ป่าไม้ป้องกันน้ำท่วมได้อย่างไร

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าไม้รู้หรือไม่ว่า “ป่ามีกลไกป้องกันน้ำท่วม” ซึ่งเป็นกลไกที่ซับซ้อนและมีประสิทธิภาพมาก สังเกตได้จากเวลาฝนตกหนักในป่าที่อุดมสมบูรณ์แต่น้ำกลับไม่เคยท่วม ซึ่งแตกต่างจากในเมืองที่ตกเพียงไม่กี่วันหรือบางครั้งไม่กี่ชั่วโมงก็เกิดปัญหาน้ำท่วมขังแล้ว ซึ่งบทความต่อไปนี้จะเล่าให้ฟังถึงกลไกป้องกันน้ำท่วมของป่า แต่ก่อนจะนำเข้าสู่เนื้อหาหลัก ลองมาดูกันก่อนว่ามีสาเหตุอะไรบ้างที่ส่งผลให้น้ำท่วมพื้นที่ในเมือง ชุมชนที่อยู่อาศัย หรือจะเฉพาะเจาะจงว่าเป็นกรุงเทพมหานครด้วยก็ได้

 

ถนนพลังแสงอาทิตย์ ความเป็นไปได้ที่ต้องจับตา

อีเมล พิมพ์ PDF

พลังงานแสงอาทิตย์พลังงานแสงอาทิตย์ปรากฏอยู่แทบทุกที่ ตั้งแต่บริเวณฝังกลบขยะไปจนถึงกระเป๋าเสื้อโค้ทกันหนาว จึงไม่น่าแปลกใจที่โครงการถนนพลังแสงอาทิตย์จะได้รับความสนใจจากทั่วโลก โดยบางโครงการคาดว่าจะสามารถใช้ชาร์จรถยนต์ไฟฟ้าได้ในขณะวิ่ง

 

10 บทความที่มีผู้อ่านเยอะที่สุด ม.ค. – มิ.ย. 59

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรตามแผนงานยุทธศาสตร์ที่ 2 องค์กรสื่อสารงานอนุรักษ์ระบบนิเวศผืนป่า มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้นำเสนอเรื่องราวกรทำงานขององค์กร ตลอดจนเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสารการอนุรักษ์ผืนป่า ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมสู่สาธารณะ

 

ธรรมชาติมาหานคร : เศรษฐศาสตร์เพื่อสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF

ป่าไม้เนื่องจากปัจจุบันมีการนำเครื่องมือทางเศรษฐศาสตร์มาใช้ประเมินคุณค่าของระบบนิเวศ ว่าสิ่งใดคุ้มค่าหรือไม่คุ้มค่า อาจารย์ ดร.อดิศร์ อิศรางกูร ณ อยุธยา นักเศรษฐศาสตร์ หนึ่งในคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ อธิบายถึงการประเมินคุณค่าของระบบนิเวศในปัจจุบันว่าสามารถทำได้ แต่การจะทำนั้นต้องมีหลักเกณฑ์ที่ชัดเจน แล้วก็ต้องประเมินให้รอบคอบและรอบด้าน เพื่อที่จะสามารถให้มีเครื่องมือประกอบการตัดสินใจ

 

คิดยกกำลัง 2 : หลักฐานลักลอบค้าซากสัตว์ป่า ผ่านการย้ายเสือโคร่ง

อีเมล พิมพ์ PDF

วัดเสือเบื้องหลังความเมตตาของวัดป่าหลวงตามหาบัว ญาณสัมปันโนหรือวัดเสือ พบซากลูกเสือ รวมทั้งชิ้นส่วนต่างๆ หลังทางกรมอุทยานแห่งชาติ สัตว์ป่า และพันธุ์พืชเข้าไปดำเนินการตรวจสอบ เดิมเมื่อประมาณ 10 ปีก่อน ทางวัดครอบครองเสือผิดกฎหมาย เกิดการร้องเรียนขึ้นนำไปสู่จึงกระบวนการเข้าไปตรวจสอบ ประมาณปี พ.ศ. 2545-2546 วัดมีเสือไม่เกิน 3-4 ตัว ซึ่งทางวัดได้บอกเล่าว่าเสือเหล่านี้เดินลงมาจากภูเขามาอยู่ด้วยความเมตตา แต่ในวงการนักอนุรักษ์ทราบกันว่าเป็นเสือที่ซื้อมาจากฟาร์ม ปางช้างแห่งหนึ่งและอีกตัวมาจากทางเหนือ

 

งานดูแลพื้นที่อนุรักษ์ผืนป่าตะวันตก บทเริ่มต้นก่อนผลักดันเป็นมรดกโลก

อีเมล พิมพ์ PDF

ลาดตระเวนผืนป่าตะวันตกเป็นผืนป่าที่มีความอุดมสมบูรณ์ทางทรัพยากร เต็มไปด้วยพรรณพืชและสัตว์ป่านานาชนิด อาทิ ช้างป่า เสือโคร่ง ควายป่า สมเสร็จ กระทิง วัวแดง และนกยูง อันถือว่าเป็นสัตว์ป่าหาได้ยากยิ่งที่เหลืออยู่จำนวนน้อย รวมทั้งยังเป็นผืนป่าที่เป็นแหล่งผลิตและกักเก็บน้ำสำคัญของกรุงเทพมหานคร ซึ่งภายในพื้นที่บางแห่งนั้นปรากฏชุมชนดั้งเดิมอาศัยอยู่ เกิดการรุกล้ำผืนป่า การล่าสัตว์ ความขัดแย้งระหว่างสัตว์ป่ากับชุมชน และบริเวณรอยต่อระหว่างพื้นที่เกิดช่องโหว่ซึ่งส่งผลให้การปฏิบัติการอนุรักษ์และดูแลผืนป่าเหล่านี้ทำงานได้ยาก