพราะว่าเมื่อสร้างเสร็จต้องกลับไปซ่อมตัวเก่าอีก เพราะว่าคลื่นซัดกับหินจะสะท้อนเอาทรายออก หากใช้วิธีนี้ต่อไปเราก็จะไม่เหลือหาดทรายอีก
ทางแก้ปัญหาประกอบไปด้วย 2 วิธี
1.แก้ที่ต้นเหตุ เสนอให้ ให้นำรอดักทราย (Groin) กับ เขื่อนกันปากร่องน้ำคลองระบายน้ำออก แต่ปัญหาตอนนี้คือเรานำกองหินไปวางกันคลื่นเป็นจำนวนมากกว่า 140 กอง หากเราใช้ค่าใช้จ่ายในการสร้างไป 5 พันล้านบาท การรื้อถอนจะมีค่าใช้จ่ายประมาณสองเท่า และเมื่อรื้อถอนออกไปเสร็จ ปัญหาจะเกิดขึ้นอีก เนื่องจากต้องรอให้ธรรมชาติปรับตัว ชาวบ้านพื้นที่บริเวณที่เคยได้ดินงอกมา ก็จะถูกกัดเซาะ
2.ทางเลือกสุดท้าย หยุดการสร้างสิ่งขัดขวางเพียงเท่านี้ พื้นที่ถูกกัดจะเยียวยาด้วยการเสริมทราย โดยนำทรายที่ถูกกัก ตรงปากร่องน้ำ ตรงสัดดอนเชื่อมเกาะ ไปเสริมบริเวณถูกกัดเซาะ ตามธรรมชาติ โดยลักษณะของทรายจะเป็นตัวลาดเอียงทำหน้าที่เบรกความแรงคลื่น คลื่นก็จะลดกำลังลงตั้งแต่นอกชายฝั่ง ทำให้มีพื้นที่ลาดชันของทรายเกิดขึ้นก่อนที่คลื่นจะเข้ามา แต่การทำอย่างนี้ก็ไม่สามารถแก้ปัญหาได้เบ็ดเสร็จ เนื่องจากปัญหาการกัดเซาะยังคงอยู่ คือกองหิน โดยตรงนี้ให้ทยอยรื้อออก
สถานการณ์การกัดเซาะชายฝั่งในปัจจุบันชายฝั่งทะเลของประเทศไทยประสบปัญหาการกัดเซาะบริเวณชายฝั่งทะเลในระดับรุนแรงหลายพื้นที่และมีแนวโน้มความถี่มากขึ้น ส่งผลให้เกิดความสูญเสียตามมามากมาย ดังนั้น จึงจำเป็นที่จะต้องมีการวางแผนป้องกันและแก้ไขปัญหาโดยเร่งด่วน แต่ดูเหมือนที่ผ่านมาปัญหาที่เกิดขึ้น วิธีแก้ปัญหาของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจะเดินไปในทางที่ผิด
 

ลำดับวิกฤตการณ์ปลากระเบนราหูน้ำจืด

อีเมล พิมพ์ PDF
ปลากระเบนราหูน้ำจืด (Giant freshwater whipray; ชื่อวิทยาศาสตร์ Urogymnus polylepis) สาเหตุที่ชื่อ 'ราหู' เนื่องจากมีลักษณะลำตัวขนาดใหญ่เหมือนราหูอมจันทร์ตามความเชื่อของคนโบราณ ด้วยน้ำหนักกว่า 600 กิโลกรัม มีความกว้าง 2-3 เมตร และความยาวตั้งแต่ส่วนหัวจรดปลายหางที่บันทึกไว้ได้ใหญ่ที่สุด คือ 5 เมตร ทำให้เป็นปลากระเบนน้ำจืดที่มีขนาดใหญ่ที่สุดในโลก โดยมีแหล่งอาศัยตามแม่น้ำในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เช่น แม่น้ำเจ้าพระยา, แม่น้ำแม่กลอง, แม่น้ำบางปะกง, แม่น้ำโขง และบอร์เนียว เราสามารถพบปลากระเบนราหูขนาดใหญ่ได้ที่แม่น้ำแม่กลอง บริเวณ 20 กิโลเมตรก่อนไหลลงสู่อ่าวไทย ในเขตอำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม
แต่ปลากระเบนสายพันธุ์นี้มีความเปราะบาง ออกลูกจำนวนน้อย เจริญเติบโตช้า พร้อมทั้งถูกคุกคามจากมลพิษทำให้แหล่งที่อยู่อาศัยเสื่อมโทรม ซึ่ง สหภาพสากลว่าด้วยการอนุรักษ์ (The World  Conservation Congress หรือ IUCN) ได้กำหนดให้ปลากระเบนราหูนี้จัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ (Endangered) และเนื่องจากมีจำนวนประชากรในธรรมชาติที่ลดลง ทำให้ปลากระเบนราหูน้ำจืดในไทยนั้นถูกประเมินว่าอยู่ในสถานะเสี่ยงขั้นวิฤติต่อการสูญพันธุ์ (Critically endangered)
ปัจจุบันปลากระเบนราหูได้เดินหน้าเข้าสู่วิฤกตการณ์อย่างชัดเจน ตั้งแต่เมื่อวันที่ 29 กันยายน ถึง 7 ตุลาคม 2559 พบปลากระเบนราหูตายที่บริเวณน้ำแม่กลอง 14 ตัว ก่อนจะทยานขึ้นเป็น 45 ตัวในเวลาเพียงไม่กี่วันเท่านั้น
ปรากฏการณ์ปลากระเบนตายเป็นจำนวนมากสร้างความสนใจแก่ประชาชน สื่อมวลชน นักอนุรักษ์ คนในท้องถิ่น และเจ้าหน้าที่จำนวนมาก โดยเริ่มเป็นประเด็นออกสื่อตั้งแต่วันที่ 5 ตุลาคม 2559 เมื่อ รศ.สพญ.ดร นันทริกา ชันซื่อ ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ และอาจารย์ประจำคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ขอความช่วยเหลือผ่านเฟสบุ๊คถึงกรณีปลากระเบนราหูตายจำนวนมาก เรียกร้องให้เจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องเร่งช่วยเหลือปลากระเบน ก่อนลงพื้นที่ตรวจสอบพร้อมอาสาสมัคร และเครือข่ายภาคประชาชนตรวจสอบที่แม่น้ำแม่กลองจังหวัดสมุทรสงคราม จึงพบความจริงว่าไม่เพียงปลากระเบนเท่านั้นที่ได้รับผลกระทบ แต่ปลาในกระชังของชาวบ้าน รวมถึงปลากดคัง ก็ตายไปด้วย
กระทั่งวันที่ 7 ตุลาคม สื่อจากสำนักข่าวมติชนได้เผยแพร่ข่าวโศกนาฎกรรมหมู่ของเหล่าปลากระเบนราหู ที่ตายนับ 32 ตัว โดยมี 2 ตัวที่มีขนาดใหญ่ คาดว่าอายุประมาณ 50 ปี และจากการผ่าพิสูจน์พบว่ามันกำลังท้องและลูกทั้งหมดภายในท้องก็ตายลงตั้งแต่ยังไม่มีโอกาสได้เผชิญหน้ากับสายน้ำที่กว้างใหญ่ ด้านกรมควบคุมมลพิษเองไม่ได้นิ่งนอนใจ ลงพื้นที่ตรวจสอบคุณภาพน้ำ และได้ออกใบแถลงการณ์ถึงสถานการณ์น้ำว่า สภาพน้ำทั่วไปไม่มีสิ่งผิดปกติ ไม่พบปลาลอยหัว น้ำมีสีน้ำตาลอ่อน อุณหภูมิน้ำ 31.1 องศา ความเป็นกรดด่าง 7.2 ความขุ่น 10.39 NTU ค่าออกซิเจนละลาย (DO) 2.64 mg/L
ดังนี้เองทำให้ประชาชาติพากันตั้งคำถามตามมาว่า “แล้วเพราะเหตุใดปลากระเบนถึงตาย?” และยังคงติมตามรอฟังผลการตรวจสอบด้านอื่นต่อไป
วันเดียวกันนั้น ส่วนศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสาคร ได้ตรวจสอบค่าออกซิเจนละลายในน้ำ หรือค่า DO ที่อำเภอบ้านโป่ง ค่า DO อยู่ที่ 3.35 มิลลิกรัมต่อลิตร, เทศบาลตำบลเบิกไพร ค่า DO อยู่ที่3.45 มิมิลลิกรัมต่อลิตร, อำเภอบางคนทีค่า DO อยู่ที่ 2.11 มิลลิกรัมต่อลิตร ,อำเภออัมพวา ค่า DO อยู่ที่ 2.10 มิลลิกรัมต่อลิตร และอำเภอบางจะเกร็ง ค่า DO อยู่ที่ 2.64 มิลลิกรัมต่อลิตร จะเห็นว่า ค่าออกซิเจนละลายในน้ำ ต่ำกว่าเกณฑ์ทั้งหมด คือต่ำกว่า 4 มิลลิกรัมต่อลิตร โดยเฉพาะจุดที่พบซากปลากระเบนราหู บริเวณอำเภอบางคนทีและอัมพวา มีค่า DO ต่ำกว่าบริเวณอื่นๆ
นายวิจารณ์ สิมาฉายา ปลัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ระบุว่า ค่า DO ที่ตรวจพบในเบื้องต้นยืนยันได้ว่า น้ำในแม่น้ำแม่กลองปนเปื้อนสารบางอย่างจริง แต่จะเป็นสารใดนั้น ต้องรอผลตรวจอย่างละเอียดอีกครั้ง ส่วนการหาที่มาของสารปนเปื้อนต้องโฟกัสไปที่โรงงานที่ตั้งอยู่ริมฝั่งแม่น้ำแม่กลองเป็นหลัก
ด้านการตรวจสอบสุขภาพปลากระเบนราหู รศ.สพญ.ดร นันทริกา ชันซื่อ ได้เจาะเลือดปลากระเบนที่รอดชีวิตนำไปตรวจหาสารพิษ ซึ่งจากผลการตรวจเลือดพบว่าปลากระเบนได้รับสารเคมีที่เป็นพิษต่อระบบไต และระบบเหงือก ทำให้สูญเสียความสามารถในการควบคุมความสมดุลร่างกาย ดังนั้นสาเหตุหลักที่ปลากระเบนตายจึงคาดว่าน่าจะเกิดจากสารพิษ ที่พบเป็นสารที่ออกฤทธิ์เฉียบพลันไม่ได้ออกฤทธิ์สะสม
ต่อมา วันที่ 11 ตุลาคม พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช.) ได้สั่งการให้มีการติดตามหาสาเหตุของการตายปลากระเบนรอบด้าน โดยกรมประมงได้เผยข้อมูลสถานการณ์โดยรวมว่ายังอยู่ในระหว่างการเฝ้าระวัง ถึงแม้จำนวนการตายของปลากระเบนราหูและปลากะพงจะลดจำนวนน้อยลงแล้ว แต่ได้ส่งนักวิชาการประมงลงพื้นที่ตรวจสอบสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง ทั้งนี้เองยังมีหน่วยงานจากภาครัฐและภาคประชาสังคมอื่นร่วมมือกันเพื่อแก้ปัญหาและช่วยเฝ้าระวัง
โดยยอดรวมการตายของสัตว์น้ำ ปลากระเบนราหูจากการเก็บข้อมูลของกรมประมงตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน -11 ตุลาคม 2559 พบว่ามีปลากระเบนราหูตายจำนวน 45 ตัว ซึ่งสัตวแพทย์ได้คาดการว่าที่พบซากทั้ง 45 ตัว เป็นเพียงแค่ 25 เปอร์เซ็นต์ของปลากระเบนราหูส่วนใหญ่ที่ตายเท่านั้น เพราะยังมีปลากระเบนจำนวนมากที่ตายแต่ไม่ได้ลอยอืดขึ้นมาให้เห็น
แต่ในความเลวร้ายยังมีข่าวดีให้เห็นบ้าง ทีมงานสัตวแพทย์พร้อมเจ้าหน้าที่สามารถช่วยปลากระเบนเพศเมียรอดตายได้จำนวน 2 ตัว และจากการที่สัตวแพทย์ได้ใช้เครื่องมืออัลตราซาวน์พบว่าปลากระเบนทั้งสองตัวมีลูกในท้อง ตัวละ 2 และ 3 ตัว ซึ่งขณะนี้ปลากระเบนเหล่านี้ถูกนำไปพักฟื้นอยู่ที่ศูนย์วิจัยและพัฒนาประมงชายฝั่งสมุทรสงคราม เพื่อรอให้สถานการณ์กลับมาสู่ปกติและให้ปลากระเบนทั้งสองคลอดลูกออกมาก่อน หลังจากนั้นกรมประมงจะนำไปปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำ นอกจากนี้กรมประมงยังเตรียมแผนฟื้นฟูประชากรปลากระเบนราหูในระยะยาว โดยจะเพาะขยายพันธุ์ และสร้างเครือข่ายเพื่อเฝ้าระวังระบบนิเวศของลุ่มน้ำของประเทศทั้งหมด สำหรับจังหวัดสมุทรสงครามกรมประมงเตรียมปลากระเบนราหูมาปล่อยคืนสู่แหล่งน้ำในธรรมชาติเพิ่มเติมอีกด้วย
ด้าน รศ.สพญ.ดร นันทริกา ชันซื่อ ได้ออกมาประกาศผ่านเฟสบุ๊ค ในวันที่ 16 ตุลาคม ถึงการสิ้นสุดการทำงานช่วยเหลือวิกฤตการณ์ปลาตายจำนวนมากในแม่น้ำแม่กลองแล้ว พร้อมสรุปการศึกษาสาเหตุและผลกระทบต่อสุขภาพของปลากระเบนและปลากระพงที่ตายและมีชีวิตอยู่ โดยตรวจพิสูจน์และลงความเห็นร่วมกันกับสัตวแพทย์จากสำนักงานปศุสัตว์จังหวัด และสถาบันสุขภาพสัตว์ ว่าปลาตายจากการที่ไตและตับถูกทำลายร่วมกับระบบประสาทและระบบเลือดผิดปกติ จากการตรวจวิเคราะห์พอสรุปได้ว่า สาเหตุที่ปลากระเบนราหูเสียชีวิต เกิดจากในช่วงระยะแรกปลากระเบนราหูได้รับสารพิษกลุ่มไซยาไนด์ในระดับสูง และในช่วงสัปดาห์ที่ 2 ปลากระเบนราหูได้รับสารพิษไซยาไนด์ในระดับต่ำตัว ทำให้รอดชีวิตและแสดงอาการไม่มาก
จากผลการตรวจสอบเพิ่มเติมของกรมควบคุมมลพิษล่าสุด (18 ตุลาคม) วัดค่าโลหะหนักในตะกอนดิน จำนวน 5 จุด ในพื้นที่จังหวัดสมุทรสงคราม 1 จุด และพื้นที่จังหวัดราชบุรี 4 จุดพบว่า มีค่าโลหะหนักบางตัวสูงเกินมาตรฐาน ประกอบด้วย แคดเมียม, โครเมียม, สารหนู และทองแดง แต่เป็นค่าที่ไม่ส่งผลกระทบต่อความเป็นพิษต่อสัตว์น้ำที่ทำให้ตายอย่างเฉียบพลันได้ รวมทั้งทางกรมควบคุมมลพิษและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าตรวจสอบโรงงานต่างๆ ในพื้นที่จังหวัดราชบุรี เพื่อเก็บข้อมูลลักษณะและปริมาณน้ำเสียที่ระบายสู่แม่น้ำแม่กลอง ศึกษาความเป็นพิษที่อาจทำให้เกิดผลกระทบต่อคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำ วิเคราะห์ปริมาณและอัตราการไหลของน้ำ ทดสอบโดยการผสม น้ำ ตะกอนดิน กากน้ำตาล ในสัดส่วนเดียวกันกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจริง และวัดระดับความเป็นพิษของแอมโมเนียในน้ำ ว่า จะส่งผลให้เกิดปัญหาต่อปลากระเบนและสัตว์น้ำในแม่น้ำแม่กลองหรือไม่ ซึ่งคาดว่าจะรู้ผลภายใน 5 วัน
อนึ่งยังเกิดข้อกังขาจากนักอนุกรมวิธานปลาของไทย ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ถึงสาเหตุการตายของปลากระเบนราหูและสัตว์น้ำแม่น้ำแม่กลองด้วยสารพิษไซยาไนด์ คาดการณ์ว่า สาเหตุการตายของปลากระเบนและสัตว์น้ำไม่น่าจะเกิดจากสารพิษกลุ่มไซยาไนด์เพียงอย่างเดียว เพราะหากเกิดจากสารพิษไซยาไนด์ ปลาชนิดพันธุ์ที่มีขนาดเล็กจะลอยคอตายก่อน ตามด้วยปลาตัวเล็กตัวใหญ่ในแม่น้ำแม่กลองตายเกือบหมด แต่ครั้งนี้เกิดขึ้นกับปลาขนาดใหญ่ที่อยู่ตามหน้าดินตาย จึงคิดว่าการตายของปลากระเบนราหูในครั้งนี้เกิดจากหลายสาเหตุ ทั้งสารพิษกลุ่มไซยาไนด์เอง คุณภาพน้ำที่มีค่าออกซิเจนที่ต่ำกว่ามาตรฐาน เกิดการลดลงอย่างรวดเร็วเป็นระยะเวลานาน หากให้สรุปภาพรวมกว้างๆ ก็คือ น้ำเสียหรือน้ำเน่านั่นเอง
โดยสิ่งที่ส่งผลกระทบทำให้ปลาระเบนตาย ดร.ชวลิต วิทยานนท์ ได้ชี้แจงตามหลักการทางวิทยศาสตร์ทางคุณภาพน้ำ ว่ามีหลายปัจจัยด้วยกัน ดังนี้ (1) ออกซิเจนต่ำกว่าค่ามาตรฐาน (2) สารประเภทของเสียที่เป็นไนโตรจนเยอะ เช่น แอมโมเนียมไนเตรท (Ammonium Nitrate - NH4NO3)  ในปริมาณสูงเกินมาตรฐาน และ (3) สารอื่นๆ เช่น ยาฆ่าแมลง คลอรีน (Chlorine) และสารพิษกลุ่มไซยาไนด์ (Cyanides) สารพวกนี้เราจะตรวจพบในเนื้อเยื่อก็ต่อเมื่อสัตว์ตายใหม่ๆ ซึ่งต้องจำเป็นต้องใช้เครื่องมือในแลปที่ซับซ่อนจึงจะสามารถตรวจพบได้ แต่ถ้าปลาตายเป็นระยะเวลานานจะสามารถตรวจพบได้ยาก
แต่ด้วยข้อจำกัดในการตรวจสอบคุณภาพน้ำว่ามีสารอะไรผิดปรกตินั้นควรดำเนินการตรวจสอบอย่างรวดเร็วก่อนที่น้ำเสียจะถูกชะล้างออกไป ทำให้ไม่สามารถฟันธงสาเหตุที่แท้จริงทั้งหมดได้
การผ่านวิกฤตสิ่งแวดล้อมถูกคุกคามไปได้ครั้งนี้ด้วยความร่วมมือกันของทุกภาคส่วน ทั้งสัตวแพทย์ นักวิชาการ อาสาสมัคร เครือข่ายภาพประชาชนที่เข็มแข้ง เจ้าหน้าที่หน่วยงานรัฐบาล ร่วมมือร่วมใจกันแก้ไขสถานการณ์การตายของสัตว์น้ำได้ แต่วิกฤตการณ์สังหารหมู่ปลากระเบนราหูจะสิ้นสุดลงได้หรือไม่ เราทุกคนต้องช่วยเฝ้าระวังกันต่อไป หากท่านใดพบเห็นกระเบนราหูตายหรือเกยตื้นบริเวณชายฝั่ง สามารถแจ้งสำนักงานประมงจังหวัดสมุทรสงคราม โทร 034 711 258 ได้โดยตรง
แต่คำถามที่ยังค้างคาใจทุกคนจนถึงทุกวันนี้คือ สารพิษที่เป็นต้นเหตุให้ปลากระเบนราหู รวมทั้งสัตว์น้ำอื่นๆ ตาย มีที่มาจากแหล่งใด และหน่วยงานผู้รับผิดชอบจะสามารถหาฆาตกรผู้ลงมือสังหารหมู่ปลากระเบนราหูและสัตว์น้ำได้หรือไม่ คงต้องปล่อยให้เป็นเรื่องของราชการดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
อ้างอิงจาก
ราหูแห่งลำน้ำเจ้าพระยา : https://goo.gl/a9F6r6
สัตวแพทย์ดัง ร้อง “กระเบน” สมุทรสงคราม ตายอื้อนับสิบ เหตุปล่อยน้ำเสีย ห่วงสูญพันธุ์ วอน จนท.ตรวจสอบด่วน : https://goo.gl/EVLnbJ
ปล่อยไว้ไม่ได้!! "นายกฯ" ออกโรงเอง สั่งตรวจสอบสาเหตุ"ปลากระเบนราหู"ตายลอยเกลื่อนแม่กลอง ชี้ระบบมาตรฐานมีปัญหา : https://goo.gl/9rNEvR
คพ. ตรวจน้ำแม่กลอง พิสูจน์ กระเบนตาย งง ไม่พบสิ่งผิดปกติ : https://goo.gl/HQ7oAP
กรณีปลากระเบนราหูตายในแม่น้ำแม่กลองคพ. ลงพื้นที่ตรวจสอบ พบสภาพน้ำไม่มีสิ่งผิดปกติ : https://goo.gl/5pYWft
กระเบนสาวที่ช่วยมาเมื่อวานนี้ นินอกจากจะว่ายน้ำได้ หน้าตาแจ่มใสขึ้น มีแรงขึ้นแล้ว... วันนี้หมอๆไปตรวจท้องด้วย ultrasound : https://goo.gl/6m3Eeo
ปลากระเบนตายแล้ว 45 ตัว สัตว์น้ำอื่นทยอยตายเพิ่ม : https://goo.gl/e89ICg
ขอเรียนให้ทราบว่าทางศูนย์วิจัยโรคสัตว์น้ำ ได้สิ้นสุดงานท่ีเกี่ยวกับวิกฤตการณ์ปลาตายมากมายในแม่น้ำแม่กลองแล้ว : https://goo.gl/NVsYMX
กรมประมงระดมนักวิชาการเร่งหาเหตุ “กระเบนราหูแม่กลอง” ตาย  พร้อมเตรียมปล่อยเพิ่มฟื้นฟูหลังเข้าสู่สภาวะปกติ : https://goo.gl/xBYPMP
จ.สมุทรสงครามและกรมควบคุมมลพิษ(คพ.) ลงพื้นที่หาสาเหตุที่แท้จริงการตายของปลากระเบนราหู พร้อมจัดชุดเฝ้าระวังช่วยเหลือหากพบปลาลอยหัว : https://goo.gl/y3q4pq
คพ. พบสารพิษโลหะหนัก 5 จุด น้ำแม่กลอง ยังไม่ฟันธงทำปลากระเบนราหูตาย : https://goo.gl/9tqMk0
ปลากระเบนราหูน้ำจืดจากสถานการณ์ปลากระเบนราหูน้ำจืดซึ่งถูกจัดอยู่ในสถานะใกล้สูญพันธุ์ ตายเกลื่อนให้เห็นนับกว่า 45 ตัว ในลำน้ำแม่กลอง ถือเป็นการฆาตกรรมหมู่ปลากระเบนและสัตว์น้ำ ที่สร้างกระแสวิกฤตการณ์สิ่งแวดล้อมครั้งใหญ่ นับตั้งแต่วันที่ 29 กันยายน ที่พบซากปลากระเบนตายในพื้นที่ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้รวบรวมลำดับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น รวมถึงความเห็นของหน่วยงานต่างๆ โดยมีรายละเอียดดังนี้
 

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม
ปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้ ทั้งนี้เพราะการพัฒนาเศรษฐกิจในช่วงที่ผ่านมาได้ให้ความสำคัญกับความเจริญเติบโตทางเศรษฐกิจ โดยการนำเอาทรัพยากรธรรมชาติมาใช้ประโยชน์ แต่ไม่ได้มีการวางแผนการจัดการที่เหมาะสมรองรับปัญหาที่จะเกิดขึ้น ทำให้ทรัพยากรธรรมชาติที่เหลืออยู่มีสภาพเสื่อมโทรมลง และปัญหาต่างๆ ด้านสิ่งแวดล้อมก็เพิ่มขึ้น ปัญหาเหล่านี้ส่งผลกระทบต่อความเป็นอยู่ของประชาชนและระบบนิเวศ จึงทรงให้มีการดำเนินโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นวิธีการที่จะทำนุบำรุงและปรับปรุงสภาพทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้ดีขึ้นในด้านต่าง ๆ โดยในด้านการแก้ไขปัญหาสิ่งแวดล้อมนั้น ทรงเน้นงานการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพสิ่งแวดล้อม โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของปัญหาน้ำเน่าเสีย
พระราชดำริ พระราชกรณียกิจ และโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริด้านสิ่งแวดล้อมที่สำคัญได้แก่ หลักการ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" หลักการบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด และ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งมีสาระโดยสรุปดังนี้คือ
๑) ทฤษฎี "น้ำดีไล่น้ำเสีย" ได้ทรงนำหลักการบำบัดน้ำเสียโดยการทำให้เจือจางตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "น้ำดีไล่น้ำเสีย" โดยใช้หลักการตามธรรมชาติแห่งแรงโน้มถ่วงของโลก เป็นการใช้น้ำคุณภาพดีมาช่วยบรรเทาน้ำเน่าเสีย ดังพระราชดำรัสเกี่ยวกับการใช้พื้นที่ในอำเภอธัญบุรี เมื่อวันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๓๒
"…แต่ ๓,๐๐๐ ไร่นั่นมันอยู่สูง จะนำน้ำโสโครกจากที่นี่ไปที่โน้นต้องสูบไปไม่ไหว แต่ว่าจะทำเป็นบึงใหญ่ที่จะเก็บน้ำได้สำหรับเวลาหน้าน้ำมีน้ำเก็บเอาไว้ หน้าแล้งก็ปล่อยลงมา ส่วนหนึ่งอาจปล่อยลงมาสำหรับล้างกรุงเทพ ได้เจือจางน้ำโสโครกในคลองต่างๆ…" (สำนักงานคณะกรรมการสิ่งแวดล้อม, ๒๕๓๔: ๓๑-๒)
อีกทั้งได้พระราชทานแนวพระราชดำริโดยรับน้ำจากแม่น้ำเจ้าพระยา ส่งเข้าไปตามคลองต่างๆ เช่น คลองบางเขน คลองบางซื่อ คลองแสนแสบ คลองเทเวศร์ และคลองบางลำภู เป็นต้น โดยกระแสน้ำจะไหลแผ่กระจายขยายไปตามคลองซอยที่เชื่อมกับแม่น้ำเจ้าพระยาอีกด้านหนึ่ง ดังนั้นเมื่อทำการปล่อยน้ำให้ไหลเวียนจากปากคลองไปปลายคลองได้อย่างเหมาะสม ก็ย่อมจะช่วยเจือจางน้ำเน่าเสียได้มากโดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้ง (สำนักงาน กปร., ๒๕๔๐: ๑๐๑)
๒) การบำบัดน้ำเสียด้วยผักตบชวา พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยในการปรับปรุงคุณภาพของแหล่งน้ำที่มีอยู่แล้ว เช่น บึงและหนองต่างๆ เพื่อทำเป็นแหล่งบำบัดน้ำเสีย โดยหนึ่งในจำนวนนั้นได้แก่ โครงการบึงมักกะสันอันเนื่องมาจากพระราชดำริ มีหลักการบำบัดน้ำเสีย ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาโดยการกรองน้ำเสียด้วยผักตบชวา
๓) การบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบเติมอากาศ ด้วยทรงห่วงใยในปัญหาน้ำเน่าเสียที่เกิดขึ้นในหนองหนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นแหล่งรับน้ำเสียจากครัวเรือนในเขตเทศบาลเมืองสกลนคร ที่มีสภาพเกินขีดความสามารถในการรองรับของเสีย พระบาสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจึงทรงพระราชทานแนวพระราชดำริ ทฤษฎีการบำบัดน้ำเสียด้วยการผสมผสานระหว่างพืชน้ำกับระบบการเติมอากาศ ณ บริเวณหนองสนม-หนองหาน จังหวัดสกลนคร ซึ่งเป็นการผสมผสานระหว่างวิธีธรรมชาติกับเทคโนโลยีแบบประหยัด โดยมีกรมประมงร่วมกับกรมชลประทานดำเนินการศึกษาและก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียในบริเวณดังกล่าว โดยมีระบบบำบัดด้วยพืชน้ำซึ่งเป็นวิธีการบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีธรรมชาติในพื้นที่ ๘๔.๕ ไร่ และได้มีการก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี พ.ศ. ๒๕๓๗ (สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ๒๕๓๙: ๒๒๒)
๔) การบำบัดน้ำเสียด้วยระบบบ่อบำบัดและวัชพืชบำบัด โครงการวิจัยและพัฒนาสิ่งแวดล้อมแหลมผักเบี้ยอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลแหลมผักเบี้ย อำเภอบ้านแหลม จังหวัดเพชรบุรี พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงตระหนักถึงปัญหาภาวะมลพิษที่มีผลต่อการดำรงชีพของประชาชน อันเนื่องมาจากชุมชนเมืองต่างๆ ยังขาดระบบบำบัดน้ำเสียและการกำจัดขยะมูลฝอยที่ดีและมีประสิทธิภาพ จึงทรงให้มีการดำเนินการตามโครงการดังกล่าวขึ้นในพื้นที่ ๑,๑๓๕ ไร่ โดยเป็นโครงการศึกษาวิจัยวิธีการบำบัดน้ำเสีย กำจัดขยะมูลฝอยและการรักษาสภาพป่าชายเลนด้วยวิธีธรรมชาติ
๕) กังหันน้ำชัยพัฒนา ในปัจจุบัน สภาพมลภาวะทางน้ำมีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องใช้เครื่องกลเติมอากาศเพิ่มออกซิเจนเพื่อการบำบัดน้ำเสีย พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงสนพระราชหฤทัยเกี่ยวกับอุปกรณ์การเติมอากาศ และทรงค้นคิดทฤษฎีบำบัดน้ำเสียด้วยวิธีการเติมอากาศ โดยใช้วิธีทำให้อากาศสามารถละลายลงไปในน้ำเพื่อเร่งการเจริญเติบโตและการเพาะตัวอย่างรวดเร็วของแบคทีเรียจนมีจำนวนมากพอที่จะทำลายสิ่งสกปรกในน้ำให้หมดสิ้นไปโดยเร็ว ตามแนวทฤษฎีการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ "กังหันน้ำชัยพัฒนา" ซึ่งเป็นรูปแบบสิ่งประดิษฐ์ที่เรียบง่าย ประหยัด เพื่อใช้ในการบำบัดน้ำเสียที่เกิดจากแหล่งชุมชนและแหล่งอุตสาหกรรม และได้มีการนำไปใช้งานทั่วประเทศ (สำนักงานคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติ, ๒๕๓๙: ๒๑๘-๙)
๖) การกำจัดน้ำเสียโดยวิธีธรรมชาติ ทรงมีพระราชดำริให้ทำการศึกษา ทดลองวิจัยดูว่า จะใช้ปลาบางชนิดกำจัดน้ำเสียได้หรือไม่ ปลาเหล่านี้น่าจะเข้าไปกินสารอินทรีย์ในบริเวณแหล่งน้ำเสีย ซึ่งปรากฎว่าปลาบางสกุลมีอวัยวะพิเศษในการหายใจ เช่น ปลากระดี่ ปลาสลิด เหมาะแก่การเลี้ยงในน้ำเสีย และชอบกินสารอินทรีย์ จึงช่วยลดมลภาวะในแหล่งน้ำ วิธีการนี้สามารถนำมาใช้ประโยชน์ในการกำจัดน้ำเสียได้ ซึ่งจะมีต้นทุนต่ำ และสามารถเพิ่มผลผลิตสัตว์น้ำได้อีกทางหนึ่ง (สำนักงาน กปร., ๒๕๓๑: ๕๒)
ด้วยพระอัจฉริยภาพและพระปรีชาสามารถในการจัดการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม องค์การอาหารและเกษตรแห่งสหประชาชาติ (The Food and Agriculture Organization : FAO) ได้ทูลเกล้าฯ ถวายเหรียญสดุดีพระเกียรติคุณในด้านการพัฒนาการเกษตร (Agricola Medal) แด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อวันที่ ๖ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๓๘ ในฐานะที่ทรงบำเพ็ญพระราชกรณียกิจอุทิศพระองค์ เพื่อประโยชน์สุขของปวงชนชาวไทยโดยเฉพาะผู้ซึ่งประกอบอาชีพเพาะปลูก บำรุงรักษาน้ำ และบำรุงรักษาป่า ซึ่งทรงยึดหลัก "สนับสนุนการพัฒนาแบบยั่งยืนเพื่อความมั่นคงในอนาคต" เป็นหลักปฏิบัติ เพื่อให้ประจักษ์ชัดเจนจากความสำเร็จในด้านการพัฒนา โดยองค์การฯ สดุดีพระองค์ว่า ทรงพระปรีชาสามารถเกี่ยวกับความยุติธรรมของสังคม ซึ่งได้ปรากฏเห็นเป็นตัวอย่างจากนโยบายเรื่องการแบ่งที่ดินทำกินเพื่อเกษตรกรและผู้ทำนุบำรุงรักษาป่า ทรงวิริยะอุตสาหะในเรื่องการกักเก็บน้ำให้เพียงพอเพื่อประกันผลผลิตอาหาร การอนุรักษ์สันปันน้ำและป้องกันการกัดเซาะผิวดิน ทรงสนับสนุนเผยแพร่การเกษตรสมบูรณ์ ซึ่งรวบรวมแหล่งน้ำเพื่อการเพาะปลูก และขยายพันธุ์สัตว์ให้เจริญเติบโตขึ้น ตลอดจนการบำรุงผิวดิน ทรงมีพระอุตสาหะอันสูงส่งในการสงวนรักษาพันธุ์พืช ซึ่งเป็นสิ่งจำเป็นอย่างยิ่งต่อมนุษยชาติในการค้นคว้าเรื่องอาหาร ทั้งนี้ เนื่องจากทรงมีสายพระเนตรอันกว้างไกลในการที่จะทำให้โลกปราศจากความหิวโหย และประชาชนมีอาหารเพียงพอต่อการดำรงชีวิต
https://web.ku.ac.th/king72/2542-09/res06.html
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมปัญหาเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นปัญหาที่มีความสำคัญที่มักจะเกิดควบคู่กับการพัฒนาเศรษฐกิจและความเจริญก้าวหน้า ซึ่งเป็นปัญหาร่วมกันของทุกประเทศ กล่าวคือ การพัฒนายิ่งรุดหน้าปัญหาคุณภาพสิ่งแวดล้อมและภาวะมลพิษก็ยิ่งก่อตัวและทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้น ประเทศไทยก็เป็นประเทศหนึ่งที่กำลังประสบกับปัญหาดังกล่าวอยู่ในขณะนี้