แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559

อีเมล พิมพ์ PDF

แจ้งแก้ไขข้อผิดพลาด แผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559จากที่มีการเผยแพร่ภาพแผ่นพับสถานการณ์ป่าไม้ไทย พุทธศักราช 2559 ที่มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ได้จัดทำขึ้นในโอกาสครบรอบงานรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ผ่านทาง Facebook และ Twitter ของ Sasin Chalermlarp ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร เมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2559 ที่ผ่านมานั้น

 

ข้อควรปฏิบัติในการเข้าร่วมงานรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียร ณ ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF

สืบ นาคะเสถียรล่วงเลยมาเป็นระยะเวลายาวนานแล้วกับการจากไปของลูกผู้ชายที่ชื่อ สืบ นาคะเสถียร ผู้เสียสละตน อุทิศชีวิตและจิตวิญญาณแด่การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติ จวบจนวันเวลาเดินทางมาถึง 1 กันยายน ได้มาบรรจบอีกครั้ง ในปี 2559 นี้เป็นวันครบรอบ 26 ปี ทางเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าได้จัดงานรำลึก 26 ปี สืบ นาคะเสถียรขึ้น ตั้งแต่วันที่ 31 สิงหาคม – 1 กันยายน เพื่อถ่ายทอดอุดมการณ์ งานอนุรักษ์อันทรงคุณค่า และจุดประกายนักอนุรักษ์รุ่นใหม่ ที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง อำเภอลานสัก จังหวัดอุทัยธานี

 

ธรรมชาติมาหานคร : นักต่อสู้แห่งท้องทะเล

อีเมล พิมพ์ PDF

นักต่อสู้แห่งท้องทะเล

ที่ชุมชนบ้านปากคลองเกลียว อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ ตรงนี้เป็นทะเลโคลนและไม่มีปะการัง ผมได้รู้ว่า สัตว์ทะเลนั้นแท้จริงแล้วมีที่มาจากบ้านของสัตว์อื่นอีกหลายชนิด ส่วนกำแพงที่ตั้งนั้น มาจากหอยจอบ หรือหอยซองพลู ซึ่งเปรียบเสมือนแนวปะการังของทะเลโคลน เสร็จแล้วปลาหมึก กุ้ง และปลา จึงมาวางไข่ ปกติชาวบ้านแถวนี้จะไม่กินหอยเพราะเนื้อมันไม่อร่อย มีให้กินเพียงแค่เอ็น

 

[VIDEO] เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน

อีเมล พิมพ์ PDF

 เสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืนคลิปวีดีโอบรรยากาศงานเสวนา ทางออกในการใช้ทรัพยากรไม้ของประเทศไทยอย่างยั่งยืน จัดโดย มูลนิธิสืบนาคะเสถียร ร่วมกับชมรมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย ณ ห้องประชุมชั้น 3 สมาคมนักข่าวสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย สามเสน กรุงเทพฯ วันที่ 8 สิงหาคม 2559 เวลา 10.00 น. - 15.00 น.

 

คิดยกกำลัง 2 : พิพิธภัณฑ์บางกอก อดีตที่ควรอนุรักษ์

อีเมล พิมพ์ PDF
พิพิธภัณฑ์บางกอก อดีตที่ควรอนุรักษ์ลมหายใจสีเขียวกลางกรุง ‘พิพิธภัณฑ์ชาวบางกอก’ ที่ซึ่ง รศ.วราพร สุรวดี ประธานกรรมการมูลนิธิอินสาท-สอาง วัย 81 ปี เป็นผู้ดูแลและจุดเริ่มต้นของกระแสการระดมทุนเงินจำนวน 10 ล้านบาท เพื่อซื้อที่ดินข้างพิพิธภัณฑ์ เนื่องจากเจ้าของที่ดินมีแผนสร้างตึกสูง 8 ชั้น อาจก่อให้เกิดการบดบังทัศนียภาพสถานที่ซึ่งถือเป็นสมบัติล้ำค่าและทรงคุณค่าทางประวัติศาสตร์
 

ร่วมอนุรักษ์นกเงือก กับ มูลนิธิศึกษาวิจัยนกเงือก

อีเมล พิมพ์ PDF

นกเงือกนกเงือก (Hornbill) ถือเป็นนกโบราณ กำเนิดมาตั้งแต่สมัยอีโอซีน (Eocene Epoch) ในยุคเทอร์เชียรี (Tertiary Period) หรือประมาณ 58-36 ล้านปีมาแล้ว ส่วนใหญ่พบตามทุ่งหญ้าและป่าดิบเขตร้อนของทวีปแอฟริกาและเอเชีย เขตร้อนของทวีปเอเชียมีนกเงือกหลากหลายถึง 31 ชนิด และในประเทศไทยมี 13 ชนิด