• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

เขียนอีเมลพิมพ์

อุ้มผาง

Description

Sorry, no description available
  
 
Date Title Venue City Type
03/12/2009 - 06/12/2009 โครงการอนุรักษ์ผืนป่ามรดโลกทางธรรมชาติ อุ้มผาง - ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม
10/12/2009 - 15/12/2009 โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์ฯ อุ้มผาง - กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
13/02/2010 - 15/02/2010 พิธีเปิดโครงการจัดการพื้นที่คุ้มครองอย่างมีส่วนร่วม ในผืนป่าตะวันตก ระยะที่ 2 อุ้มผาง - กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
05/04/2010 - 10/04/2010 กิจกรรมสนับสนุนยาและเวชภัณฑ์เครือข่ายอนามัยชุมชนลุ่มน้ำแม่จัน อุ้มผาง - กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
18/01/2011 - 23/12/2010 โครงการสนับสนุนเวชภัณฑ์และทบทวนความรู้แก่เครือข่ายอาสาสมัครสุขภาพชุมชนลุ่มแม่น้ำแม่จัน อุ้มผาง - กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร
05/03/2012 - 07/03/2012 “กำหนดอนาคตอุ้มผาง กำหนดอนาคตเรา จากภูผาสู่ทะเล อุ้มผาง - กิจกรรมมูลนิธิสืบนาคะเสถียร


รับข่าวสาร