เวทีประชุมถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

 

เวทีประชุมถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในงาน 25 ปี สืบนาคะเถียร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2588 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยในเวทีได้พูดถึงเรื่องราวการทำงานตั้งแต่อดีตปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการทำงานในอนาคตของทางมูลนิธิฯ ในภาคส่วนต่างๆ ของการทำงาน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อ.รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภาณุเดช เกิดมะลิ รองเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นริศ บ้านเนิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียรประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ อรยุพา สังขะมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
(ปัจจุบัน อ.รตยา จันทรเทียร ดำรงตำแหน่งเป็นที่ปรึกษามูลนิธิสืบนาคะเสถียร และ ภาณุเดช เกิดมะลิ ดำรงตำแหน่งเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 18 กันยายนที่ผ่านมา)
การทำงานของมูลนิธิสืบนาคะเสถียรที่ผ่านมา
อ.รตยา จันทรเทียร
: ในช่วงเริ่มต้นของการทำงานนั้น ทางมูลนิธิฯ มีเจ้าหน้าที่อยู่ประมาณไม่เกิน 5 คนเท่านั้น โดยงานแรกที่ถือได้ว่าเป็นงานที่ทางมูลนิธิต่อสู้เพื่อผืนป่า คือการคัดค้านการตัดถนนผ่านป่าอยู่หลายสาย ซึ่งเรียกกันว่า “ถนนแห่งความมั่นคง” อีกหนึ่งเรื่องที่สำคัญคือกองทุนเพื่อผู้พิทักษ์ป่าตามเจตนารมณ์ของคุณสืบ เพื่อช่วยสนับสนุนครอบครัวผู้พิทักษ์ หากเกิดอุบัติเหตุหรือเสียชีวิตในขณะปฏิบัติหน้าที่
ภาณุเดช เกิดมะลิ
: ทำงานที่มูลนิธิสืบฯ มา 16 ปี ซึ่งก่อนหน้านั้น 2 ปี ได้เข้ามาเป็นอาสาสมัครช่วยงานให้มูลนิธิฯ ก่อน เริ่มต้นจากความสนใจในเรื่องป่าตั้งแต่สมัยเป็นนักศึกษา จากการชอบเที่ยวป่าชอบเดินป่า เลยเกิดความรู้สึกผูกพันกับธรรมชาติมาโดยตลอด ช่วงที่เข้ามาเป็นอาสาสมัครทางมูลนิธิฯ จะมีการจัดอบรมเจ้าหน้าที่ เพื่อให้เจ้าหน้าที่มีศักยภาพในการปฏิบัติงานในพื้นที่ เพราะโดยส่วนใหญ่ลูกจ้างที่เข้ามาทำงานก็จะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ใกล้เคียง จึงไม่มีโอกาสได้เรียนรู้เรื่องกฎหมายหรือการใช้อาวุธ และการใช้แผนที่ GPS และที่สำคัญคือการเข้าไปทำความรู้จักกับพี่ๆ เจ้าหน้าที่ป่าไม้ทั่วผืนป่าตะวันตก จนเป็นเหมือนเพื่อนพี่น้องกัน และได้มาเป็นเครือข่ายในการทำงานร่วมกันจนถึงปัจจุบัน
โครงการจอมป่า(โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมในผืนป่าตะวันตก) ที่เราได้ทำมากว่า 10 ปี ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นที่ทางมูลนิธิฯ ได้เข้ามาทำงานร่วมกับชุมชนในพื้นที่อย่างจริงจัง ซึ่งโครงการจอมป่าเป็นตัวชี้วัดว่าคนสามารถอยู่กับป่าได้ถ้ามีกระบวนการจัดการที่ดี และชุมชนเองก็มีบทบาทสำคัญในการช่วยดูแลทรัพยากรธรรมชาติป่าไม้และสัตว์ป่า ซึ่งโครงการจอมป่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยที่ทำให้ทางมูลนิธิรับเจ้าหน้าที่เพิ่มขึ้น ซึ่งงานหลักๆ นั้นจะมีด้วยกันอยู่ 4 เรื่อง คือ 1. จะต้องแก้ไขปัญหาชุมชุนกับผืนป่า 2. สร้างบทบาทให้ชุมชนได้มีส่วนร่วมในการกำหนดกติกา มีการจัดตั้งคณะกรรมการเพื่อร่วมกันดูแลรักษาพื้นที่ 3. ปัญหาเรื่องปากท้องของชุมชนการพัฒนาอาชีพให้กับชุมชนเพื่อลดการพึ่งพิงป่า และ 4. กระบวนการมีส่วนร่วมทั้งภาครัฐและชุมชนมีการกำหนดเขตผืนที่ที่ชัดเจนและจัดตั้งป่าชุมชน
นริศ บ้านเนิน
: ต้นปี 2549 ทางมูลนิธิฯ ต้องการเจ้าหน้าที่มาทำงานในโครงการจอมป่าในพื้นที่จังหวัดสุพรรณบุรี ซึ่งเป็นพื้นที่ของพี่น้องชาวกระเหรี่ยง วิธีการทำงานของมูลนิธิฯ คือการต้องเข้าไปเรียนรู้ในพื้นที่ด้วยตัวเอง ช่วงแรกการทำงานแค่ชื่อหมู่บ้านยังจำไม่ได้ ไม่มีรถไม่มีอุปกรณ์เครื่องมืออะไร รู้จักผู้นำหมู่บ้านเพียงคนเดียวเท่านั้น ที่เหลือต้องไปเรียนรู้ด้วยตัวเองทั้งหมด ใช้เพียงแผนที่เพื่อเปิดดูและศึกษา ไม่เหมือนทุกวันนี้ที่มีอุปกรณ์ทันสมัยขึ้น
การเข้าไปทำหน้าที่เป็นคนกลางระหว่างภาครัฐและชาวบ้าน กับปัญหาความขัดแย้งที่สะสมมานานรุ่นสู่รุ่น ซึ่งตัวชุมชนในบางชุมชนอยู่กันมานานกว่า 200 ปี ชาวบ้านก็ต้องมีความรู้สึกว่าเขาก็มีความเป็นเจ้าของในพื้นที่ป่า เมื่อกรมอุทยานฯ ประกาศพื้นที่ตามกฎหมาย บางครั้งก็ไปทับพื้นที่ทำกินเดิมของชาวบ้าน ตามจริงแล้วเป็นเรื่องที่ไม่มีอะไรซับซ้อนมาก คือตัวชุมชนก็ใช้พื้นที่ตามวิถีชีวิตตัวเองในการทำมาหากิน กรมอุทยานฯ ก็มีหน้าที่ปกป้องรักษาผืนป่าไม่ให้ใครมาบุกรุก จึงเกิดความไม่ลงรอยกัน เกิดการจับกุมชาวบ้านซึ่งเป็นเรื่องที่ทำให้เกิดปัญหาสะสม มีการยึดพื้นที่มีการจับกุมตัวเพื่อไปดำเนินคดี จากพื้นที่สิบไร่เหลือหนึ่งไร่บางครอบครัวไม่เหลือพื้นที่ทำกินเลยก็มี เมื่อเราเข้าไปเป็นคนกลางก็ต้องมีการเข้าไปพบปะพูดคุยแลกเปลี่ยนปัญหาซึ่งกันและกัน ก็ทำให้ปัญหาที่ถูกสะสมมานานแก้ไขได้
อีกเรื่องที่สำคัญคือการใช้ชีวิตในหมู่บ้านซึ่งเราต้องเป็นส่วนหนึ่งของคนในหมู่บ้านให้ได้ เราต้องมีเพื่อนมีพวกต้องทำตัวเปรียบเสมือนเป็นญาติพี่น้องเขา ซึ่งจะทำให้เขาไว้ใจเราซึ่งเราก็จะได้ข้อมูลจากตรงนี้ รวมถึงการจัดประชุมในชุมชนว่ามีปัญหาตรงไหนบ้าง เมื่อได้ข้อมูลเราก็นำข้อมูลตรงนี้ไปพูดคุยร่วมกับกรมอุทยานฯ จนถึงทุกวันนี้โครงการจอมป่าที่ผ่านมา 10 ปี จากการที่ภาครัฐที่มีความขัดแย้งกับชุมชุน กลายเป็นมีการทำงานร่วมกันของทั้งสองฝ่าย ไม่ว่าจะเป็นการจัดตั้งคณะกรรมการชุมชุนหรือการเดินลาดตระเวนร่วมกันระหว่างชุมชนและภาครัฐ เพื่อปกป้องทรัพยากรในชุมชนของตัวเอง เมื่อป่าอยู่ได้คนอยู่ได้ชุมชนกับภาครัฐเจ้าหน้าที่อยู่ร่วมกันได้ จึงนับว่าเป็นความสำเร็จในงานของเรา
อรยุพา สังขะมาน
: ก่อนที่จะเข้ามาเป็นเจ้าหน้าที่ส่วนกลางได้เป็นเจ้าหน้าที่ภาคสนามมาก่อน โดยทางมูลนิธิฯ ได้มีการเปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่อุ้มผางจังหวัดตาก ซึ่งต้องยอมรับก่อนเลยว่าก่อนเข้ามาทำงานไม่รู้เลยด้วยซ้ำว่าอุ้มผางอยู่ที่ไหน ซึ่งช่วงที่เข้าไปทำงานในพื้นที่อุ้มผาง จะเป็นเรื่องการหนุนเสริมอาชีพให้คนในพื้นที่โดยส่วนใหญ่ ว่าจะทำอย่างไรให้ชุมชนมีรายได้โดยลดการพึ่งพิงป่า และอยู่ในวิถีชีวิตวัฒนธรรมของเขา อย่างผ้าทอจอมป่าก็เป็นผลิตภัณฑ์จากอุ้มผาง สอนการแปรรูปของในชุมชนอย่างเช่นทุเรียนที่เขาขายกันอยู่ 3 ลูก 20 บาท มาทำให้มีมูลค่าเพิ่มขึ้น ซึ่งก็ทำงานอยู่ในพื้นที่ได้ประมาณเกือบปี อีกหนึ่งงานในตอนนั้นซึ่งเป็นช่วงที่พื้นที่ป่าชุมชนได้ขยายตัวมายังอุ้มผาง ก็ได้มีโอกาสไปเดินเพื่อจัดทำแนวเขตป่าชุมชนและทำแผนที่ อีกทั้งการทำงานในพื้นที่คือต้องเรียนรู้ทุกอย่างทั้งวิถีชีวิตวัฒนธรรมภาษาที่ต่างจากเราด้วย
เมื่อกลับเข้ามาทำงานที่ส่วนกลางในกรุงเทพฯ เจ้าหน้าที่ส่วนการจะมีหน้าที่คอยสนับสนุนเจ้าหน้าที่ภาคสนาม ในเรื่องของการเงินหรืออุปกรณ์ต่างๆ และการประสานงานในระดับเชิงนโยบาย ถ้าจะเปรียบเทียบให้เห็นภาพคือเจ้าหน้าที่ภาคสนาม จะเป็นผู้ประสานงานในระดับปฏิบัติการกับชาวบ้านชุมชุนในพื้นที่ให้เกิดความเข้าใจที่ตรงกัน ส่วนเจ้าหน้าที่ส่วนกลางจะเป็นในระดับนโยบายซึ่งจะเป็นเรื่องในเชิงข้อมูล เช่นการนำเอกสารข้อมูลที่เรามีนำไปเผยแพร่ในเวทีหรืองานเสวนาต่างๆ หรือถ้าเราจะคัดค้านเรื่องอะไรก็จะมีการลงพื้นที่เพื่อหาข้อมูลเองด้วย อย่างในช่วงโครงการเขื่อนแม่วงก์เมื่อปีที่แล้วก็มีการลงพื้นที่บ่อยมากเกือบทุกอาทิตย์ มีการเดินตามเส้นทางน้ำลุยป่าลุยแดดลุยฝน เพื่อหาข้อมูลมาทำแผนการจัดการน้ำทางเลือก คือก่อนที่เราจะคัดค้านอะไรเราก็ต้องรู้ก่อนว่าในพื้นที่ตรงนั้นมีอะไร และมีทางเลือกอื่นไหมจึงจำเป็นต้องลงไปในพื้นที่
อนาคตข้างหน้าทิศทางของมูลนิธิสืบฯ จะเป็นอย่างไร
ภาณุเดช เกิดมะลิ
: มูลนิธิฯ จะมีการทำงานอยู่ 2 ระดับ ในเรื่องโครงสร้างโดยรวม โดยมูลนิธิฯ จะมีคณะกรรมการซึ่งจะเป็นคนดูงานภาพรวมของมูลนิธิฯ ทั้งหมด แต่โดยส่วนใหญ่แล้วคณะกรรมการก็จะเปิดโอกาสให้เจ้าหน้าที่ได้ช่วยกันคิดช่วยกันมองว่าอยากให้มูลนิธิฯ ทำอะไรหรือเป็นอย่างไร และกรรมการจะช่วยขัดเกลาให้มันเข้าทีเข้าทางอีกที พร้อมสนับสนุนให้เจ้าหน้าที่ปฏิบัติงานต่อไป สำหรับการทำงานของคณะกรรมการนี้จะมีวาระการทำงาน 4 ปี ต่อครั้ง และในช่วง 25 ปีสืบนาคะเถียร ก็เป็นช่วงที่คณะกรรมการจะสิ้นสุดวาระพอดี ซึ่งกรรมการก็จะมีการจัดตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ขึ้น ซึ่งที่ประชุมก็ได้มีมติเห็นควรให้ อ.ศศิน เฉลิมลาภ เข้ามาเป็นประธานมูลนิธิฯ
ทั้งนี้สิ่งที่ได้เห็นในปัจจุบัน คือมีเจ้าหน้าที่มูลนิธิฯ รุ่นใหม่ๆ เข้ามาทำงานเยอะขึ้น ซึ่งเราเคยขาดแคลนเจ้าหน้าที่อยู่ช่วงหนึ่ง เพราะคนรุ่นใหม่อาจจะไม่ค่อยคุ้นเคยการทำงานในป่าหรือการทำงานกับชาวบ้าน ทางมูลนิธิฯ มีกิจกรรมที่จะเน้นงานส่วนกลางเพิ่มขึ้ม ไม่ว่าจะเป็นงานด้านวิชาการ งานระดมทุน หรืองานเพื่อการศึกษาให้มากขึ้น รวมไปถึงคณะกรรมการรุ่นใหม่ๆ อีกหลายท่านที่จะเข้ามาร่วมงาน ซี่งน่าจะเป็นการสอดรับกับเจ้าหน้าที่ในปัจจุบัน ซึ่งเป็นการเปลี่ยนแปลงของทางมูลนิธิฯ ที่น่าสนใจ คุณสืบคือจุดยืนของการทำงานแต่วิธีการทำงานอาจจะแตกต่างกันไปตามยุคสมัย คนรุ่นใหม่ๆ หรือทีมใหม่ๆ ที่เข้ามา น่าจะเป็นจุดหนึ่ง ที่จะขับเคลื่อนงานของมูลนิธิฯ ให้สอดรับกับสถานการณ์ กับปัญหา รวมถึงการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง และคิดว่าน่าจะมีมุมมองใหม่ๆ กิจกรรมใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นกับมูลนิธิฯ ในอนาคต อีกทั้งกรรมการที่จะมาทำกับมูลนิธิฯ หลังจากนี้ต่อไป คงจะต้องเข้ามามีบทบาทกับการทำงานมากขึ้น นอกเหนือจากการให้คำปรึกษาแล้วก็อาจจะเข้ามาช่วยดูในเรื่องของกิจกรรม และโครงการต่างๆ ด้วย
อ.รตยา จันทรเทียร
: ในฐานะที่ได้ทำงานที่มูลนิธิฯ มาร่วม 25 ปี พร้อมกับการจากไปของคุณสืบ มีความรู้สึกว่าคนชุดเก่าก็เริ่มแก่ลงไป แต่ก็มีชุดใหม่ผลิใบเขียวอ่อนขึ้นมาแทน ซึ่งก็หวังว่าต่อไปนี้จะได้ทำอะไรดีๆ กับหนุ่มๆ สาวๆ กรรมการที่เข้ามาใหม่ก็เป็นวัยหนุ่มสาว เพื่อจะสืบสานเจตนารมณ์ของคุณสืบต่อไป เป้าหมายของเราคือรักษาป่าใหญ่ไว้ให้ได้ รักษาป่าใหญ่ไว้ให้คนไทยทั้งชาติ อย่าลืมว่าเราทุกท่านมีหน้าที่รักษาธรรมชาติไว้ เพื่อที่ธรรมชาติที่รักษาไว้นั้นได้กลับมารักษาเรา ไม่มีป่าไม่มีน้ำเป็นเรื่องจริง อย่างป่าตะวันตกที่ยังมีน้ำอยู่ครึ่งค่อนเขื่อน แต่ที่ที่ไม่มีป่ามีน้ำหรืออยู่เพียงแค่ 10 เปอร์เซ็นเท่านั้น เพราะฉนั้นจึงอยากให้ใบเขียวใหม่ที่กำลังจะขึ้นมาช่วยกันรักษาทรัพยากรของเราในทุกวันนี้เอาไว้ให้ได้
นริศ บ้านเนิน
: ในตอนนี้โครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วมมันไม่ได้หายไปไหน ถึงแม้จะหยุดโครงการลงไปแล้วก็ตาม เพราะในตัวชุมชนกับเจ้าหน้าที่สามารถทำงานร่วมกันต่อไปได้ โดยที่ไม่ต้องมีเราเป็นตัวกลางแล้ว แต่เราก็จะมีโครงการใหม่ๆ ที่จะเกิดขึ้นอย่างแน่นอน จากข้อมูลที่เราได้ทำงานในพื้นที่มีมากกว่า 10 ปี เพื่อการรักษาป่าแบบยังยืนต่อไป
อรยุพา สังขมาน
: สิ่งที่ทำให้เรายังทำงานต่อไปได้ก็คงจะเป็นคุณสืบ อยากสืบสานงานของคุณสืบต่อไป ผลงานที่คุณสืบทำนั้นมันดูมีพลังและมันช่วยรักษาป่าไว้ได้จริงๆ เวลาที่เราท้อแค่มองรูปคุณสืบก็รู้สึกว่ามันมีพลังเพิ่มขึ้นแล้ว ในยุคปัจจุบันการพัฒนาได้รุกเข้ามาใกล้ป่าขึ้นเรื่อยๆ เพราะฉนั้นองค์กรอนุรักษ์เพียงองค์กรเดียวคงจะสู้ได้ลำบาก ด้วยโครงการที่พัฒนาอยู่ตลอดเวลาและเป็นโครงการที่จะเข้าไปในป่าอีกหลายโครงการ สิ่งที่กำลังทำอยู่ในตอนนี้คือต้องรวมตัวกันในหลายๆ องค์กรและมาร่วมมือกัน ซึ่งในแต่ละองค์กรก็จะมีจุดเด่นของตัวเอง อย่าง WWF(กองทุนสัตว์ป่าโลกสากล) WCS(สมาคมอนุรักษ์สัตว์ป่า) ก็จะเก่งในเรื่องของสัตว์ป่า มีอีกหลายองค์กรที่เก่งทางด้านชุมชน เก่งทางด้านน้ำ เราก็พยายามรวมตัวกันเป็นลักษณะเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ เพื่อที่จะสู้กับโครงการอะไรก็ตามที่จะรุกเข้าไปในป่า นี่คือสิ่งเรากำลังทำอยู่และคาดว่าจะเป็นอีกหนึ่งพลังในการทำงาน
25 ปี สืบ นาคะเสถียรเวทีประชุมถอดบทเรียนการทำงานของเจ้าหน้าที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในงาน 25 ปี สืบนาคะเถียร เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2588 ที่หอศิลปวัฒนธรรมกรุงเทพมหานคร โดยในเวทีได้พูดถึงเรื่องราวการทำงานตั้งแต่อดีตปัจจุบัน รวมถึงทิศทางการทำงานในอนาคตของทางมูลนิธิฯ ในภาคส่วนต่างๆ ของการทำงาน ซึ่งผู้ร่วมเสวนาประกอบด้วย อ.รตยา จันทรเทียร ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภาณุเดช เกิดมะลิ รองเลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร นริศ บ้านเนิน เจ้าหน้าที่ภาคสนามมูลนิธิสืบนาคะเสถียรประจำพื้นที่จังหวัดกาญจนบุรี และ อรยุพา สังขะมาน เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิชาการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
 

[VIDEO] 25 ปี สืบ นาคะเสถียร : คำกล่าวเปิดงาน รตยา จันทรเทียร

อีเมล พิมพ์ PDF
มีคำถามว่า 25 ปี ที่สืบ นาคะเสถียรได้จากไปนั้นคุ้มหรือไม่ ถ้านับมาถึงวันนี้ นับถึงทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ ผืนป่ายังอยู่ วันนี้มีผืนป่าเหลืออยู่ 31% โดยประมาณ สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกอยู่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นับว่าคุ้ม แต่กับชีวิตของคนดีๆ คนหนึ่ง คนที่ตั้งใจจริง คนที่เรียกกันว่าหัวหน้าสืบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง...
ดิฉันได้มีโอกาสกลับไปอ่านสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้นที่ห้วยขาแข้งก่อนคุณสืบจะเสียสละชีวิต ได้อ่านหนังสือ ก็นึกเห็นใจเป็นอย่างยิ่ง ในป่ามีทีมทำงานล่าสัตว์ มีทีมเข้าไปล่า มีอีกทีมตามเข้าไปแล่เนื้อออกมาขาย ไม่ใช่แต่ล่าอย่างเดียวยังเผาป่าเพื่อไล่สัตว์ป่าออกมาให้ล่าได้ง่าย โดยความเป็นจริงที่ได้อ่านจากที่คุณบุหลัน ลันตีเขียนไว้ก่อนที่คุณสืบจะเสียสละชีวิต จะเห็นว่า ในใจของพวกเราทั้งหลายแค่เพียงได้ยินก็ยังรู้สึกสะเทือนใจ แล้วหัวหน้าสืบซึ่งรักทั้งผืนป่า รักทั้งสัตว์ป่า คงรู้สึกเดือนร้อนมากๆ จนกระทั่งว่าเสียสละได้ทั้งชีวิตเพื่อสืบสานชีวิตของผืนป่าและสัตว์ป่า
หลายคนเข้าใจว่าคุณสืบเสียสละชีวิตเป็นเรื่องของข้าราชการคนหนึ่งที่ผิดหวังจากระบบ เป็นที่ชัดเจนว่าหลังจากพยายามอย่างสุดความสามารถที่จะรักษาชีวิตของผืนป่าสัตว์ป่า คุณสืบได้รับคำสั่งจากผู้ใหญ่สูงสุดในกระทรวงว่าให้ทำงานหนักมากกว่านี้ ในขณะที่ลูกน้องที่ทำงานกับคุณสืบบอกไว้ชัดเจนว่า คุณสืบทำงานจนไม่ได้พักอยู่แล้ว ทำงานเต็มที่แล้ว คุณสืบจึงเขียนไว้ว่า ผมทำดีที่สุดแล้ว ผมภูมิใจและพอใจในสิ่งที่ผมทำ
วันนี้ 25 ปี ให้หลัง ส่วนหนึ่งเป็นเรื่องน่ายินดีว่าคนดีคนหนึ่งที่จากไป ยังมีเพื่อนพ้องน้องพี่ลูกหลานรำลึกถึงการจากไป และยังน่าดีใจที่เรามีรุ่นลูกรุ่นหลานซึ่งจริงๆ ก็ไม่ทันคุณสืบ แต่ก็ได้เข้ามาสืบทอดเจตนา น่ายินดีที่พวกเราทั้งหลายในห้องนี้ ก็ได้มาร่วมกันรำลึกถึงคุณสืบ จะมีใครสักกี่คนที่จากไป 25 ปี แล้ว ยังมีคนระลึกถึง
มูลนิธิสืบนาคะเสถียร พยายามทำงานสืบสานเจตนารมย์ของคุณสืบ มูลนิธิก่อตั้งมา 18 วันหลังจากการคุณสืบสละชีวิต คุณสืบจากไปเมื่อวันที่ 1 กันยายน 2533 มูลนิธิสืบนาคะเสถียรก็ตั้งขึ้นในวันที่ 18 กันยายน 2533 เราทำงานสืบสานมาโดยตลอด และไม่ได้ทำงานโดยลำพัง เพื่อนพ้องน้องพี่ที่อยู่ในห้องนี้และนอกห้องนี้ได้ช่วยกัน จึงทำให้ปณิธานของคนจริงของประเทศไทยคนหนึ่งได้รับการสืบสานต่อ
ขอถือโอกาสนี้เปิดงานรำลึก 25 ปี ของ คุณสืบ นาคะเสถียร และขอให้พวกเราทุกคนร่วมใจ ตราบใดที่เรายังหายใจ เราจะสืบสานเจตนาของคุณสืบ เราจะมีงานรำลึก 30 ปี 35 ปี 50 ปี ต่อไป พร้อมกันนั้นเราจะรักษาผืนป่าและสัตว์ป่าที่ยังเหลืออยู่ทุกวันนี้ให้เหลืออยู่ต่อไป รักษาธรรมชาติเพื่อให้ธรรมชาติรักษาเรา
25 ปี สืบ นาคะเสถียรมีคำถามว่า 25 ปี ที่สืบ นาคะเสถียรได้จากไปนั้นคุ้มหรือไม่ ถ้านับมาถึงวันนี้ นับถึงทรัพยากรที่ยังเหลืออยู่ ผืนป่ายังอยู่ วันนี้มีผืนป่าเหลืออยู่ 31% โดยประมาณ สัตว์ป่าในผืนป่าตะวันตกอยู่ดีมีจำนวนเพิ่มขึ้น สิ่งนี้นับว่าคุ้ม แต่กับชีวิตของคนดีๆ คนหนึ่ง คนที่ตั้งใจจริง คนที่เรียกกันว่าหัวหน้าสืบของเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง...
 

สติ๊กเกอร์ไลน์ สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
 

[VIDEO] เครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ แถลงการณ์ขอทางเลือกจัดการน้ำไม่เอาเขื่อนแม่วงก์

อีเมล พิมพ์ PDF

เขื่อนแม่วงก์25 กันยายน 2558 ภาณุเดช เกิดมะลิ เลขาธิการมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ในนามเครือข่ายองค์กรอนุรักษ์ 24 องค์กร อ่านแถลงการณ์ เรื่อง ขอให้พิจารณาทางเลือกในการจัดการน้ำแบบบูรณาการ กรณีไม่ต้องสร้างเขื่อนในอุทยานแห่งชาติแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ ที่บริเวณประตูทางเข้า สํานักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (สผ.) เพื่อเป็นการแสดงจุดยืนไม่เห็นด้วยต่อกรณีโครงการเขื่อนแม่วงก์ ในพื้นที่อุทยานแห่งชาติแม่วงก์

 

[VIDEO] 25 ปี สืบ นาคะเสถียร : เหลียวหลังแลหน้า งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมไทย

อีเมล พิมพ์ PDF

25 ปี สืบ นาคะเสถียรในงาน รำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร วันแรก (4 กันยายน 2558) มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดให้มีเวทีพูดคุยในประเด็น “เหลียวหลังแลหน้า งานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมประเทศไทย” เพื่อเป็นการทบทวนเรื่องราวในอดีต และมองถึงอนาคตข้างหน้าว่า ประเทศไทย ควรมีแนวทางจัดการเรื่องสิ่งแวดล้อมไปในทิศทางใด

ในเวทีดังกล่าว มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้รับเกียรติ จากผู้ทรงคุณวุฒิ 4 ท่าน ในสาขาที่แตกต่างกันขึ้นมาสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันบอกเล่าเรื่องราวงานอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในแต่ละแง่มุม ประกอบไปด้วย

 

กิจกรรม รำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

25 ปี สืบ นาคะเสถียร