แพขยะกลางทะเล ความจริงที่น่าตื่นตะลึง

อีเมล พิมพ์ PDF

แพขยะก่อนการหายไปของเครื่องบินสายการบินมาเลเซีย เที่ยวบิน 370 ภาพทะเลขยะนั้นแทบไม่ได้อยู่ในความรับรู้ของคนทั่วโลก

แต่วัตถุต้องสงสัยว่าจะเป็นชิ้นส่วนเครื่องบินบริเวณอ่าวออสเตรเลีย ทั้งหมดกลับกลายเป็นอุปกรณ์จับปลาที่หมดประโยชน์ ตู้คอนเทนเนอร์เพื่อการขนส่ง หรือถุงพลาสติกจากร้านค้า ซึ่งนับว่าเป็นหนึ่งในประเด็นร้อนที่เกิดจากการค้นหาเครื่องบินที่สาบสูญ กับข้อความจริงที่ว่ามันมีขยะอยู่ในทะเลมากกว่าที่คุณคิด ซึ่งส่วนใหญ่คือพลาสติก และหากสิ่งมีชีวิตในทะเลเผลอกินมันเข้าไป พวกมันก็จะมีจุดจบที่โหดร้าย

“นับว่าเป็นครั้งแรกที่ทั้งโลกได้เห็นภาพนี้ และนับว่าเป็นเวลาที่ดีที่จะทำให้ผู้คนเข้าใจว่ามหาสมุทรของเราก็ไม่ต่างจากที่ทิ้งขยะดีๆนี่เอง” Kathleen Dohan นักวิทยาศาสตร์ประจำศูนย์วิจัยโลกและอวกาศ ผู้จัดทำแผนที่กระแสน้ำในมหาสมุทรกล่าว “นี่เป็นปัญหาที่เราพบในแทบทุกมหาสมุทร”

 

การเปลี่ยนแปลงภูมิอากาศกับการอยู่รอดของเต่าทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF

เต่าตนุนับแต่อดีตจวบจนปัจจุบัน เต่าทะเลนับว่าเป็นสิ่งมีชีวิตที่โดนคุกคามอย่างมาก ไม่ว่าจะเป็นการล่าเพื่อเนื้อ กระดอง หนัง หรือไข่เต่าทะเล ที่แม้ว่าปัจจุบันจะมีกฎหมายคุ้มครอง ในหลายพื้นที่ การล่าเต่าทะเลก็ยังดำเนินไปอย่างต่อเนื่อง

นอกจากภัยคุกคามที่เกิดจากการล่า เครื่องมือประมงสมัยใหม่ยังส่งผลให้เต่าทะเลบาดเจ็บ บางครั้งอาจถึงขั้นจมน้ำตาย แรงกดดันเหล่านี้ต่างเป็นปัจจัยให้เต่าทะเล 7 สปีชีส์ทั่วโลก ถูกจัดอยู่ในสภาวะเสี่ยงต่อการสูญพันธุ์

สภาวะอากาศที่ร้อนขึ้นยังเป็นปัจจัยคุกคามใหม่ที่ส่งผลต่อเจ้าสัตว์ทะเลโบราณนี้ เพราะความร้อนจะส่งผลต่ออัตราประชากรเต่าที่เปลี่ยนไป จากงานวิจัยอุณหภูมิที่สูงขึ้นจะทำให้ลูกเต่าเกิดมามีเพศเมียมากขึ้น ซึ่งผิดปกติตามธรมชาติที่การทำรังของเต่าทะเลจะขึ้นอยู่กับฤดูกาลที่ส่งผลให้อัตราส่วนระหว่างตัวผู้และตัวเมียค่อนข้างเท่ากัน แต่หากอัตราส่วนดังกล่าวเกิดการเปลี่ยนแปลง นั่นย่อมส่งผลให้จำนวนประชากรทั้งหมดลดต่ำลง เนื่องจากการขาดแคลนเพศใดเพศหนึ่งเพื่อสืบพันธุ์

 

จาก 'ปากมูล' สู่ "เขื่อนดอนสะโฮง" ซ้ำรอยกีดกั้นทางอพยพปลาน้ำโขง

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่นดอนสะโฮง"เขื่อนดอนสะโฮง" เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าพลังน้ำ มีกำลังผลิตขนาด 256 เมกะวัตต์ กำหนดสร้างในพื้นที่ "ฮูสะโฮง" เป็นส่วนหนึ่งของสีทันดอนพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่สุดของ สปป.ลาว และของภูมิภาคแม่น้ำโขง ถือเป็นพื้นที่สำคัญในการอพยพขึ้น-ลงของปลาแม่น้ำโขงเพื่อผสมพันธุ์และวางไข่ ปลานานาชนิด รวมทั้งปลาบึก และโลมาอิรวดี อพยพผ่านทางน้ำแห่งนี้

แต่รัฐบาลลาวประกาศตัดสินใจสร้างเขื่อนดอนสะโฮงที่ฮูสะโฮง ช่องทางน้ำเดียวที่มีน้ำไหลผ่านตลอดปี และไม่สูงชันจนเกินไป เหมาะสมต่อการอพยพของปลาน้ำโขง โดยไม่มีการตกลงร่วมกันในระดับภูมิภาค และขาดการศึกษาในประเด็นข้ามพรมแดนที่เหมาะสม ถือเป็นเขื่อนที่สองที่สร้างโดยลาว ก่อนหน้านี้ ลาวสร้างเขื่อนไซยะบุรี เป็นเขื่อนแห่งแรกบนลำน้ำโขงสายหลักตอนล่าง

 

จดหมายชี้แจงรายงาน EHIA จากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์จากกรณีที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียรได้ทำจดหมายถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมแนบไปรณียบัตรคัดค้านโครงการเขื่อนแม่วงก์ 1,682 คาดคิดเห็น และตารางรายชื่อคัดค้าน EHIA โครงการเขื่อนแม่วงก์ 1,390 รายชื่อ ไปเมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2556 ล่าสุด ได้มีจดหมายตอบกลับจากกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมมาแล้ว โดยในจดหมายได้มีการชี้แจงส่วนที่เกี่ยวข้องกับรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเขื่อนแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ไว้ 6 ข้อ มีเนื้อหาทั้งหมดดังนี้