• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

เขียนอีเมลพิมพ์

หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร

City:
Bangkok
Country:
Country: th

Description

โครงการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร เริ่มต้นตั้งแต่ปี พ.ศ. 2537 โดยกลุ่มศิลปินร่วมสมัยแห่งประเทศไทยนับพันคนได้จัดแสดงผลงานที่ ศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยหวังให้สังคมเห็นว่า มีศิลปินมากพอที่ควรจะมี หอศิลป์ มาเป็นพื้นที่รองรับในการแสดงออกผลงาน และเก็บรักษาผลงานในอดีตและประวัติศาสตร์ เป็นที่รวมกลุ่มศิลปิน เพื่อพบปะ แลกเปลี่ยนความคิด แนวการทำงาน ผลก็คือการผลักดันให้เกิดการพัฒนาของวงการศิลปะในบ้านเมืองนี้

สมัยของ ดร.พิจิตต รัตตกุลได้รับตำแหน่งเป็นผู้ว่า กทม. มีการผลักดันจนกระทั่ง กทม. มีนโยบายที่จะสร้างหอศิลป์ขึ้น มีการกำหนดพื้นที่ตั้งหอศิลป์ที่บริเวณสี่แยกปทุมวัน และผู้ชนะจากการประกวดแบบหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร ได้แก่ บริษัท Robert G. Boughey & Associates (RGB Architects) ความพร้อมทั้งหมดนี้เกิดขึ้นในปี พ.ศ. 2539 แต่ในสมัยของนายสมัคร สุนทรเวช ผู้ว่า กทม. คนต่อมา โครงการหอศิลป์กรุงเทพมหานครถูกรื้อถอนโครงการความคืบหน้าเดิมทิ้งทั้งหมด โดยเปลี่ยนเป็นพื้นที่การค้าตามรูปแบบการใช้พื้นที่แถบนั้น และมีส่วนแสดงศิลปะไว้เล็กน้อย ซึ่งบรรดาศิลปินและคนทำงานศิลปะในหลายแขนงต่างไม่พอใจในการยุบโครงการนี้ เป็นอย่างมาก และได้เคลื่อนไหวเรียกร้องมาตลอดสมัยของนายสมัคร สุนทรเวช

จากการเคลื่อนไหวเรียกร้องต่อสู้เพื่อให้มีหอศิลป์โดยเครือข่ายประชาชน และกลุ่มศิลปินที่ยาวนาน จนกระทั่งกรุงเทพมหานคร โดยผู้ว่าราชการฯ นายอภิรักษ์ โกษะโยธิน ได้เล็งเห็นความสำคัญของศิลปวัฒนธรรม และได้วางนโยบายด้านศิลปวัฒนธรรมเป็นนโยบายหลัก โดยมุ่งเน้นการสร้างความรู้ ความเข้าใจ ของเด็ก เยาวชน และประชาชนในสังคม ให้ตระหนักถึงคุณค่าของศิลปวัฒนธรรม สภาแห่งกรุงเทพมหานครจึงได้อนุมัติงบประมาณดำเนินการก่อสร้างหอศิลปวัฒนธรรม แห่งกรุงเทพมหานคร 509 ล้านบาท[1] เพื่อผลักดันให้กรุงเทพมหานครเป็นเมืองแห่งศิลปวัฒนธรรม ซึ่งหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร (Bangkok Art and Culture Centre) ได้เริ่มก่อสร้างในที่ดินของกรุงเทพมหานคร บริเวณสี่แยกปทุมวัน และได้มีการเปิดโครงการหอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานครอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 19 สิงหาคม 2548

ในกำหนดการเดิม หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร จะสร้างเสร็จช่วงปลายปี 2549 แต่การก่อสร้างได้ล่าช้าออกไปจากเดิม แล้วเสร็จเปิดใช้งานเมื่อ พ.ศ. 2551 โดยสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เสด็จพระราชดำเนินทรงเปิดหอศิลปฯ ประติมากรรมช้างเอราวัณ นิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ ชุด "บารมีแห่งแผ่นดิน" และนิทรรศการโขนพรหมมาศ เมื่อวันที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2552 ซึ่งเป็นวันครบรอบ 4 ปี นับตั้งแต่การเปิดโครงการหอศิลปฯ แห่งนี้อีกด้วย
  
 
Date Title Venue City Type
16/01/2010 คืนนี้ถ้าเธอหนาว ร่วมผิงดาวบนฟ้า จากรักจากศรัทธาของเรา หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
05/03/2010 - 11/03/2010 เทศกาลศิลปวัฒนธรรมธิเบต “จากหิมาลัยถึงเจ้าพระยา” หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
31/08/2010 - 19/09/2010 20 Years 20 Days Seub Nakhasathien หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
10/09/2010 - 12/09/2010 ตลาดนัดศิลปะ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
14/09/2010 - 16/09/2010 คนดนตรี 20 ปี สืบ นาคะเสถียร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
02/09/2011 - 04/09/2011 จากป่า สู่เมือง รำลึก 21 ปี สืบ นาคะเสถียร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13/03/2012 - 13/03/2012 นิทรรศการ วันช้างไทย หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
19/05/2012 - 19/05/2012 รวมพลคนสื่อเรื่องเขื่อนแม่วงก์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
05/06/2012 - 05/06/2012 5 June. No แม่วงก์ Dam, Action Day หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
16/06/2012 - 16/06/2012 ม๊อบตุ๊กตาค้านเขื ่อนแม่วงก์ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
09/09/2012 - 16/09/2012 ปกป้องแม่น้ำโขง หยุดเขื่อนไซยะบุรี หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
02/12/2012 - 02/12/2012 เวทีประชาเสวนา สานปัญญา สู้ปัญหาพลังงาน หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
11/05/2014 - 11/05/2014 เราทุกคนคือบิลลี่ หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
26/09/2014 - 28/09/2014 จากป่า สู่เมือง รำลึก 24 ปี สืบ นาคะเสถียร หอศิลปวัฒนธรรมแห่งกรุงเทพมหานคร Bangkok กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


รับข่าวสาร