• Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size
หน้าแรก กิจกรรม Details - ตลาดสีเขียวสัญจรช่วยเกษตรกร

เขียนอีเมล พิมพ์

กิจกรรม

Event 

Title:
ตลาดสีเขียวสัญจรช่วยเกษตรกร
When:
24/11/2011 - 25/11/2011
Where:
ธนาคารแห่งประเทศไทย -
Category:
ข่าวประชาสัมพันธ์กิจกรรมสิ่งแวดล้อม

Description


เครือข่ายตลาดสีเขียวประสานกลุ่มเกษตรกรหนองเสือ, ธัญบุรี, บึงชำอ้อ จ.ปทุมธานี ที่แม้จะไม่ได้เป็นผู้ประสบภัยโดยตรง แต่ได้รับผลกระทบติดเกาะ มีผลผลิตพืชผีกที่ไม่สามารถนำมาจำหน่ายได้จากปัญหาการเดินทางขนส่ง ทำให้พืชผักเสียหาย ขาดรายได้

ทางเครือข่ายตลาดสีเขียวจึงได้ประสานงานความช่วยเหลือจัดตลาดสีเขียวสัญจร โดยได้รับความร่วมมือจากภาครัฐและเอกชนเอื้อเฟื้อสถานที่ให้นำผลิตผลมาจำหน่ายในวันที่ 24-25 พฤศจิกายนนี้ ตั้งแต่เวลา 6.00-14.00 น. ที่ธนาคารแห่งประเทศไทย แยกบางขุนพรหม เพื่อเป็นอีกแรงความร่วมมือร่วมใจช่วยกันนำผลิตผลที่ปลอดภัยไร้สารพิษสู่ประชาชนในช่วงขาดแคลนอาหารยามนี้

ตลาดสีเขียวสัญจรช่วยเกษตรกร

Venue

Venue:
ธนาคารแห่งประเทศไทย   -   Website
ZIP:
10200
Country:
Country: th

Description

Sorry, no description available

รับข่าวสาร