รับสมัครเจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการ 1 ตำแหน่ง

อีเมล พิมพ์ PDF
ความรับผิดชอบหลัก
รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสารวิชาการ, จัดทำเอกสารและสรุปการประชุมงาน, ทำแผนที่, ทำงานด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ, ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร, และอื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
- การศึกษา ปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม, วนศาสตร์, ชีววิทยา, ภูมิศาสตร์, ภูมิสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- เพศ ชาย / หญิง อายุระหว่าง 20 – 28 ปี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ได้ดี
- ชอบอ่านหนังสือ และหาความรู้ใหม่ๆรอบๆตัว
- ติดต่อประสานงานกับองค์กรภายนอก และฝ่ายต่างๆในองค์กรได้เป็นอย่างดี
- สามารถทำงานเป็นทีม มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความกระตือรือร้น
- สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้ต่อเนื่องไม่น้อยกว่า 5 วัน หรือทำงานวันหยุดได้
- สามารถเริ่มงานได้ทันที- รูปถ่าย 1 นิ้ว
- สำเนาบัตรประชาชน สำเนาทะเบียนบ้าน สำเนาวุฒิการศึกษา
- สำเนาใบผ่านการอบรม หรือ การผ่านงาน
- ขับรถได้ (จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ใช้ software ด้านภูมิสารสนเทศ (Arcmap, Erdas) และ GPS ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
ส่งเอกสารการสมัครมาที่
อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน
(ปล.งานหนัก เงินเดือนน้อย อยากได้คนที่พร้อมทุ่มเทให้กับงานอนุรักษ์จริงๆ ค่ะ)
มูลนิธิสืบนาคะเสถียรความรับผิดชอบ : รวบรวมข้อมูล สรุปและจัดทำเอกสารวิชาการ, จัดทำเอกสารและสรุปการประชุมงาน, ทำแผนที่, ทำงานด้านภูมิศาสตร์สารสนเทศ, ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์กร, และอื่นๆ ตามความเหมาะสมและได้รับมอบหมาย
 

นักสิ่งแวดล้อมหนุนประเทศจีนวางแผนลดการบริโภคเนื้อสัตว์ร้อยละ 50

อีเมล พิมพ์ PDF

นักสิ่งแวดล้อมหนุนประเทศจีนวางแผนลดการบริโภคเนื้อสัตว์ร้อยละ 50 รัฐบาลจีนได้วางแผนลดการบริโภคเนื้อสัตว์ของประชากรจีนร้อยละ 50 โดยนักรณรงค์ด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศคาดว่าจะช่วยรับมือสภาวะโลกร้อน

แนวทางการรับประทานอาหารที่ร่างโดยกระทรวงสาธารณสุขของจีนแนะนำว่าประชากรจีน 1.3 พันล้านคนควรจะบริโภคเนื้อสัตว์ประมาณ 40 กรัม ถึง 75 กรัม ต่อวันต่อคน มาตรการซึ่งจะออกทุกๆ สิบปี ได้รับการออกแบบเพื่อส่งเสริมสุขภาพแต่สามารถลดการปลดปล่อยแก๊สเรือนกระจกจำนวนมหาศาลเป็นผลพลอยได้

 

คนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่?

อีเมล พิมพ์ PDF
คนกับช้างสามารถอยู่ร่วมกันได้หรือไม่?
เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีการจัดสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 1 อนาคตสัตว์ป่าในมือเรา: The Future of Wildlife is in Our Hands ในช่วง How do wildlife & Human Live in harmony? ได้มี ดร. มัทนา ศรีกระจ่าง ประธานชมรมคนรักษ์ช้างป่า ให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “คน ช้าง ป่า ยังมีความหวังที่จะอยู่รอดร่วมกันหรือไม่”
ปัญหาที่เกิดขึ้นในอดีตซึ่งเกิดเป็นประเด็นความขัดแย้ง พบการล่าช้างป่าเพื่อเอางา และการจับลูกช้างตามชายแดนไทย-พม่า เกิดขึ้นตลอดเวลาเพื่อนำลูกช้างไปเลี้ยง เนื่องจากเป็นที่ต้องการทั้งการนำไปเร่รอนหรือเข้าระบบการท่องเที่ยว แต่ปัจจุบันเกิดความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชนและช้าง และเป็นสาเหตุให้ช้างเสียชีวิต โดยภายหลังยังเกิดเหตุการณ์เหล่าเกิดขึ้นอีกมากมาย
สืบเนื่องมาจากผืนป่าไม้ในประเทศไทยได้ลดลงเรื่อยๆ อย่างต่อเนื่อง ยกตัวอย่าง กลุ่มป่าตะวันออก เช่นจังหวัดจันทบุรี จังหวัดระยอง ที่ปรากฏเหตุการณ์ปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างออกสื่อบ่อยครั้ง ระหว่างปี พ.ศ. 2543-2555 เป็นระยะเวลา 12 ปี ผืนป่าตะวันออกถูกบุกรุกเปลี่ยนเป็นพื้นที่เกษตรกรรมราว 5 แสนไร่ หรือเฉลี่ย 4.6 หมื่นไร่ต่อปี และเนื่องจากประเทศไทยเราประกอบอาชีพเกษตรกรเป็นหลัก ช้างบุกรุกทำลายพืชไร่ ผลผลิตทางการเกษตรมีราคาแพงเช่นทุเรียนได้รับความเสียหาย การทำลายทรัพย์สินเช่นรถเป็นต้น สิ่งเหล่านี้มีรากฐานจากการที่พื้นที่ป่าไม้ถูกทำลาย แหล่งอาศัย แหล่งน้ำ ถูกมนุษย์บุกรุกแย่งชิง ขยายพื้นที่เกษตรกรรมและกิจกรรมอื่นๆมากขึ้น ทำให้เกิดการแย่งทรัพยากรแหล่งน้ำกัน โดยส่งผลกระทบถึงสัตว์ที่มีวิถีชีวิตที่ใช้น้ำในการดำรงชีวิตปริมาณมากเช่นช้างนั่นเอง ช้างบางพื้นที่มีที่หย่อมป่าไว้อาศัยอยู่บริเวณนิดเดียวบนภูเขาในเวลากลางวัน เมื่อตกเย็นช้างจะลงมาหาน้ำกิน และมีส่วนหนึ่งติดใจในรสชาติของพืชอาหาร
บางพื้นที่ประชากรช้างเพิ่มจำนวนขึ้นเรื่อยๆโดยไม่มีตัวควบคุมประชากร ไม่เหมือนกับกลุ่มป่าตะวันตก กลุ่มป่าดงพญาเย็น กลุ่มป่าแก่งกระจาน มีเสือโคร่งเป็นตัวควบคุมประชากร ก็พอมีจึงช่วยควบคุมประชากรได้บ้าง แต่แหล่งอื่นเช่นป่าตะวันออกจะไม่มีตัวควบคุมประชากรทำให้ช้างเพิ่มจำนวนมาก และช้างช่วงวัยรุ่นที่มีอายุราว 10 ปี จะกลัวคนน้อยลง เพราะทราบว่ามนุษย์เป็นมิตร
และป่าตะวันออกพื้นที่ส่วนใหญ่เกษตรกรนิยมปลูกพืชผลไม้ เช่น มะม่วง เงาะ กล้วย ทุเรียน และยางพารา ช้างสามารถใช้เป็นที่หลบภัยได้ ซึ่งช้างอยู่นอกพื้นที่อนุรักษ์ไม่ต่ำกว่า 100-200 ตัว เป็นเหตุทำให้เกษตรกรได้รับความเสียหายเป็นจำนวนมาก จากการที่ประชากรช้างเพิ่มและแพร่กระจายไปตามภาคต่างๆ
และเริ่มมีกระแสเสียงว่าเราทำการอนุรักษ์ช้างมากไปหรือไม่ ควรควบคุมประชากรช้าง ควรลดความก้าวร้าวของพฤติกรรมช้างอย่างไร เมื่อช้างกลัวมนุษย์น้อยลง ในทางตรงข้างมนุษย์เริ่มกลัวช้างมากขึ้น จึงใช้วิธีการไล่ช้างด้วยความรุนแรงช้างจึงตอบโต้ด้วยความรุนแรงกลับก่อให้เกิดการบาดเจ็บหรือกระทั่งนำไปสู่การสู่เสียชีวิตทั้งของมนุษย์และช้างเอง
ได้ดำเนินการไปสู่มาตรการรับมือซึ่งพยายามดูแลกำหนดพื้นที่ให้ช้างอยู่ในป่ามากที่สุด โดยใช้วิธีการควบคุมดูแลสร้างแหล่งน้ำแหล่งอาหารให้ช้าง เมื่อช้างมีพฤติกรรมเดิมออกมาจากป่าก็จะพยายามผลักดันให้กลับเข้าไปยังป่า รวมทั้งติดตามควบคุมประชากรช้างโดยใช้สิ่งแวดล้อม เช่นการจำกัดพื้นที่โดยใช้แหล่งน้ำ บางพื้นที่ใช้การท่องเที่ยวเพื่อแก้ปัญหาให้ชุมชน ช่วยให้ชุมชนได้รับสิ่งตอบแทนจากการพานักท่องเที่ยวชมสถานที่เพื่อทดแทนสิ่งที่สูญเสียไป
โดยได้ภาครัฐเข้ามามีส่วนร่วมสร้างรั้วไฟฟ้า ต่อมามีการสร้างรั้วต่างๆขึ้น แต่ผลที่ได้คือล้มเหลว แม้ระยะแรกช้างจะไม่สามารถเอาชนะได้ แต่เมื่อเวลาผ่านไปช้างเกิดการเรียนรู้ใช้วิธีอ้อมรั้ว ปัญหาเหล่านี้จึงกระจายไปเกิดในพื้นที่แหล่งอื่นที่ซึ่งไม่เคยเกิดปัญหาเหล่านี้แทน  ปัจจุบันนี้เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยกันป้องกันและช่วยกันดูแล ชาวบ้านเปลี่ยนวิถีชีวิตมาทำเกษตรผสมผสาน เพื่อเพิ่มมูลค่า มีเจ้าหน้าที่ให้ความรู้เกี่ยวกับวิถีชีวิตพฤติกรรมของช้างเพื่อสร้างความเข้าใจลดความกดดันแก่ชาวบ้าน สร้างความร่วมมือในการมีส่วนร่วมต่อไป เพื่อให้คนและช้างสามารถปรับตัวอยู่ร่วมกันได้อย่างมีความสุขและเบียดเบียนกันให้น้อยที่สุดเท่าที่จะทำได้.
ช้างป่าเมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 2559 ที่ผ่านมา ที่โรงแรมรอยัลริเวอร์ กรุงเทพมหานคร มีการจัดสัมมนาวิชาการสัตว์ป่าสวนสัตว์ ครั้งที่ 10 อนาคตสัตว์ป่าในมือเรา: The Future of Wildlife is in Our Hands ในช่วง How do wildlife & Human Live in harmony? ได้มี ดร. มัทนา ศรีกระจ่าง ประธานชมรมคนรักษ์ช้างป่า ให้ความรู้ความเข้าใจในหัวข้อ “คน ช้าง ป่า ยังมีความหวังที่จะอยู่รอดร่วมกันหรือไม่”
 

คิดยกกำลัง 2 : น้ำท่วมขัง หรือรอระบาย

อีเมล พิมพ์ PDF

น้ำท่วมขัง หรือรอระบาย

ฝันร้ายในความเป็นจริงของประชาชนที่อาศัยสัญจรบริเวณกรุงเทพฯ ที่มักเกิดน้ำท่วมขังตามสถานที่ต่างๆ ล่าสุดเมื่อวันที่ 20-21 มิถุนายน 2559 บริเวณแถวรัชดา ลาดพร้าว และบางเขน เป็นต้น คาดว่าปัญหาคือการเกิดลมมรสุมฝนตกหนักมาก แต่ปรากฏว่าโดยปรกติลมมรสุมตะวันตกเฉียงใต้เป็นฝนทิ้งช่วงเดือนสิงหาคมถึงกรกฎาคมที่มีจำนวนไม่มาก โดยปัญหาของน้ำท่วมขังที่แท้จริงของกรุงเทพฯ คือ

 

แม่โขงตายช้า ๆ และเงียบเชียบ

อีเมล พิมพ์ PDF

แม่โขงตายช้าๆ อย่างเงียบๆประชาชนนับล้านชีวิตที่อาศัยอยู่ริมแม่น้ำโขงต้องเผชิญกับความเสี่ยงที่จะสูญเสียแหล่งอาหารหลักในการดำรงชีวิตเนื่องจากการก่อสร้างเขื่อนหลายแห่งและการผันน้ำจากลำน้ำโขง

 

ธรรมชาติมาหานคร : จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2

อีเมล พิมพ์ PDF
ธรรมชาติมาหานคร ตอนที่ 88 จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
.
ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม และความคิดของผู้คนเป็นจำนวนมาก หากลองมองย้อนไปในอดีตจะพบว่า อุทกภัยครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2485 ที่มีปริมาณน้ำสูงมากจนสามารถท่วมถึงบริเวณพื้นบ้าน
.
ปกติน้ำที่จะท่วมในแต่ละครั้งจะมีระดับขึ้น ๆ ลง ๆ แต่ว่าน้ำท่วมใหญ่อย่างปี 54 นั้น มีโอกาสเกิดขึ้นเพียง 1-2 ในร้อยเท่านั้น แต่การที่เรากังวลใจกันไปเอง จนต้องมาทำกำแพงกั้นน้ำอย่างบริเวณ วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็จะส่งผลให้คนไม่สามารถใช้ประโยชน์กับน้ำได้เลย เช่นการนำผ้ามาซัก ล้างจาน หาอาหารเก็บผักบุ้ง ตกปลา หรือเล่นน้ำ ความสุขของคนที่ผูกพันกับน้ำก็จะไม่มีให้เห็นอีก ซึ่งน้ำบริเวณนี้ยังคงสวยงามสะอาดและเป็นธรรมชาติมาก
.
สมัยก่อนเมื่อแม่น้ำเจ้าพระยาไหลเข้ามาท่วมบริเวณชุมชน วัดบางจาก ตำบลคลองพระอุดม อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ก็จะมีการรับมือโดยใช้พื้นที่ด้านหลังบ้านของชุมชนที่เป็นทุ่งรับน้ำ เมื่อน้ำเข้ามาท่วมยังใต้ถุนบ้าน น้ำจะไม่สามารถทำอะไรกับตัวบ้านได้ จากนั้นน้ำจึงขยับเข้าไปท่วมทุ่งนาข้างหลังแทนแล้วก็เก็บน้ำไว้ ทำให้ระดับแม่น้ำเจ้าพระยาที่มีปริมาณสูงลดลง แล้วแพร่ออกไปพอถึงกรุงเทพน้ำก็จะพอรับมือได้
.
แต่ในขณะเดียวกัน นนทบุรี อยุธยา ปทุมธานี อ่างทอง และ นครสวรรค์ ในปัจจุบันไม่ยอมให้น้ำไหลเข้าทุ่งอีกต่อไป โดยจะเป็นการเก็บน้ำไว้ในลำน้ำแทน โดยน้ำก็จะค่อยๆเพิ่มระดับสูงขึ้น ซึ่งการทำแบบนี้อาจเป็นตัวชี้ให้เห็นว่า อาจมีการสร้างที่อยู่อาศัยรูปแบบใหม่ โดยท้ายที่สุดแล้วพื้นที่บริเวณนี้อาจจะถูกแทนที่ด้วยที่ด้วยคอนโด
.
อย่างไรก็ตามต่อไปหลังจากนี้เราอาจจะเห็นวิถีชีวิตที่เปลี่ยนไป ยกตัวอย่างเช่น การจากพายเรือไปไหว้หลวงพ่อที่วัดบางจากก็จะไม่มีอีกต่อไป โดยถูกแทนที่ด้วยคอนโดสูง ซึ่งผู้อาศัยสามารถมองลงมาเห็นพระพุทธรูป ซึ่งแม่น้ำสายนี้จะไม่มีความผูกพันอะไรกับผู้คนอีกต่อไป
.
#วัดบางจาก #อุทกภัย 54 #น้ำท่วมใหญ่ #น้ำท่วมกรุงเทพ #แม่น้ำเจ้าพระยา #เปลี่ยนแปลงสภาพสังคม
.
ภาพที่ 1 ภาพชุมชนกับกำแพงกั้นนํ้าท่วม                                  ภาพที่ 2 ภาพพระพุทธรูป วัดบางจาก นนทบุรี
.
ชมย้อนหลัง ธรรมชาติมาหานคร ตอน จะอยู่กับ “แม่น้ำ” แบบไหน ตอนที่ 2
www.newtv.co.th/mahanakhonhttp://www.newtv.co.th/watch/Pf9m85#parts/1
ชมย้อนหลังธรรมชาติมาหานครทุกตอนทาง www.newtv.co.th/mahanakhon
ชุมชนกับกำแพงกั้นนํ้าท่วม

ผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เมื่อ ปี พ.ศ. 2554 ก่อให้เกิดการเปลี่ยนแปลงสภาพสังคม และความคิดของผู้คนเป็นจำนวนมาก หากลองมองย้อนไปในอดีตจะพบว่า อุทกภัยครั้งนี้มีความใกล้เคียงกับเหตุการณ์น้ำท่วมกรุงเทพฯ พ.ศ. 2485 ที่มีปริมาณน้ำสูงมากจนสามารถท่วมถึงบริเวณพื้นบ้าน