[INFOGRAPHIC] หากมีมาตรา 38 ตามร่างพ.ร.บ.อุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... แล้วจะเกิดอะไรขึ้น ?

อีเมล พิมพ์ PDF

infographic

 

รับสมัครเจ้าหน้าที่ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ (ภูมิศาสตร์)

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

 

E-BOOKS : บันทึกเหตุผลและข้อเสนอแนะของต่อร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ และอนุรักษ์สัตว์ป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

พ.ร.บ.ปัจจุบัน (พ.ศ.2558) ร่างพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติ พ.ศ. .... และร่างพระราชบัญญัติส่งเสริมการอนุรักษ์สัตว์ป่า พ.ศ. .... ได้ถูกหยิบยกขึ้นมาปรับปรุงแก้ไขอีกครั้ง หลังจากที่เคยมีความพยายามในการผลักดันแก้ไขร่างดังกล่าวในปี 2548 – 2550 ด้วยเหตุที่เพื่อต้องการให้สอดคล้องกับนโยบายของรัฐบาล โดยเฉพาะนโยบายด้านเศรษฐกิจและการท่องเที่ยว จึงทำให้มีการแก้ไขกฎหมายดังกล่าวผิดไปจากวัตถุประสงค์ในการจัดตั้งพระราชบัญญัติอุทยานแห่งชาติและพระราชบัญญัติสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่า ที่ต้องการปกป้องสัตว์ป่าและบ้านของสัตว์ป่าเป็นสำคัญ

 

ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’ ภาพยนตร์ในโครงการ "คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์" ผลงานการกำกับของ โอ๋ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ นำแรงบันดาลใจจาก ‘สายฝน’ บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

 

MV สายฝน เพลงประกอบภาพยนตร์ ‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’

อีเมล พิมพ์ PDF

สายฝนเพลง สายฝน เพลงประกอบภาพยนตร์ ‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’ ในโครงการคีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์
รายละเอียดเกี่ยวกับภาพยนตร์และการ ขอรับบัตรชมภาพยนตร์ ดูรายละเอียดได้ที่ www.คีตราชนิพนธ์.com และ www.facebook.com/keetaraja

 

สืบสาน สานสืบ

อีเมล พิมพ์ PDF
เมื่อ สืบ นาคะเสถียร เพิ่งเสียชีวิตคุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) แต่งเพลงบอกว่า "สืบ นาคะเสถียร คือบทเรียนของข้าราชการไทย" อีก 12 ปี ต่อมา คุณสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) แต่งเติมไปบอกว่า "ไม่เพียงเท่านั้น คือขวัญกำลังใจของคนรักป่า"
การทำงานของเจ้าหน้าที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง การทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร รวมถึงการขยายออกไปสู่การทำงานอนุรักษ์ของทั้งประเทศไทย ผ่านมาแล้ว 24 ปี บทเรียนที่คุณสืบ นาคะเสถียร ศึกษาไว้ ทำไว้ให้กับสังคมไทย ความศรัทธา ความเป็นสัญลักษณ์ของสิ่งที่พี่สืบทำที่อยู่ในหัวใจของคนทำงานอนุรักษ์ทุกคนบรรจุอยู่ตลอดกาลเวลาที่ผ่านมา
การอนุรักษ์ไม่สามารถทำได้ด้วยฝ่ายราชการเพียงฝ่ายเดียว หรือไม่สามารถทำได้ด้วยนักสิ่งแวดล้อมหรือนักอนุรักษ์ที่มีเพียงหัวใจ แต่จะต้องประกอบกันทั้งหน้าที่ ทั้งหัวใจ ทั้งเงินทุน แต่ที่สำคัญที่ขาดไม่ได้ก็คือ ความมุ่งมั่นศรัทธา
และที่สำคัญอีกอย่างก็คือ งานอนุรักษ์เป็นงานที่ไม่เสร็จ ทำอย่างไรก็ไม่เสร็จ เพราะความต้องการของมนุษย์ที่อยากทำลายธรรมชาติมีอยู่ตลอดเวลา สิ่งที่พวกเราจะต้องทำต่อก็คือ ทำด้วยความมุ่งมั่น ศรัทธา ไม่หยุด และจะต้องมีเพื่อนมีแนวร่วม มีคนที่จะต้องสืบทอดการทำงานอนุรักษ์ต่อไป
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 2
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 3
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 4
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานคร ตอน สืบสาน สานสืบ PART 5
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรเมื่อ สืบ นาคะเสถียร เพิ่งเสียชีวิตคุณยืนยง โอภากุล (แอ๊ด คาราบาว) แต่งเพลงบอกว่า "สืบ นาคะเสถียร คือบทเรียนของข้าราชการไทย" อีก 12 ปี ต่อมา คุณสุรชัย จันทิมาธร (หงา คาราวาน) แต่งเติมไปบอกว่า "ไม่เพียงเท่านั้น คือขวัญกำลังใจของคนรักป่า"