แถลงการณ์คัดค้านร่างพ.ร.บ.เปิดป่า-ค้าสัตว์

อีเมล พิมพ์ PDF
คัดค้าน ร่าง พ.ร.บ. เปิดป่า ค้าสัตว์
 

[คำแถลงการณ์] เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน

อีเมล พิมพ์ PDF
เครือข่ายปกป้องอันดามัน
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ออกแถลงการณ์ การท่องเที่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ร่วมกันไม่ได้
เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "บันทึกเสวนา Andaman talk : หายนะ 3 แสนล้านท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน" ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ โดยภายหลังงานเสวนา ทางเครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินได้อ่านแถลงการณ์แสดงจุดยืนในการคัดค้านโรงไฟฟ้าจากถ่านหิน
โดยเนื้อหาระบุถึงความเป็นไปไม่ได้กับการที่จะนำโรงไฟฟ้าถ่านหินเข้ามาอยู่ร่วมกับทะเลอันดามันที่สร้างรายได้จากอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวกว่า 3 แสนล้านบาทต่อปี โดยจากการทำแบบสำรวจนักท่องเที่ยวในพื้นที่เกาะลันตาพบว่า ร้อยละ 90 ของกลุ่มตัวอย่าง จำนวน 624 คน (เป็นนักท่องเที่ยวจาก 37 ประเทศ) จะไม่กลับมาเที่ยวจังหวัดกระบี่อีกหากมีการส้รางโรงไฟฟ้าถ่านหินขึ้น ขณะเดียวกันทางกลุ่มเครือข่ายปกป้องอันดามันก็และต้องการให้มีการพัฒนาอันดามันแบบ ''Go Green" กล่าวคือ ปัญหาด้านพลังงานไฟฟ้าสามารถทดแทนได้ด้วยพลังงานหมุนเวียน ซึ่งประเทศไทยมีทรัพยากรมากเพียงพอแต่ขาดเพียงการจัดการที่ดีเท่านั้น
เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหิน ออกแถลงการณ์ การท่องเที่ยวกับโรงไฟฟ้าถ่านหินอยู่ร่วมกันไม่ได้

เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ที่ผ่านมา เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต จัดงาน "บันทึกเสวนา Andaman talk : หายนะ 3 แสนล้านท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน" ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ
 

[VIDEO] หายนะ 3 แสนล้าน ท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน

อีเมล พิมพ์ PDF
อันดามันบันทึกเสวนา Andaman talk : หายนะ 3 แสนล้านท่องเที่ยวอันดามันจากถ่านหิน เมื่อวันที่ 29 มิถุนายน 2558 ณ ศูนย์ศึกษาวิภาวดี มหาวิทยาลัยรังสิต ซ.9 จอมพล จตุจักร กรุงเทพ จัดโดย เครือข่ายปกป้องอันดามันจากถ่านหินร่วมกับศูนย์วิจัยนโยบายพลังงานและทรัพยากร มหาวิทยาลัยรังสิต
 

การประมงทำลายล้างจะต้องหมดไปจากประเทศไทย สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น

อีเมล พิมพ์ PDF

ประมงพื้นบ้านแถลงการณ์ การประมงทำลายล้างจะต้องหมดไปจากประเทศไทย สินค้าสัตว์น้ำปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น

ชาวประมงพื้นบ้านจากทั่วประเทศ ได้รับความเดือดร้อนจากการประมงผิดกฎหมาย เราติดตามการแก้ไข ปัญหากรณีประเทศไทยโดนสหภาพยุโรปออกใบเตือนว่า อาจคว่ำบาตรสินค้าประมงไทย เพราะยังมีปัญหาการประมงผิดกฎหมาย ไม่มีการควบคุม และไม่มีรายงาน (IUU) โดยพวกเราเองก็เป็นชาวประมงเล็กๆ ที่ถูกมาตรการของ ภาครัฐโดย ศป.มผ. ให้ดำเนินการจดแจ้งรายละเอียดต่างๆ เช่นกัน

 

15 บทความสิ่งแวดล้อมที่มีผู้อ่านมากที่สุดในช่วงครึ่งปี 2558 (มกราคม - มิถุนายน)

อีเมล พิมพ์ PDF

มูลนิธิสืบนาคะเสถียรในช่วงครึ่งปีที่ผ่านมาของมูลนิธิสืบนาคะเสถียร ภายใต้การทำงานตามแผนยุทธศาสตร์ว่าด้วยเรื่อง “ใช้ศักยภาพของระบบ Social Network ภาพลักษณ์ และผลงานที่ผ่านมาขององค์กร เป็นสื่อในการเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร แนวคิดการอนุรักษ์ผืนป่าสู่สาธารณะ...”

 

ศศิน เฉลิมลาภ - คนค้นฅน เพื่อผู้พิทักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภ"เรามีพื้นที่ป่าที่เป็นสมบัติส่วนรวมของคนทั้งชาติที่ต้องเก็บไว้เป็นต้นน้ำ ก็จะต้องมีผู้พิทักษ์ป่าที่อยู่ตามหน่วยพิทักษ์ พวกเขามีอยู่ชีวิตอยู่ในหน่วยที่อยู่ห่างไกล ต้องเดินลาดตระเวนอย่างยากลำบาก แต่การที่เขาเดินอย่างนี้ก็คือ การป้องปรามรักษาป่าไม่ให้ใครเข้าไปใช้ทรัพยากรที่มากเกินไป พวกเขาจึงเป็นคนที่เสียสละ"