มลภาวะพลาสติกในทะเลเข้าขั้นวิกฤติ

อีเมล พิมพ์ PDF
มลภาวะพลาสติกในทะเลเข้าขั้นวิกฤติ
มหาสมุทรในโลกมีชิ้นส่วนพลาสติกปนเปื้อนอยู่นับ 5.25 ล้านล้านชิ้น และในแต่ละปี มีพลาสติกกว่า 8 ล้านตันถูกทิ้งลงในทะเล นั่นเทียบเท่ากับรถขยะเทศบาลที่ขนพลาสติกไปทิ้งลงในทะเลหนึ่งคัน ทุกๆ 1 นาที ถึงแม้ว่ามหาสมุทรจะดูกว้างใหญ่เพียงพอที่จะเป็นพื้นที่เก็บพลาสติกจำนวนมาก แต่ระดับของมลภาวะก็เริ่มที่จะเข้าขั้นวิกฤติ อ้างอิงจากรายงานล่าสุดโดย Ocean Conservancy ร่วมกับ Mckinsey Center of Business and Environment ภายในปี ค.ศ. 2025 มหาสมุทรจะมีปริมาณพลาสติก 1 ตันต่อปริมาณปลาทะเล 3 ตัน
เศษพลาสติกที่ลอยอยู่ในทะเลนั้นมีตั้งแต่ขนาดเล็กในระดับไมครอนไปจนถึงพลาสติกสำหรับบรรจุภัณฑ์หกกระป๋อง เศษพลาสติกเหล่านี้นอกจากจะรบกวนระบบนิเวศในทะเลแล้วยังก่อให้เกิดมลพิษในห่วงโซ่อาหารทะเลทั่วโลกอีกด้วย
“มันเข้าขั้นที่เรียกได้ว่าวิกฤติ” Andreas Merkl ผู้จัดการสถาบัน Ocean Conservancy กล่าว “พลาสติกถูกย่อยสลายจนมีขนาดเล็กและดูคล้ายแพลงก์ตอน พลาสติกเหล่านั้นถูกกินโดยสัตว์น้ำแทบทุกชนิด ตั้งแต่แพลงก์ตอนไปจนถึงวาฬ” เมื่อสัตว์น้ำกินเศษพลาสติกเข้าไปก็ไม่ต่างจากการกินยาพิษ
รายงานชิ้นดังกล่าวยังเรียกร้องให้มุ่งพัฒนาระบบการบริหารจัดการขยะที่เหมาะสมในกลุ่มประเทศกำลังพัฒนาซึ่งเป็นตัวการสำคัญที่ก่อมลภาวะพลาสติกในทะเลเช่น ประเทศจีน อินโดนีเซีย ฟิลิปปินส์ เวียดนาม และไทย โดยกว่าครึ่งหนึ่งของมลภาวะพลาสติกในทะเลมีที่มาจากประเทศเหล่านี้ เนื่องจากโครงสร้างพื้นฐานในการจัดเก็บขยะไม่ได้มีการพัฒนาที่รวดเร็วเท่ากับอุตสาหกรรม “เราควรที่จะเน้นการแก้ไขปัญหาในพื้นที่ที่มีปัญหารุนแรงที่สุด หากเราจัดการขยะใน 5 ประเทศเหล่านี้ได้ ก็จะช่วยแก้ปัญหาไปได้กว่าครึ่ง” Andreas Merkl กล่าว
โดยเฉลี่ยแล้วมีเพียงร้อยละ 40 ของขยะในประเทศข้างต้นที่ได้รับการจัดเก็บ 3 ใน 4 ของขยะพลาสติกในทะเลนั้นมาจากขยะที่ไม่ได้รับการจัดเก็บ ส่วน 1 ใน 4 มาจากกิจกรรมภายหลังการจัดเก็บที่ไม่เหมาะสม ยกตัวอย่างเช่น บริษัทจัดการขยะที่จัดเก็บขยะโดยวิธีการฝังกลบที่ไม่ถูกวิธี หรือนำไปทิ้งในพื้นที่ที่ผิดกฎหมาย สุดท้ายขยะที่ถึงแม้จะได้รับการจัดเก็บก็ลงไปปนเปื้อนในทะเลอยู่ดี
แต่จะทำอย่างไรเพื่อแก้ไขปัญหาในประเทศที่มีการรั่วไหลของขยะลงสู่ทะเลจากหลายแหล่ง? รายงานของ Ocean Conservancy แนะนำ 5 หลักการคือ: พัฒนาระบบจัดเก็บขยะ, ปิดจุดที่เสี่ยงต่อการรั่วไหลในระบบจัดเก็บขยะ, การทำลายขยะ, กระบวนการเปลี่ยนขยะให้เป็นก๊าซ และโรงงานรีไซเคิลขยะ ทั้งนี้ เนื่องจากระบบจัดเก็บที่มีอยู่ในปัจจุบันยังค่อนข้างไร้ประสิทธิภาพ กล่าวคือสามารถจัดเก็บขยะได้เพียงร้อยละ 40 จากขยะทั้งหมด รายงานชิ้นดังกล่าวเสนอว่า หากมีการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดเก็บขยะก็จะช่วยลดปัญหามลภาวะพลาสติกในทะเลไปได้กว่าครึ่งภายในปี ค.ศ. 2020
การแก้ปัญหาขยะพลาสติกไม่ใช่แค่ความฝันของนักสิ่งแวดล้อมอีกต่อไป ปัจจุบัน บริษัทยักษ์ใหญ่อย่าง Coca-Cola และ Dow Chemical ร่วมกับบริษัทข้ามชาติหลายแห่งได้ร่วมกับ Ocean Conservancy เพื่อแก้ปัญหานี้อย่างจริงจัง ตัวอย่างที่สำคัญคือคำกล่าวของผู้จัดการบริษัท Dow Chemical ที่ว่า “เราสัญญาว่าจะทำงานเพื่อมุ่งสู่อนาคตที่ไม่มีขยะพลาสติกในทะเล บริษัทไม่ได้ผลิตพลาสติกเพื่อให้มีจุดจบในมหาสมุทร และเราทราบถึงบทบาทสำคัญของอุตสาหกรรมที่จะช่วยกำจัดขยะพลาสติกภายในปี ค.ศ. 2035”
Andreas Merkl ย้ำว่าการรีไซเคิลไม่ใช่ทางออกของปัญหาดังกล่าวเนื่องจากมีขยะพลาสติกเพียงร้อยละ 20 เท่านั้นที่สามารถนำมารีไซเคิลได้อย่างคุ้มค่า ส่วนขยะที่เหลือจำเป็นต้องนำไปฝังกลบอย่างถูกวิธี หรือส่งไปยังโรงผลิตไฟฟ้าจากขยะ “คุณต้องเน้นที่การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานในการจัดการขยะ” เขากล่าว การเพิ่มพื้นที่เพื่อการฝังกลบขยะหรือสร้างเตาเผาขยะในประเทศกำลังพัฒนาเหล่านี้อาจดูไม่สวยงามนัก แต่วิธีดังกล่าวก็เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าการปล่อยให้ขยะไหลลงสู่มหาสมุทรของโลก
ถอดความจาก ‘Report: Plastic pollution in the ocean is reaching crisis levels’ โดย Claire Groden เข้าถึงได้ที่ http://fortune.com/2015/10/01/ocean-plastic-pollution
ถอดความโดย รพีพัฒน์ อิงคสิทธิ์
ขยะ มหาสมุทรในโลกมีชิ้นส่วนพลาสติกปนเปื้อนอยู่นับ 5.25 ล้านล้านชิ้น และในแต่ละปี มีพลาสติกกว่า 8 ล้านตันถูกทิ้งลงในทะเล นั่นเทียบเท่ากับรถขยะเทศบาลที่ขนพลาสติกไปทิ้งลงในทะเลหนึ่งคัน ทุกๆ 1 นาที ถึงแม้ว่ามหาสมุทรจะดูกว้างใหญ่เพียงพอที่จะเป็นพื้นที่เก็บพลาสติกจำนวนมาก แต่ระดับของมลภาวะก็เริ่มที่จะเข้าขั้นวิกฤติ อ้างอิงจากรายงานล่าสุดโดย Ocean Conservancy ร่วมกับ Mckinsey Center of Business and Environment ภายในปี ค.ศ. 2025 มหาสมุทรจะมีปริมาณพลาสติก 1 ตันต่อปริมาณปลาทะเล 3 ตัน
 

ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง

อีเมล พิมพ์ PDF
‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’ ภาพยนตร์ในโครงการ "คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์" ผลงานการกำกับของ โอ๋ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ นำแรงบันดาลใจจาก ‘สายฝน’ บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’ นำเสนอเรื่องจริงของ “สืบ นาคะเสถียร” หัวหน้าเขตรักษาพันธุ์ป่าห้วยขาแข้ง นักสู้ผู้อุทิศชีวิตเพื่อผืนป่า เมืองไทย ในช่วงสี่ปีสุดท้ายที่เขามุ่งมั่นและต่อสู้เพื่อยุติการตัดไม้ทำลายป่า และล่าสัตว์ป่าอย่างไม่เกรงกลัว ต่อกฏหมาย สืบยืนหยัดต่อกรกับอิทธิพลมืด นักการเมืองและเจ้าหน้าที่รัฐที่ทุจริตด้วยมือเปล่า และหัวใจที่จะไม่ยอมให้ผืนป่าของเมืองไทยต้องหมดสิ้นไปเพราะความโลภและเห็นแก่ตัว
นำแสดงโดย นพชัย ชัยนาม, อะตอม สัมพันธภาพ, พงศ์ภัทร์ พงษ์ประไพ, โยธิน มาพบพันธ์, คุณากร เกิดพันธุ์, วิทยา ปานศรีงาม, ภารดี
‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’ เข้าฉายครั้งแรกเมื่อ พฤษภาคม 2558 และเนื่องในวาระมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว "คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์" กลับมาฉายอีกครั้งอย่างยิ่งใหญ่ 2-7 ธันวาคมนี้ ชมฟรีทั่วประเทศ ในโรงภาพยนตร์เครือเมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ 78 สาขา
ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.คีตราชนิพนธ์.com และที่ https://www.facebook.com/keetaraja/
ฟังเพลง สายฝน ประกอบภาพยนตร์ ขับร้องโดย : ปุ๊-อัญชลี จงคดีกิจ ชมมิวสิควีดีโอ
อ่านบทสัมภาษณ์ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ ผู้กำกับภาพยนตร์
ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง‘ฝนตกที่ห้วยขาแข้ง’ ภาพยนตร์ในโครงการ "คีตราชนิพนธ์ บทเพลงในดวงใจราษฎร์" ผลงานการกำกับของ โอ๋ ภาคภูมิ วงศ์ภูมิ นำแรงบันดาลใจจาก ‘สายฝน’ บทเพลงพระราชนิพนธ์ของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
 

ธรรมชาติมาหานคร : กาแฟรักษาป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ศศิน เฉลิมลาภเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยมีใครรู้ว่าหากดื่มกาแฟของหมู่บ้านห้วยปลาหลด (ต.ด่านแม่ละเมา อ.แม่สอด จ.ตาก) มาแวะซื้อผักที่ตลาดมูเซอเป็นการช่วยรักษาป่า ป่าที่ว่านี้อยู่ในอุทยานแห่งชาติตากสิน ในอดีตเคยเป็นพื้นที่ไร่ข้าวโพด ไร่ผักสุดลูกหูลูกตา

 

[VIDEO] สามัญชนคนไทย : ผู้เล่าเรื่องจากผืนป่า

อีเมล พิมพ์ PDF

ปริญญากร วรวรรณมาโนช พุฒตาล เดินทางเข้าป่าทุ่งใหญ่นเรศวรด้านตะวันออก กับ "ม.ล.ปริญญากร วรวรรณ" หรือ คุณเชน ช่างภาพสัตว์ที่มีชื่อเสียงของไทย เพื่อออกเดินทางสู่ใจกลางของผืนป่าที่อุดม­สมบูรณ์ที่สุดแห่งของไทย ออกมาถ่ายทอดถึงความสำคัญของผู้ที่อยู่เบื้องหลัง ของสัตว์ป่าที่หลากหลาย ผืนป่าที่อุดมสมบูรณ์เป็นมรดก

 

กินเนื้อวัวส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมมากกว่าขับรถยนต์

อีเมล พิมพ์ PDF

เนื้อวัวผลงานวิจัยชิ้นล่าสุดแสดงให้เห็นว่า หากเปรียบเทียบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของเนื้อสัตว์ชนิดต่างๆ พบว่าเนื้อวัวมีผลกระทบมากกว่าเนื้อไก่และเนื้อหมู หนึ่งในผู้เชี่ยวชาญกล่าวว่าการลดรับประทานเนื้อแดงถือเป็นแนวทางลดการปล่อยก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ได้ดีกว่าการงดขับรถยนต์

 

ตะโกนก้องจากพงไพร สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF
หนังสือ "ตะโกนก้องจากพงไพร" เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานและความคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นับแต่การพิม์ครั้งแรกเมื่อวาระครบ 1 ปี เมื่อ 1 กันยายน 2534
ด้วยความที่เป็นผู้ที่ "รู้จริง" ในเรื่องสัตว์ป่า ผืนป่า และธรรมชาติ และด้วยความเป็นผู้ที่ตรงต่อสิ่งที่รู้ คุณสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แจ่มแจ้ง และยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ปัญหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่า สัตว์ป่า แม้จะเปลี่ยนไปจากยุคสัมปทานป่าไม้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในปัจจุบันปัญหานั้นก็ยังดำรงอยู่ เป็นต้นว่า มีความต้องการนำบ้านของสัตว์ป่ามาเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจะก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำผ่านป่าอนุรักษ์ การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบแอบแฝง ตลอดจนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นผลพวงมาจากอุทกภัยเมื่อปี 2553 ในรูปแบบโครงการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างกรณีเขื่อนแม่วงก์
ในหนังสือเล่มนี้ ท่านจะได้พบเหตุผลว่า ทำไมจึงควรไขน้ำออกจากพรุโต๊ะแดง ทำไมทุ่งใหญ่นเรศวร-ห้วยขาแข้ง จึงควรเป็นเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าและเป็นมรดกทางธรรมชาติของโลก แบะการช่วยเหลือสัตว์ป่าตกค้างที่เขื่อนเชี่ยวหลานให้บทเรียนอย่างไร
ขอยกคำพูดของคุณสืบ ที่ให้สัมภาษณ์นิตยสาร "สารคดี" ตอนหนึ่งว่าไว้ที่นี้
"ที่จริงแล้วคำว่า conservationหรือการอนุรักษ์ คือการรักษาโดยไม่ทำให้มันเปลี่ยนสภาพ แต่ก็มีคำจำกัดความในอีกความหมายว่า การอนุรักษ์คือการรักษาและนำมาใช้บางส่วน แต่การใช้ประโยชน์นั้น ตัวมันเองจะต้องคงอยู่ด้วย เราต้องรู้ว่ามีต้นทุนอยู่เท่าไหร่ แล้วมันงอกเงยเท่าไหร่ เราก็ใช้ส่วนที่งอกเงยนั้น นั่นคือเราต้อง 'รู้จักใช้ประโยชน์' และ 'ฉลาดใช้' แต่ก็มีคนเอาความหมายนี้ไปใช้ในทางไม่ถูกต้อง คือใช้ทรัพยากรโดยไม่มองถึงคุณค่าในแง่อื่นมากไปกว่าคุณค่าทางเศรษฐกิจ เรามองแต่ว่าทำอย่างไรถึงจะเอาทรัพยากรนั้นมาใช้ให้ได้มากที่สุด"
"สิ่งที่ผมมักพูดอยู่เสมอก็คือ ป่าเราเก็บไว้เฉยๆ ก็เป็นการอนุรักษ์ที่เราได้ประโยชน์โดยที่เราไม่จำเป็นต้องไปตัดมาใช้ ต้นไม้ให้น้ำให้อากาศ ให้น้ำนี่เป็นการใช้ใช่ไหม ใช้โดยที่เราไม่ต้องตัดส่วนของมันออกไปใช้"
เมื่อท่านอ่านหนังสือเล่มนี้จบแล้ว ท่านจะได้คำตอบว่า ทำไมคุณสืบ นาคะเสถียร จึงยังอยู่ในความทรงจำของหลายๆ คน จึงเป็นแรงบันดาลใจให้หลายต่อหลายคนทำงานเพื่อสืบสานเจตนาของ "สืบ"ฃ
"สืบ นาคะเสถียร" ผู้รักป่า สัตว์ป่า และธรรมชาติ ด้วยกาย วาจา ใจ
เสมือนคำนำ หนังสือ ตะโกนก้องจากพงไพร รตยา จันทรเทียร (อดีต)ประธานมูลนิธิสืบนาคะเสถียร กรกฎาคม 2558
"การจากไปของท่าน... "หัวหน้าสืบ นาคะเสถียร" ชื่อนี้จึงเปรียบเสมือนเป็นดั่งสัญลักษณ์ว่า เป็นการเสียสละตนเพื่อประโยชน์ส่วนร่วม... การอนุรักษ์ธรรมชาติ ให้ได้มาซึ่งผืนป่า สัตว์ป่า และระบบนิเวศ เพื่อประชาชนคนไทยทุกคน..."
หนังสือตะโกนก้องจากพงไพร ฉบับพิมพ์ครั้งที่ 10 โดยสำนักพิมพ์อมรินทร์ วางจำหน่ายที่ร้านนายอินทร์และร้านหนังสือชั้นนำทั่วประเทศ สั่งซื้อทางโทรศัพท์ ที่ 02-423-9996
ตะโกนก้องจากพงไพรหนังสือ "ตะโกนก้องจากพงไพร" เป็นหนังสือที่รวบรวมผลงานและความคิดของคุณสืบ นาคะเสถียร ซึ่งครั้งนี้เป็นการจัดพิมพ์ครั้งที่ 10 นับแต่การพิม์ครั้งแรกเมื่อวาระครบ 1 ปี เมื่อ 1 กันยายน 2534

ด้วยความที่เป็นผู้ที่ "รู้จริง" ในเรื่องสัตว์ป่า ผืนป่า และธรรมชาติ และด้วยความเป็นผู้ที่ตรงต่อสิ่งที่รู้ คุณสืบ นาคะเสถียร ข้าราชการกรมป่าไม้ ได้แสดงความคิดเห็นอย่างตรงไปตรงมา แจ่มแจ้ง และยังคงทันสมัยอยู่เสมอ ปัญหาความต้องการใช้ประโยชน์จากผืนป่า สัตว์ป่า แม้จะเปลี่ยนไปจากยุคสัมปทานป่าไม้เมื่อสิบกว่าปีก่อน ในปัจจุบันปัญหานั้นก็ยังดำรงอยู่ เป็นต้นว่า มีความต้องการนำบ้านของสัตว์ป่ามาเป็นแหล่งดึงดูดเม็ดเงินจากอุตสาหกรรมท่องเที่ยว การจะก่อสร้างอุโมงค์ผันน้ำผ่านป่าอนุรักษ์ การค้าสัตว์ป่าในรูปแบบแอบแฝง ตลอดจนเรื่องของการบริหารจัดการน้ำที่เป็นผลพวงมาจากอุทกภัยเมื่อปี 2553 ในรูปแบบโครงการสร้างเขื่อน หรืออ่างเก็บน้ำในพื้นที่ป่าอนุรักษ์ อย่างกรณีเขื่อนแม่วงก์
 

กิจกรรม รำลึก 25 ปี สืบ นาคะเสถียร

อีเมล พิมพ์ PDF

25 ปี สืบ นาคะเสถียร