เครือข่ายเหมืองแร่ประเทศไทย ค้านกฎหมายแร่ฉบับ คสช.

อีเมล พิมพ์ PDF

เหมืองแร่หลังจากคณะรัฐมนตรี (ครม.) ซึ่งนำโดยพลเอก ประยุทธ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ประชุม ครม. และมีมติอนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติแร่ .. .... ตามที่กระทรวงอุตสาหกรรมเสนอ และให้ส่งสำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณา ตามลำดับ

โดยร่างพระราชบัญญัติแร่ พ.ศ. .... เป็นการยกเลิกกฎหมายว่าด้วยแร่ และกฎหมายว่าด้วยพิกัดอัตราค่าภาคหลวงแร่ทุกฉบับ ซึ่งมีสาระสำคัญอยู่หลายประเด็น อาทิ การลดขั้นตอนและกระบวนการพิจารณาอนุมัติ/อนุญาตให้สั้นลง ผู้ประกอบการสามารถรับบริการขออนุญาตทำเหมืองแล้วเสร็จในจุดเดียว หรือ One stop service กำหนดอัตราค่าภาคหลวงแร่ใหม่และจัดสรรผลประโยชน์ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเพิ่มมากขึ้น

 

5 ข่าวเด่นสิ่งแวดล้อม ก.ย. 56 - ส.ค. 57

อีเมล พิมพ์ PDF

งาช้างในรอบปีที่ผ่านมามีเหตุการณ์ที่ส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศ ทรัพยากรสิ่งแวดล้อมเกิดขึ้นมากมาย หลายๆ เหตุการณ์ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนและสาธารณะชน ตลอดจนได้รับการเข้ามาแก้ไขโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ขณะเดียวกันบางเหตุการณ์ยังเป็นปัญหาคาราคาซังมาจวบจนบัดนี้ มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในฐานะองค์กรที่ทำหน้าที่สื่อสารข่าวสารด้านการอนุรักษ์และเฝ้าระวังกิจกรรมที่จะเกิดผลกระทบต่อผืนป่าอนุรักษ์ได้รวบรวมสถานการณ์สิ่งแวดล้อมที่มีการกล่าวถึงกันมากในช่วงตั้งแต่ เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 - เดือนสิงหาคม พ.ศ. 2557 บรรจุลงในเอกสาร รายงานสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2557 โดยทั้ง 5 เรื่องนั้น ประกอบด้วย

 

Jadav Payeng ชายผู้พลิกฟื้นผืนทรายให้กลายเป็นผืนป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

Jadav Payengในเมืองจอร์ฮัท สาธารณะรัฐอินเดีย มีชายผู้หนึ่งปลูกป่าเป็นอาชีพ งานของเขาเริ่มขึ้นในปี 1979 บนเกาะมาจูลีที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัย ทำให้หน้าดินถูกชะล้างจนกลายเป็นเวิ้งทรายขนาดใหญ่ ซึ่งนักวิชาการกล่าวว่าในอีก 15-20 ปีข้างหน้า เกาะแห่งนี้จะหายไปจากแผนที่โลก จากวันนั้นจวบจนปัจจุบัน 'จาดาฟ พาเยง (Jadav Payeng)' ยังไม่มีวันไหนที่เขาได้หยุดงานเลยแม้แต่วันเดียว และในวันนี้ จาดาฟได้ปลูกป่าไปแล้วจำนวนพื้นที่กว้างกว่าสวนสาธารณะเซนทรัลปาร์คของนิวยอร์คซิตี้เสียด้วยซ้ำไป

ในปี 1979 ภายหลังมหันตภัยจากน้ำท่วมครั้งใหญ่ที่คร่าชีวิตผู้คน ทำลายบ้านเรือนหลายร้อยหลังในเมืองจอร์ฮัทผ่านไป เด็กชายจาดาฟในวัย 16 ปี ได้มองเห็นงูตัวหนึ่งที่นอนตายอยู่บนพื้นดินแตกระแหง ไร้ร่มเงาของต้นไม้ปกคลุม เขาพยายามวิดน้ำลงบนตัวของมันแม้จะรู้ว่ามันจากไปแล้วก็ตาม มันทำให้จาดาฟในตอนนั้นสำนึกได้ว่าเขาควรจะทำอะไรสักอย่าง เขาจึงเข้าไปในกรมป่าไม้ของอินเดียและถามว่าทางกรมฯ พอจะมีหนทางในการที่จะปลูกต้นไม้ในเกาะแห่งนี้บ้างหรือไม่ แต่คำตอบที่ได้ช่างเจ็บปวด ผู้ใหญ่ในกรมป่าไม้ กลับไม่ไยดี และบอกกับเขาอีกว่า พื้นที่ตรงนั้นไม่มีอะไรสามารถปลูกอะไรได้ ซ้ำยังแนะนำให้เขาลองปลูกไผ่ดูอีกด้วย

 

ความต้องการการใช้ทรัพยากรธรรมชาติ... แม้มีโลกสองใบ ก็คงไม่พอ

อีเมล พิมพ์ PDF

ทำลายป่า'สัตว์ป่าสำคัญอย่างไร? ทำไมเราต้องออกมารณรงค์ให้รักษาสัตว์ป่า?' คงเป็นคำถามที่อยู่ในใจหลายๆ คน หากจะให้บรรยายถึงความสำคัญของสัตว์ป่า คงต้องมีหน้ากระดาษมากมายสำหรับใช้บรรยาย แต่สามารถกล่าวให้เห็นภาพง่ายๆ หากไม่มีสัตว์ป่า ก็ไม่มีป่า และหากไม่มีป่า ก็จะไม่มีสัตว์ป่าเช่นกัน และถ้าไม่มีป่า... คงพอจะเดาได้แล้วใช่หรือไม่ว่า จะเกิดอะไรขึ้นกับมนุษย์

สัตว์ป่า จัดเป็นหนึ่งในระบบนิเวศของป่า มีหน้าที่ขับเคลื่อนกลไกให้ระบบนิเวศสามารถเคลื่อนไปข้างหน้าได้ ไม่ว่าจะสัตว์น้อยใหญ่ ล้วนก็มีความสำคัญต่อระบบนิเวศและความหลากหลายของสัตว์ป่าด้วยกันทั้งสิ้น ยกตัวอย่างเช่น ผึ้งตัวเล็กๆ ที่ทำหน้าที่เคลื่อนย้ายเกสรดอกไม้จากต้นหนึ่งไปยังอีกต้นหนึ่ง หากไม่มีผึ้ง ดอกไม้ก็จะไม่ได้รับการผสม เมล็ดพืชก็จะไม่สามารถขยายพันธุ์ได้ เป็นผลกระทบต่อเนื่องไปเป็นลูกโซ่ ดังนั้น สัตว์ป่าแต่ละตัว ก็ล้วนมีความสำคัญในตัวของมันเอง ไม่ว่าจะตัวเล็กอย่างผึ้ง หรือตัวใหญ่อย่างเสือ หรือช้างล้วนมี และที่ที่สัตว์ป่าสมควรจะอยู่คือป่า... ไม่ใช่กรง หรือบนฝาผนัง

 

10 ปี โครงการจอมป่า : การจัดการที่ดินในผืนป่าอนุรักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ปัญหาที่ดินปัญหาการรุกล้ำพื้นที่ป่าที่ทวีความรุนแรงมากยิ่งขึ้นในประเทศไทย ความขัดแย้งระหว่างคนในชุมชน และเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ยังเป็นปัญหาหลักของการดูแลจัดการพื้นที่อนุรักษ์ แม้ในป่าตะวันตกซึ่งเป็นผืนป่าขนาดใหญ่ก็ประสบปัญหาดังกล่าวเช่นเดียวกัน แต่ในปัจจุบันจากการทำงานร่วมกันของภาครัฐที่เกี่ยวข้อง และการประสานงานของหน่วยงานเอกชนอย่างมูลนิธิสืบนาคะเสถียร มานานกว่า 10 ปี ในโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก หรือมีชื่อว่าโครงการจอมป่า ทำให้ป่าตะวันตกกำลังเกิดสันติสุข คนกับป่าสามารถอยู่ร่วมกันได้ และขณะเดียวกันก็ให้ความร่วมมือกับเจ้าหน้าที่อนุรักษ์ในการร่วมกันรักษาป่าใหญ่อย่างยั่งยืน

หนึ่งในตัวอย่างสำคัญของการเกิดสันติสุขให้เกิดขึ้นในผืนป่าตะวันตก คือการเข้าไปทำงานเรื่องการจัดการที่ดินในผืนป่าอนุรักษ์ ในที่นี้ขอยกตัวอย่างพื้นที่ เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าทุ่งใหญ่นเรศวรฝั่งตะวันตก และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าอุ้มผางที่เป็นป่าต้นน้ำของแม่น้ำแม่กลอง ซึ่งในผืนป่าทั้งสองแห่งมีชุมชนดั้งเดิมตั้งถิ่นฐานอาศัยอยู่เป็นจำนวนมาก อีกทั้งยังมีรากวัฒนธรรมที่ค่อนข้างแข็มแข็งในการยึดติดกับประเพณีและความเชื่อ อีกทั้งชุมชนเหล่านี้ ยังเป็นชุมชนที่อยู่มาก่อนจะมีการประกาศพื้นที่อนุรักษ์